<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AKŞAM<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">05.10.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yatırım ve tasarruf araçlarında vergilendirme<O:P> </O:P>[/B]
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İ.Hüseyin YILDIZ<O:P> </O:P>[/B]
<O:P></O:P>
Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında sürdürülen çalışmalarda; ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması, muhasebe denetimi ve raporlanması konuları, giderek öne çıkmaktadır. Buna bağlı olarak, özellikle vergi problemlerindeki işbirliğini artırmak, vergi kaçakçılığının doğurduğu sorunlarla mücadele etmek amacıyla; yeni uluslararası düzenlemelerin devreye sokulacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla; önümüzdeki yıllarda vergi cenneti diye bilinen adaların, Avrupa’nın göbeğinde her türlü paranın ev sahipliğini yapan İsviçre’nin işi giderek zorlaşacağı benzemektedir. Ekonomik akış ve gelişmelerin küresel anlamda hız kazandığı günümüzde; global ekonomik entegrasyona uyumun yolu, doğru ekonomik bilgi ve verilerin paylaşımından geçmektedir. Sözgelimi; tasarruf ve yatırım araçlarından elde edilen kazançlarla ilgili bilginin paylaşımı ve bu bilginin hızlı küresel dolaşımı konusunda önemli adımlar atılmaktadır.

Türkiye, 1 Ocak 2006 yılından itibaren tasarruf ve yatırım aracı olan bütün finansal enstrümanlardan elde edilecek kazanç ve iratlarda, mükellef ayrımı yapmadan kaynakta yüzde 15 vergi kesintisi yapacağını yasal düzenlemeye bağlamış bulunmaktadır. Aynı şekilde Avrupa Birliği de, vergi konusunda yeni düzenlemelere bağlı olarak, tasarruf ve yatırım araçlarından elde edilen gelirlere yüzde 15 stopaj uygulamayı planlıyor. Daha açıkçası, ‘Tasarruf Vergi Direktifi’ başlığı altında, AB ülke yurttaşlarını ve ada ülke yurttaşlarını vergiye ilişkin yeni sorumluluklar bekliyor. Tasarruf ve yatırım araçlarından elde edilen gelirler; yurttaşı olduğu ilgili ülkeye bildirilerek, kendi ülkelerinin vergi kayıtlarına işlenecek. Buna bağlı olarak, Türk vatandaşlarının AB ülkelerinde kazandıkları gelirler de Türkiye’nin maliyesine bildirilecek, dolayısıyla; artık bu gelirleri gizlemek mümkün olmayacaktır. Anlaşılacağı gibi, diğer AB ülke vatandaşları gibi; Türkiye’de yaşamını sürdüren, ancak yurtdışındaki yatırım araçlarında kazanç elde eden Türk vatandaşları, bu kazançlarını beyan etmek durumunda kalacaktır. Bu yeni düzenleme, Avrupa Birliği’ne üye 25 ülkeden 22’sine bilgi akışı imkânı getirmektedir. Geri kalan 3 ülke ise (Avusturya. Belçika ve Lüksemburg) bu geçiş dönemi için sadece kaynakta stopaj uygulayacaklar. Tasarruf vergisi anlaşmaları uygulayacak olan Andora, Liechtenstein, Monako, San Marino ve İsviçre ise farklı bir stopaj kesintisine gidecekler. Bununla beraber, tüm ceza ve sivil davalarda Avrupa Birliği üye ülkeleri, vergi otoritelerinin isteği olduğu takdirde, bilgi alışverişi yapmak konusunda görüş birliğindedirer.

Hafta sonu Ankara’da yapılan TÜRMOB Genel Kurulu’nda konuşan Maliye Bakanı da, sözünü ettiğimiz konularda mesajlar vererek; kayıtdışı ekonomi, yapılacak vergi düzenlemeleri, teknolojik altyapıya bağlı vergi numarasıyla yapılabilecek işlemleri ile vergi kayıp ve kaçakları konuları üzerinde durdu. Önümüzdeki dönemlerde giderek vergilemeye ilişkin bilgilerin kurumlar arasında daha etkin olarak kullanılabileceğini söyledi. Maliye Bakanı’nın özellikle, vergi beyannemelerinin verilme sürelerinin eski tarihlerine çekilebileceğini, basitleştirilerek birçok beyannamenin tek beyannamede toplanabileceğini, geçici vergi dönemlerinin azaltılabileceğini ve mali tatilin yasalaşması için çalışacaklarını söylemesi ise, salonda bulunanlardan büyük alkış aldı. Maliye Bakanı’na cevap, toplantıda CHP adına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu, vergi kayıp ve kaçakları ile mücadelenin bir samimiyet ve siyasi kararlılık gerektirdiğini, bu kararlılık ve samimiyeti hükümette bulamadıklarını söyledi. Ancak; Maliye Bakanı, daha önce salondan ayrılmıştı. Toplantıda konuşan Vergi Konseyi Başkanı da, tasarruf ve yatırım araçlarından elde edilecek faiz ve gelirler üzerinden yapılacak yüzde 15 vergi kesintisi uygulamasında, istisna ve muafiyetlerin olmayacağını açıkladı.<O:P> </O:P>