Ankara Defterdarlığından İktibas Edilmiştir.
<DIV align=center>
<CENTER>

<TABLE =Ms&#111;normalTable style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; MARGIN-LEFT: 10.6pt; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; BORDER-BOTTOM: medium n&#111;ne; BORDER-COLLAPSE: collapse" height=410 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="90%">
<T>
<TR style="HEIGHT: 37.5pt" bgColor=#3300cc>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 bgColor=#cccccc height=26>
BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 bgColor=#cccccc height=26>
BİLDİRİM SÜRESİ </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 bgColor=#cccccc height=26>
DAYANAĞI </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 26.65pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=161>
İŞE BAŞLAMA </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=161>
GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR. </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=161>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 27.75pt" bgColor=#eeeeee>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=38>
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=38>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=38>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 27.45pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=35>
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=35>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=35>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 30.6pt; page-break-inside: avoid" bgColor=#eeeeee>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=39>
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=39>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=39>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 30.55pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=40>
İŞİ BIRAKMA </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=40>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=40>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 30.6pt; page-break-inside: avoid" bgColor=#eeeeee>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=40>
NAKİL </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=40>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=40>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 26.35pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=37>
ÖLÜM </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=37>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=37>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 23.25pt; page-break-inside: avoid" bgColor=#eeeeee>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=36>
TASFİYE VE İFLAS </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=36>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=36>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 28.65pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=51>
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=51>
Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=51>
3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 30.6pt; page-break-inside: avoid" bgColor=#eeeeee>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=35>
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=35>
SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=35>
3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 29.55pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=34>
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=34>
30 GÜN </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=34>
3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 30.6pt; page-break-inside: avoid" bgColor=#eeeeee>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=26>
İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=26>
İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=26>
3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ
İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 30.6pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=246 height=26>
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=491 height=26>
İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d9ecff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d9ecff 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d9ecff 1pt solid" width=220 height=26>
3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ
İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR></T></TABLE></CENTER>