Bu konuda SSK nın yaptığı açıklama mevcuttur. Saygılarımla.


Mustafa GÜLŞEN