Yazan Kişi:Necdet Günay(85.97.104.---)
Tarih:10-08-05 16:14

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

ÖZELGETARİH : 02.08.2005

SAYI : B.07.1.GİB.0.53/5390-5-18/037965

Özel iletişim vergisinin mükellefi, Telekomünikasyon Kurumundan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmeciler olup, özel iletişim vergisi mükellefleri tarafından verilen telekomünikasyon hizmeti nedeniyle düzenlenen faturalarda yer alan hizmet bedeli üzerinden hesaplanan özel iletişim vergisinin, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesindeki, "Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez." hükmünün muhatabının kim olduğu ve bu hükmün kimler için uygulanacağı hususunda Bakanlık görüşümüz istenilmektedir,

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesinde, Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin özel iletişim vergisi mükellefi olduğu, verginin matrahının, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği, bu verginin katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmeyeceği ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyeceği belirtilmiştir.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, bu verginin mükellefinin Telekomünikasyon Kurumundan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerdir. Dolayısıyla, adı geçen Kanun'un 39, maddesinin altıncı fıkrası hükmünün muhatapları telekomünikasyon hizmeti veren işletmelerdir.

Buna göre, özel iletişim vergisi mükellefleri tarafından verilen telekomünikasyon hizmeti nedeniyle şirketiniz adına düzenlenen fatura­larda yer alan hizmet bedeli üzerinden hesaplanan özel iletişim vergisinin tarafınızca gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Saygılarımla...
Necdet Günay