<H1 style="BACKGROUND: blue; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]</H1>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tarih [/B] : 28.02.2000
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Esas No[/B] : 1999/1841
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar No[/B] : 2000/794


FATURA BEDELİNİN ÜZERİNDE KAYIT VE AMORTİSMAN


Aktife kaydedilen aracın, fatura bedelinin üzerinde bir tutar üzerinden deftere kaydedilmesi ve kaydedilen tutar üzerinden amortisman ayrılması halinde, araca ait gerçek bedelin deftere kaydedilen değer olduğunun anlaşılması halinde, yapılan işlemde kanuna aykırılık yoktur.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İstemin Özeti[/B] : Davacı şirketin 1996 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu, şirketin 1995 yılında aktifinde kaydettiği araç için fatura bedelinden daha yüksek miktarda bir bedeli kayıtlarına intikal ettirdiği ve 1996 yılında bu kayıtlı değeri yeniden değerlemeye tabi tuttuğu ve bu değer üzerinden amortismana tabi tutularak gider kaydettiğinin tespit edilmesi üzerine fatura bedeli üzerinden amortisman ayrılması gerektiği belirtilerek fazladan gider kaydedilen tutar kurum kazancına ilave edilmiş ve bu tutar kadar yatırım indiriminden yararlanmaya hak kazandığından söz edilerek davacı şirket adına 1997/4.ayı için gelir (stopaj) vergisi salınmış, fon payı hesaplanmış, kaçakçılık cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; ihtilaf konusu araç için fazla amortisman ayrıldığı iddiasıyla 1995 yılı için yapılan tarhiyata karşı açılan davada, kayıtlara intikal ettirilen bedelin gerçek alış bedeli olduğunun anlaşıldığı belirtilerek tarhiyatın kaldırılmasına karar verildiği, bu durumda ihtilaflı yılda yeniden değerlemeye tabi tutularak amortisman ayrılmasında kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle vergi, fon payı ve cezanın kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı İdare, yapılan tarhiyatın kanuna ve usule uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar :[/B] Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.