Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Dershanelerin ödediği DV

 1. #1
  Üye
  Üyelik tarihi
  14.Ocak.2010
  Mesajlar
  54


  Merhaba,<div>Dershanelerin Ocak Ayında Öğrenciler üzerinden Milli Eğitim Bakanlğı ile bağlantılı vergi dairesineödediği Damga vergisi hakkında bilgisi olan varmı? Konuya ben vakıf değilim bilgisi olanların yardımına ihtiyacım var...</div>

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  18.Kasım.2009
  Nereden
  muhasebe
  Mesajlar
  344
  DV değil harçtan bahsediyorsunuz sanırım. 2012 yılı için 65 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile yayınlanan; 18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük; 29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:
  <DIV align=left>
  c)Özel dersanelerden (Her yıl için) 1.799,40

  Vergi dairesinden bir dilekçe ile tahakkunu istiyorsunuz. Geçmiş senelerde ödenmeyen harçlar varsa onlarda gecikmeli olarak tahakkuk edecektir.Edited by: eykocak
  eykocak

 3. #3
  Ziyaretci
  Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2010/1
  Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2009/1
  Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2008/2
  Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2008/1
  Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2007/1
  Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2003/2
  Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2003/1
  Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2001/2
  Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2001/1
  Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2009/1

  Tarih29/12/2009
  SayıB.07.1.GİB.0.02.63/6336-176/123155
  Kapsam
  T.C.

  MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

  Sayı: B.07.1.GİB.0.02.63/6336-176/12315529/12/2009

  Konu : Özel öğretim kurumları ruhsatnameleri

  HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ

  SIRA NO: 2009/1

  .........VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  492 sayılı Harçlar Kanununun 109 uncu maddesinde imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef olduğu, 113 üncü maddesinde, yıllık harçların her yılın ocak ayı başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacağı, ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyeceği ve ocak ayı içerisinde peşin olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin VI-18 inci bölümünün (a), (b) ve (c) bentlerinde özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnamelerinden; (d) bendinde ise Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden her yıl için harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

  625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinde özel öğretim kurumu açmak için Milli Eğitim Bakanlığından kurum açma izni alınacağı ve kurum açma izni için gerekli diğer şartların yönetmelik ile belirleneceği; söz konusu Kanuna dayanılarak çıkarılan 23/6/1985 tarihli ve 18790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde ise Bakanlıkça öğretime başlama izni alan kurumlara valiliklerce ruhsatname düzenleneceği belirtilmişti.

  Ancak, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu yürürlükten kaldıran 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde özel okul ve özel dersanelere ruhsatname düzenlenmesi uygulamasına yer verilmemiştir. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğe 20/11/2009 tarihli ve 27412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eklenen Geçici 6 ncı maddede, 8/3/2008 tarihinden önce özel öğretim kurumları adına valiliklerce düzenlenen ruhsatnamelerin 31/12/2009 tarihi itibarıyla iptal edildiği belirtilmektedir.

  Görüldüğü üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan düzenlemeler sonucunda özel okul ve özel dersanelere 8/3/2008 tarihinden itibaren ruhsatname verilmesi uygulamasına son verilmiş olup, 8/3/2008 tarihinden önce verilmiş olan ruhsatnameler 31/12/2009 tarihi itibarıyla iptal edilmektedir.

  Buna göre, 8/3/2008 tarihinden önce verilmiş olan ve 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin VI-18 inci bölümünün (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca yıllık harca tabi tutulan özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnamelerine sahip mükellefler yönünden;

  - 2008 ve 2009 yılları için tahsil edilen ruhsatname harçlarının iade edilmemesi, tahsil edilmemiş olan harçların ise takip ve tahsiline devam edilmesi,

  - 01/01/2010 tarihi itibarıyla ruhsatname harcı tahakkuk ettirilmemesi,

  - Tesis edilmiş olan yıllık harç mükellefiyetlerinin 31/12/2009 tarihi itibarıyla terkin edilmesi,

  gerekmektedir.</font>

  Öte yandan, Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinin, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-18 inci bölümünün (d) bendi uyarınca yıllık harca tabi tutulmasına devam edilecektir.

  Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

  Mehmet KİLCİ

  Gelir İdaresi BaşkanıEdited by: kabuksuz