Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

Şimdi hazine bonosu almanın tam zamanı


YAKINDA, Hazine Bonoları ile ilgili, yeni bir uygulama başlayacak. Yeni uygulama ile ilgili yasa maddesine göre, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilecek olan Hazine Bonolarının faizlerinden, yüzde 15 oranında stopaj (vergi kesintisi) yapılacak.

Ancak, 2005 yılı sonuna kadar ihraç edilen Hazine Bonolarını alanlardan, 2006 ya da 2007 yılında, bunların faizleri ödenirken, stopaj yapılmayacak.

2005 YILININ AVANTAJI

2005 yılı sonuna kadar ihraç edilen Hazine Bonolarını alanların; 2005, 2006 ve 2007 yıllarında elde edecekleri faiz gelirlerinden;

1- Stopaj yapılmayacak.

2-
Elde edilen faiz geliri, belli bir sınırı aşmadığı sürece, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecek (Beyan sınırı, 2004 yılı Hazine Bonosu faiz gelirleri için 303 milyar YTL idi). Yakında, 2005 yılı beyan sınırının kaç YTL olduğunu, köşemizde açıklayacağız.

3- 2005 yılı Hazine Bonosu faiz gelirlerinden:

a) Önce, ‘enflasyon indirimi’ düşülecek (GVK Md.76/son’a göre hesaplanan bu indirim 2004 yılı faiz gelirleri için yüzde 43,8 idi).

b) Enflasyon indirimi düşüldükten sonra kalan tutardan, 174.033 YTL istisna düşülecek. (Bu tutar 2006 ve 2007 yılları için ‘yeniden değerleme oranına göre’ artacak. GVK Geçici Md.59).

c) Enflasyon indirimi ve 174.033 YTL istisna düşüldükten sonra, kalan tutar 15.000 YTL’yi aşmıyorsa, beyanname verilmeyecek. Aşıyorsa beyan edilecek. Enflasyon indirimi ve 174.033 YTL’lik istisnadan, aile bireyleri, ayrı ayrı yararlanabilecek.

Hazine Bonosu (HB) ve Devlet Tahvili (DT) alım-satımından sağlanan kazançlarda da 174.033 YTL’lik istisnadan yararlanabilecekler. 2005 yılı kazancının hesaplanması sırasında, HB ve DT iktisap (edinme) bedeli, elden çıkartıldığı ay hariç TEFE artış oranına göre yükseltiliyor. Satış fiyatı ile aradaki farktan, 174.033 YTL istisna düşülüyor. Kalan kısım beyan ediliyor. Hem alım-satım hem de faiz geliri olması durumunda, istisna toplam gelire uygulanıyor.

2006-2015 DÖNEMİ

(HB) ve (DT) faiz gelirleri ile alım-satım kazançlarında, 1 Ocak 2006-31 Aralık 2015 dönemi için farklı bir vergilendirme rejimi başlıyor. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesine göre; 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilen HB ve DT’lerin faiz gelirleri ya da alım-satım kazançları, tutarı ne olursa olsun, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecek. Ancak, bu faiz ve alım-satım kazancı üzerinden yüzde 15 stopaj yapılacak.

1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen HB ve DT’lerin 2005, 2006 ve 2007 yılı faiz gelirleri, yüzde 15 stopaja tabi olmayacak. Yukarıda (a), (b) ve (c) olarak, 3 bent halinde sıralanan uygulamaya göre vergilendirilecek (GVK Geçici Md. 67/9). 1 Ocak 2006 tarihinden önce iktisap edilen (edinilen) HB ve DT’lerin elden çıkartılmasından doğan kazanç da yüzde 15 stopaja tabi olmayacak. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle geçerli olan hükümler uygulanacak (GVK Geçici Md. 67/14).

Başlıkta belirttiğimiz gibi, şimdi Hazine Bonosu almanın tam zamanı...