selamlar
Muhasebe işlemini yürüttüğüm A.Ş 'in heryıl düzenli olarak olağan genel kurulunu yaptım.Fakat 2004 olağan genel kurulunu yapmak istediğimde ortaklardan biri aynı zamanda yön.kurulu başkanı olanı genel kurul için imza vermedi ve bende toplantı kararı alamadım.ortakları hisse yüzdesi
1.ortak % 60
2.ortak % 20
3.ortak % 10
4.ortak % 5
5.ortak % 5

Soru 1) %20 hisse oranına sahip ortak (aynı zamanda y.kur.başkanı) olmadan genel kurulu yapabilmek için ticaret sicil gazetesinde toplantıya çağrı ilanı versem aynı zamanda adresine taah.mekt.ile çağrıda bulunsam
olur mu ?
soru 2) %20 hisseye sahip ortağın hissesini diğer ortaklardan birine devretme durumu var tabi ortak sayısı 4 düşeceği için yeni bir ortağa hisse devri yapılacak.Bu durumda yine toplantı için yön.kurulu başk.olmayacağı için bir sorun çıkar mı?
soru 3) 502 .Serm.düzelt.olumlu farkları hesabında bulunan rakamı
ya sermaye artışı yapıp sermayeye ilave etmem gerek yada 580 hs.daki geçm.yıl zararlarından mahsup etmem gerek.Bunları 2005 de yapmasam
bir sorun olurmu


teşekkür ederim