<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">20.10.2005, PERŞEMBE<O:P> </O:P>[/B]
Akaryakıt istasyonlarında belge düzeni<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P> </O:P>[/B]
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Yasa uyarınca; <O:P></O:P>


. Erişme kontrollü karayolları (otoyollar), Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol ağında devlet yolu olarak belirlenen yollar ve büyükşehir belediye sınırları ile mücavir alanları içersinde faaliyet gösteren LPG satışı yapanlar da dahil olmak üzere akaryakıt işletmeciliği yapanların, <O:P></O:P>


. 2004 yılı akaryakıt satışları toplamı bir milyon YTL'yi aşanların kullandıkları akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyetine ilişkin mücbir sebep uygulaması 01.07.2005 tarihi mesai saati bitimi itibariyle sona ermiştir. <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Yasa"nın uygulanmasına yönelik 66 seri numaralı genel tebliği ile yapılan açıklamaya göre; <O:P></O:P>


"Akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması, ödeme kaydedici cihaz firmaları ile pompa üretici veya ithalatçılarının birlikte ve koordineli bir şekilde çalışmalarını gerektirmekte dolayısıyla, ödeme kaydedici cihaz firmalarınca alınan siparişlerin optimal bir montaj planına dönüştürülmesi, montaj ortamında bulunan yanıcı ve patlayıcı özellikteki (benzin buharı vb.) unsurlardan dolayı hassas çalışma yapılması gerekliliği, buna uygun nitelikteki servis sayısının kısıtlılığı, montaj işlemlerinin "tüm" istasyonlarda aynı anda değil, mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilecek şekilde istasyonlar itibariyle belirlenecek tarihlere göre yapılmasını" zorunlu kılmaktadır. Buna göre bahsi geçen akaryakıt istasyonu işletmecilerinin 01.07.2005 tarihi itibariyle "Maliye Bakanlığı"nca onaylanan ödeme kaydedici cihazların alımına yönelik siparişleri belgelendiren ve cihazların pompalara montajının yapılacağı tarihi içeren yazıları almış bulunmaları gerekmektedir. <O:P></O:P>


Diğer yandan 2004 yılı akaryakıt satışları toplamı bir milyon YTL'den az olanlar ile 2005 yılında işe yeni başlayan akaryakıt istasyonu işletmecileri ise en geç 01.01.2006 yılında işe yeni başlayan akaryakıt istasyonu işletmecileri ise en geç 01.01.2006 tarihine kadar Maliye Bakanlığı'ndan onay alan ödeme kaydedici cihaz firmalarına başvurarak bu firmadan pompalarına bağlanacak cihazların alımına ilişkin siparişi belgelendiren ve montaj tarihini ihtiva eden yazıları almış olacaktır. <O:P></O:P>


Mevcut düzenlemeler ve yönlendirmeler çerçevesinde pompalardan gerçekleştirilecek her türlü akaryakıt ve LPG satışlarında; <O:P></O:P>


. Mecburiyetleri 01.07.2005 tarihinde başlamış olan ve 13 Ekim 2005 tarihi itibariyle akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlamış olan mükellefler, en geç 01.11.2005 tarihinden itibaren 01.11.2005 tarihi dahil olmak üzere) pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişleri, <O:P></O:P>


. Mecburiyetleri 01.07.2005 tarihinde başlamış olan ve 13 Ekim 2005 tarihinden sonra pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatacak olan mükellefler, 01.11.2005 tarihinden montajın yapılacağı tarihe kadar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura ve perakende satış fişlerini, montajın bittiği tarihten sonra ise pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazdan çıkan fişleri, <O:P></O:P>


. Akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyetleri 01.01.2006 tarihinde başlayacak olan mükellefler 01.11.2005 tarihinden montajın yapılacağı tarihe kadar, Vergi Usul Yasası hükümleri uyarınca fatura veya perakende satış fişlerini, montajın bittiği tarihten sonra ise pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişleri, <O:P></O:P>


. 01.01.2006 tarihinden sonra ise işe başlayan mükellefler işe başlama tarihinden itibaren en geç 60 gün içersinde pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmaları koşuluyla işe başlama tarihinden itibaren fatura veya perakende satış fişlerini, montajın bittiği tarihten sonra ise pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişleri, <O:P></O:P>


düzenlemekle ve vermekle yükümlü bulunmaktadırlar. Bu bağlamda 01.11.2005 tarihinden önce ödeme kaydedici cihazlara bağlatmış olanların 01.11.2005 tarihini beklemeden de cihazları kullanmaları mümkün bulunmaktadır. <O:P></O:P>
Akaryakıt istasyonları işletmecileri 01.11.2005 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten itibaren kanuni defterlerine yapacakları kayıtlarda, pompa totalizatörlerindeki rakamları değil, ödeme kaydedici cihaz fişleri, fatura ve perakende satış fişlerinde yazılı miktar ve tutarları esas alacaklardır.<O:P> </O:P>