<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=730 align=center bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD width=14></TD>
<TD =hurtextverdana vAlign=top width=563>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left>
<T>
<TR>
<TD =digermansetler style="BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid" vAlign=center align=left width="100%" height=16>Yazarlar</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="100%" height=14></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">25 Ekim 2005 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

AB’de eğitim hizmetine KDV yok

EĞİTİM hizmetlerine, vergi kolaylıkları sağlanması ve KDV alınmaması, tekrar gündeme geldi. Konuya ilişkin tartışmalar; özel okullara yapılan ödemelerin, vergiden indirilmesi ve KDV’ye tabi tutulmaması noktasında yoğunlaşıyor.


Bu aşamada, özellikle KDV yönünden, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki uygulama merak ediliyor.

EĞİTİME KDV Mİ?

AB üyesi ülkelerde, eğitim hizmetleriyle ilgili KDV uygulamasını araştırdığımızda ‘Eğitime KDV mi, o da ne?’ yanıtını alıyoruz.

Nedenine gelince, AB üyesi ülkelerin tamamında, eğitim hizmetleri KDV’den müstesna tutulmuş yani yüzde 1 oranında dahi KDV’ye tabi tutulmuyor (Bkz. VAT Rates Applied in the Member States of European Community, European Commission, September 2005, s.5-7).

Eğitim olayının önemi göz önüne alınarak, eğitim araç ve gereçleri ile hizmetlerinin, ülkemizde de KDV’den müstesna tutulmasında yarar var.

Bakanlar Kurulu’nun KDV oranlarını artırma ve indirme konusunda yetkisi var (KDV Yasası Md.28). Ancak bu yetki, oranı sıfırlama değil yüzde bire kadar indirebilmeye olanak sağlıyor. Eğitimde, KDV oranının, sıfıra indirilmesi için, yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Örneğin; 5228 sayılı Kanunun 15. maddesiyle; elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia gibi değerli taşların, yüzde 18 olan KDV oranı, 1 Ağustos 2004 tarihinden itibaren, yüzde sıfıra indirildi. Başka bir anlatımla, KDV’den müstesna tutuldu. Benzeri bir uygulama, eğitim araç ve gereçleri ile hizmetleri için de olabilir.

SANAT VE KÜLTÜR

Ülkemizde, sanat ve kültür olayının vergisi; gelir vergisi ve KDV yönünden özellik taşıyor.

Ressam, heykeltıraş, hattat, yazar ve bestekarlar ile şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve röportajları, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon oyunu gibi eserleri; gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlananlar veya bunların kitap CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserlerini satmak ya da kiralamak suretiyle elde ettikleri gelirler, tutarı ne olursa olsun gelir vergisinden müstesna tutuluyor (Gelir Vergisi Yasası Md. 18). Ancak, yüzde 17 oranında stopaja tabi tutuluyor... Vatandaşa satıldığında, bu stopaj da yok. Örneğin, Ressam (A), yaptığı tabloyu Fatma Teyze’ye sattığında, stopaj yok. Bir galeriye ya da şirkete sattığında, satın alanın yüzde 17 stopaj yapması gerekiyor. Buna karşılık, ressamın yıllık geliri 1 milyon YTL (1 trilyon TL) de olsa, beyanname vermeyecek ve gelir vergisi de ödemeyecek.

KDV yönünden olay farklı, yukarıdaki satışlar, yıl içinde birden fazla olursa, ödemede bulunan mükellef, sorumlu sıfatıyla yüzde 18 KDV beyan edecek. Ödemede bulunanın, sade vatandaş olması halinde KDV’de yok.

AB ülkelerinin çoğunda, sanatsal ve kültürel hizmetler (sinema, tiyatro ve bale dahil) örneğin Belçika, Almanya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz’de KDV’den müstesna tutuluyor. KDV uygulayan AB ülkelerinde ise, düşük oranda örneğin; Yunanistan’da yüzde 4, Fransa‘da yüzde 5,5, Lüksemburg‘da yüzde 3 oranında vergilendiriliyor. Ülkemizde ise; sinema, tiyatro, bale, operaya giriş ücretleri, yüzde 8 oranında KDV‘ye tabi tutuluyor.

Bir ülkede eğitime, sanata ve kültüre yapılan yatırım, o ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Ülkenin ve insanlarının hem içeride hem de dışarıdaki görüntüsünü güzelleştiriyor.

Eğitim, kültür ve sanattan sağlanan KDV geliri, toplam KDV gelirlerine kıyasla sembolik bir oranda olduğu için, KDV istisnası sorun yaratmaz. Bu konuda küçük bir hamle yapmakta yarar var.</TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>