Toplam 8 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 8 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: TAŞIT ALIMI

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Haziran.2006
  Nereden
  İzmir
  Yaş
  39
  Mesajlar
  2,854
  Vergi mükellefi olmayan birinden bir şahıs işletmesine alınan taşıtı.
  Noter satış sözleşmesine istinaden işleyip amortisman ayırabilirmiyiz.
  Başka her hangi bir şeye gerek varmı.
  Gider pusulası stopaj vs.
  Ş.KARTAL

 2. #2
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  15.Ağustos.2008
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  5,434


  stopaj hesaplamadan gider pusulası düzenleyip gider pusulasına istinaden kayıtlara alınması ve ba da bildirilmesi daha sağlıklı olur.
  ***Lütfen mesajlarınızda forumlarda bağırmak anlamına gelen büyük harf kullanmayınız.***
  ***konu başlıklarınız mesajınıza uygun olsun.LÜTFEN gibi kelimeler kullanmayınız.***

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Haziran.2006
  Nereden
  İzmir
  Yaş
  39
  Mesajlar
  2,854
  Gider pusulası yok.
  Gider pusulası kesilmese bir tereddüt doğururumu?
  Noter satış senedine istinaden işlesek.
  Birde kasko değerinin üzerinden alış yapılabilirmi.
  Ş.KARTAL

 4. #4
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  15.Ağustos.2008
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  5,434


  şevket bey uygulamada meslekdaşlarımız noter satış sözleşmesine istinaden kayıt yapmaktadırlar.ama kanunlara göre noter satış sözleşmesi fatura ve yerine geçen belge olmadığından ben mükelleflerime mutlaka gider pusulası tasdik ettirip dediğim şekilde işlem yaptırıyorum.
  kasko değeri üstünden alış yapma konusuna gelince ispat edebiliyosanız sorun olucağını düşünmüyorum.
  ***Lütfen mesajlarınızda forumlarda bağırmak anlamına gelen büyük harf kullanmayınız.***
  ***konu başlıklarınız mesajınıza uygun olsun.LÜTFEN gibi kelimeler kullanmayınız.***

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Haziran.2006
  Nereden
  İzmir
  Yaş
  39
  Mesajlar
  2,854
  İspat edebiliyorsunuz derken.
  Noter satış sözleşmesi yeterli olmazmı.
  Yoksa bankadan ödeme filanmı kasdediyorsunuz?
  Ş.KARTAL

 6. #6
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  28.Kasım.2006
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  607


  Araç satış sözleşmesiyle kayıtlara alamıyormuyuz?

 7. #7
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Ocak.2010
  Nereden
  YOZGAT/Sorgun
  Mesajlar
  3,233
  Arkadaşlar sayın naz76 üstadın dediği gibi yapılırsa daha sağlıklı olanıdır der. Yoksa elbette noter satış senedi ilede kayıtlara alınabiliyor sonuçda noter huzurunda gerçekleşmiş bir işlemdir.
  Smmm. İsmail ATASEVER

  \'\'Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.\'\' (Yunus Emre)

 8. #8
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Ocak.2010
  Nereden
  YOZGAT/Sorgun
  Mesajlar
  3,233
  Tarih/Sayı : 20101018.064
  Konu : ÖZELGE-MÜKELLEF OLMAYAN ŞAHISTAN ALINAN OTOMOBİLLER İÇİN DÜZENLENECEK BELGE
  Özet : Vergi mükellefi olmayan kişilerden noter satış senedi ile alınan taşıtlar için Vergi Usul Kanununa göre gider pusulası düzenlenmesi gerekmekte ancak bu gider pusulasında stopaj yapılmasına ve KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.


  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Usul Müdürlüğü
  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/234-14052
  Tarih :17.09.2008

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, …… Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz araç alım satım işi ile uğraştığınız, şirketinize ait olmayan araç satışlarında komisyon faturası düzenlediğiniz, firmanıza ait araçlar için de noter satış sözleşmesine bağlı kalarak fatura düzenlediğiniz belirtilerek, vergi sorumlusu olmayan kişilerden yapılan araç alımları için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği, stopaja tabi olup olmadığı, noter satış sözleşmesi ile gider pusulası düzenlemeden % 1 KDV ayrılarak kayıtlarınıza giriş yapılıp yapılamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. fıkrasında; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” Hükmü yer almaktadır.

  Aynı maddede hangi ödemelerin vergi tevkifatına tabi olacağı sayılmış olup, 13. bendinde “Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden” tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

  Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1. maddesine göre; “Türkiyede ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

  Buna göre firmanız tarafından satın alınan aracın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olmaması veya araç sahibinin araç alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmemesi başka bir ifadeyle aracın nihai tüketiciden satın alınması halinde söz konusu aracın teslimi katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

  Ancak, aracın, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olması veya araç alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdüren bir şahsa ait olması halinde, teslimi katma değer vergisine tabi olacaktır.”

  Benzer konuda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 25.08.2008 tarih ve GİB.0.02.29/2992-3145-84139 sayılı yazıda;

  “Vergi Usul Kanunu’nun 227’nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikin mecburi olduğu hükme bağlanmış, aynı kanunun 229-242’nci maddelerinde de bu kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken vesikalara ait hükümler yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun 234’üncü maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.

  230 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzeni” başlıklı bölümünde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülüklerinin bulunmadığı, öte yandan, bu mükelleflerce yapılan taşıt satışının noter satış sözleşmesi ile diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası düzenlenerek tevsik edilmesinin mümkün bulunduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

  Görüleceği üzere, vergi mükelleflerinin faaliyetleri gereği Vergi Usul Kanununda sayılan belgelerden herhangi birini düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak, yukarıda belirtilen tebliğ ile yalnızca basit usul mükelleflerinin taşıtlarını satmalarında noter satış sözleşmeleri düzenleyebilecekleri yönünde düzenleme yapılmış olup, gerçek usulde vergiye tabi mükellefler için herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir.

  Bu açıklamalara göre, noter satış senedinin Vergi Usul Kanununda yer alan vesikalardan biri olmaması nedeniyle, gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın aldığı taşıtlar için gider pusulası düzenlemeleri gerekmektedir.” denilmektedir.

  Bu durumda vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın aldığınız taşıtlar için gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte olup, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan şahıstan gider pusulası düzenleyerek alacağınız araç için yaptığınız ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
  <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  Smmm. İsmail ATASEVER

  \'\'Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.\'\' (Yunus Emre)