<?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /></v:stroke></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:ulas></vath><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shape></v:image></v:shape> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">T.C.[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ VIII- 031/848960 27/10/2005[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">KONU: Kuş Gribi Nedeniyle Prim [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Borçlarının Ertelenmesi[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GENELGE[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">16–354 Ek [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]Bilindiği gibi, kanatlı hayvan eti ve her türlü yumurta üreticileri, 07 Ekim 2005 tarihinde ortaya çıkan kuş gribi salgın hastalığı ile karşı karşıya kalmış bulunmaktadır.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin 578 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik onuncu ve on birinci fıkralarında, yangın, su baskını ve deprem gibi tabii afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenler ile isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortasına devam edenlerin, hadisenin vukua geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçlarının, hadisenin vuku bulduğu tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebileceği,

Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımının işlemeyeceği ve ertelen kısma gecikme zammı uygulanmayacağı,

Hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Kuş gribi salgın hastalığı, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin değişik onuncu fıkrasında ismen sayılmamış olmakla birlikte, fıkra metninde afetler sayılırken, “……gibi” denilmek suretiyle kanun koyucu, benzeri nitelikteki afetlerin de bu kapsamda değerlendirilmesine imkan tanımıştır.

Bu bağlamda, Ülkemizde 07 Ekim 2005 tarihinde ortaya çıkan kuş gribi salgın hastalığı, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamı içerisinde değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, her bir işletme açısından afet tarihinin farklı olabileceği düşünülebilinir ise de, işveren bazında afet tarihinin tespitindeki güçlük dikkate alınarak, afet tarihi olarak, 07 Ekim 2005 tarihinin baz alınması uygun görülmüştür.

Buna göre, bölgenizde, kanatlı hayvan eti ve her türlü yumurta üreticisi olarak faaliyet gösteren işverenlerin, kuş gribi hastalığından zarar gördüklerini veya olumsuz etkilendiklerini, kamu kurum veya kuruluşları, özel kanunla kurulmuş kamu kurumları, ilgili meslek, sanayi, ticaret veya ziraat odaları gibi kuruluşlarca düzenlenen belge ile kanıtlayarak 07.10.2005 tarihinden itibaren üç aylık süre içinde Ünitelerimize başvurmaları halinde, mevcut (2005/ Ağustos ve önceki aylar için düzenlenerek Kurumumuza verilmiş olan prim belgelerinde kayıtlı olan) prim borçları ile 07.Ekim 2005 tarihinden itibaren tahakkuk edecek üç aylık (2005/ Eylül, Ekim ve Kasım ayları için düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerine göre tahakkuk edecek) prim borçları, afet tarihi olarak kabul edilen 07 Ekim 2005 tarihinden itibaren altı ay süre ile ertelenebilecektir.

Öte yandan, bu uygulama, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesini etkilemediğinden, söz konusu prim belgeleri yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi gerekmektedir. Ayrıca idari para cezaları ertelenecek borç kapsamına dahil edilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Celal ÖZCAN Sait ERSOY[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Daire Başkanı G. Genel Müdür[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Kurum Başkanı V.[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">D A Ğ I T I M :[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">G e r e ğ i :[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> B i l g i :[/B]
<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">- Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine -Çalışma ve Sosyal</H2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">-Güvenlik Bakanlığına[/B]
<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 177pt; TEXT-INDENT: 35.4pt; TEXT-ALIGN: justify">-Merkez Ünitelerine</H2>