<H1 style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]</H1>
<H1 style="BACKGROUND: #cccccc; MARGIN: 12pt 0cm 3pt; mso-shading: white; mso-pattern: gray-20 auto">DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE </H1>

Tarih : 25.01.2000
Esas No : 1999/1208
Karar No : 2000/184
<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></H2>
<H1 style="BACKGROUND: #cccccc; MARGIN: 12pt 0cm 3pt; mso-shading: white; mso-pattern: gray-20 auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">TUTANAĞIN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE İMZALATILMASI[/B]</H1>

Sevk irsaliyesi düzenlenmediğine dair tutanağın, şirketi temsile yetkili kişiye değil, araç sürücüsüne imzalatılması halinde, özel usulsüzlük cezası kesilemez.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İstemin Özeti:[/B] Sevkiyatını yaptığı emtia için sevk irsaliyesi düzenlemediği ileri sürülen davacı şirket adına 1998 yılı için özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; dava konusu cezaya dayanak alınan tutanağın, şirketi temsile yetkili kişiye değil, araç sürücüsüne imzalatıldığının anlaşıldığı, dolayısıyla davacı şirket hakkında hüküm ifade etmeyeceği, bu durumda özel usulsüzlük cezası kesilmesini öngören koşulların gerçekleşmediği gerekçesiyle kesilen cezasının kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı İdare, özel usulsüzlük cezasının Yasa’ya uygun olduğunu ileri sürmekte ve kararın bozulmasını istemektedir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar:[/B] Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerçekler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]