Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

Vadesi 2006’ya sarkan mevduatın avantajı

BİR süredir hiç aramayan yazlık komşumuz Zehra Teyze, dün aniden çıkageldi.


- Minik Bulut’a bir yelek örmüştüm, hem onu getirdim hem de bir sorum olacak evladım...

- Hele otur, bir nefes al Zehra Teyze. Neymiş bakalım soracağın soru?

- Evladım, aslında sadece benim değil, apartmandaki birkaç komşunun da sorusu bu... Bankada ölümlük dirimlik bir mevduatım var. Komşumuz Hafize Hanım da kocası ile ortak olan evini satıp, parasını bankaya yatırdı. Kocası da repo yaptı. Vadesi dolduğunda, biz bu paraları, kaç ay vadeli yatıralım? Bazıları diyor ki vadesi 2006’ya sarksın, bazıları da aksini söylüyor. Şaşırdık kaldık, ne yapalım bize bu konuda bir akıl ver evladım...

Sorun anlaşılmıştı. Son günlerde, çok sayıda Hürriyet okurunun da kafasına takılan bu konuyu, Zehra Teyze ile komşuları da merak etmişlerdi. Kısaca açıklayalım.

VADE AVANTAJI

YTL Mevduatı:
Zehra Teyze, parasını bankaya 1 veya 2 ay vadeli yatırırsa, hesaplanan faizden yüzde 18 stopaj (vergi kesintisi) yapılacak. Zehra Teyze, parasını bankaya 3 aylık yani vadesi 2006 yılına sarkacak şekilde yatırırsa, hesaplanan faizden yüzde 15 vergi kesintisi (stopaj) yapılacak.

Repo Kazancı: Zehra Teyze’nin komşusu Hafize Teyze’nin kocası da, parasını repo yaparken, vadesi 2005 yılında bitecek olursa, repo kazancı üzerinden yüzde 22 oranında stopaj (vergi kesintisi) yapılacak. Oysa, reponun vadesi 2006 yılına sarkarsa, repo kazancı üzerinden yüzde 15 vergi kesintisi (stopaj) yapılacak. Sonuçta, Hafize Teyze’nin kocasının, 7 puanlık bir vergi avantajı olacak.

Döviz Tevdiat Hesabı: Dövizini 1 veya 2 ay vadeli yatıran ve 2005 yılı içinde de döviz cinsinden faiz geliri elde eden bir kişiden, yüzde 24 oranında vergi kesintisi (stopaj) yapılacak. Oysa, döviz tevdiat hesabının vadesi, 2006 yılına sarkarsa, faiz geliri üzerinden 2006 yılında yüzde 15 vergi kesintisi yapılacak. Burada da 9 puanlık bir vergi avantajı var.

AVANTAJIN NEDENİ

Banka mevduat faizi, repo geliri ve döviz tevdiat hesabı faizi, 2005 yılı sonuna kadar tahsil edildiğinde; sırasıyla yüzde 18, 22 ve 24 oranında vergi kesintisi yapılacak.

Oysa, Gelir Vergisi Kanunu’na, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere eklenen Geçici 67. madde uyarınca, faiz ve repo gelirlerinden, yüzde 15 stopaj yapılacak.

Bu nedenle, 2005 yılında açılmış veya 2005 yılı içinde vadesi yenilenmiş mevduat, repo ve döviz tevdiat hesabına, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ödenecek faizlerden yüzde 15 oranında vergi kesintisi (stopaj) yapılması gerekiyor. Söz konusu hesapların açılış tarihinin 2005 yılı olması veya vadesinin yenilenmiş bulunması, durum değiştirmeyecek (Bu yöndeki açıklama için ayrıca Bkz. Yaklaşım Dergisi‘nin 155. sayısında yayınlanan, Maliye Bakanlığı’nın bir bankaya bildirdiği 18.02.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.40 /4034 -379 / 07747 sayılı idari görüş.)

Yukarıdaki açıklamalardan ve dayanağı olan yasa maddesi ile Maliye Bakanlığı özelgesinden de fark edileceği gibi, Zehra Teyze ve arkadaşları ile Hürriyet okurlarının, 2005 yılında açacakları hesaplarda, vadenin 2006 yılına sarkmasının, ciddi vergi avantajları var...
<TABLE>
<T>
<TR>
<TD height=10></TD></TR></T></TABLE>