<H1 style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]</H1>
<H1 style="BACKGROUND: #cccccc; MARGIN: 12pt 0cm 3pt; mso-shading: white; mso-pattern: gray-20 auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE[/B]</H1>

Tarih : 03.11.1999
Esas No : 1998/3670
Karar No : 1999/3757

<H1 style="BACKGROUND: #cccccc; MARGIN: 12pt 0cm 3pt; mso-shading: white; mso-pattern: gray-20 auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÜCRETSİZ ÇALIŞAN EŞ[/B]</H1>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Mükellefin yanında eşinin çalışıyor olması, eşine mutlaka ücret ödediği anlamına gelmeyeceğinden, gelir vergisine tabi bir ücretin beyan dışı bırakıldığı öne sürülerek, re’sen tarhiyat yapılmaz.[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İstemin Özeti:[/B] Götürü usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi olan davacının yanında çalıştırdığı hizmet erbabının karne almasını ve vergilerini ödemesinin temin etmemesi nedeniyle 213 sayılı vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 30. maddesi uyarınca gelir vergisi salınmış, kusur cezası kesilmiştir. Vergi mahkemesi kararıyla; olayda davacının götürü usulde gelir vergisi mükellefi olduğu, yanında hizmet erbabı olarak eşinin çalıştığı hususu çekişmesiz olup, aile birliği bakımından davacının eşini ücretle çalıştırması ve hizmet erbabı olan eşin de ücret geliri elde etmiş olması söz konusu olamayacağından gelir vergisine tabi ücretten söz etmenin mümkün olmadığı, diğer yandan idarece, ücret ödendiğine dair bir tespit bulunamadığından yapılan tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce yapılan tarhiyatta yasa’ya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar:[/B] Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.