<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">30.09.2005, CUMA<O:P> </O:P>[/B]
Silah bulundurma harcına neden zam yapılmıyor?<O:P> </O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P> [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Türkiye vergi uygulamaları açısından dünya ülkeleri içersinde ayrıcalıklı bir yere sahip bulunmaktadır. Bu sistem içersinde ateşli silah taşıyanlara verilen "silah taşıma ve bulundurma vesikaları" da harca tabi tutulmuştur. Söz konusu harç "İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları" arasında sayılmış ve bedellendirilmiştir. <O:P></O:P>


İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, Harçlar Kanunu'na ekli (8) sayılı tarifede yer almaktadır. Bu tarifede yer alan harçlar; <O:P></O:P>


- İmalat ruhsatları, <O:P></O:P>


- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları, <O:P></O:P>


- Petrol işlemleri, <O:P></O:P>


- Satış ruhsatnameleri, <O:P></O:P>


- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak olanlar, <O:P></O:P>


- Okul diplomaları, <O:P></O:P>


- Kapalı devre televizyon ruhsatları, <O:P></O:P>


- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatnamaler, <O:P></O:P>


- Finansal faaliyetler ile ilgili olanlar, <O:P></O:P>


ile ilgilidir. <O:P></O:P>


Silah taşıma ve bulundurma vesikaları yasal düzenleme ve yasa ekindeki tarife gereği "meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnameler" arasında sayılmış ve harca tabi tutulmuştur. <O:P></O:P>


Silah taşıma ve bulundurma harcı bazı hallerde eczahane açma harcından azdır. Bu durum gerçekten dramatik bir durumdur. Çünkü biri insan canına yönelik kullanılan bir araç, diğeri ise insan sağlığına yönelik hizmet veren bir çalışma yeridir. <O:P></O:P>


Hastane açma ruhsat harcı silah taşıma harcının yatak sayısına göre misli ile hesaplanacak büyüklüktedir. <O:P></O:P>


Dershane, okul açmak için silah taşıma ruhsatı harcından daha fazla harç ödemek gerekmektedir. <O:P></O:P>


Ancak şunu belirtelim ki silah taşıma işlemi teşvikten yararandırılmamaktadır. Belki bu durum ileriki günlerde eleştiri konusu yapılabilecektir. <O:P></O:P>


Silah taşıma ve bulundurma için alınan harçların düşüklüğü yani azlığı yanında, ülkemizde son birkaç yıldır silah taşıma denetimi yapılmadığı gibi vergi idaresi de silah taşıma konusunda herhangi bir beyanı öngörmemiştir. Bunun sonucunda ülkemizde hemen hemen herkes silah taşır hale gelmiştir. <O:P></O:P>


Geçtiğimiz günlerde yaşanan dramatik bir olay son derece düşündürüdür. <O:P></O:P>


Evinde şakağından vurulmuş bulunan bir babanın bu durumundan daha henüz olayı ayırt edecek yaşta olmayan çocuğu sorumlu tutulmaktadır. Ancak olayın bu şekilde gelişmesinden evinde ateşli silah bulunduran ve ne şekilde vurulduğu henüz anlaşılamayan baba sorumludur. <O:P></O:P>


Rastgele ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar bugüne kadar birçok kişinin hayatına son vermiştir. Ne yazık ki bu silahları kullananlar kadar, bu silahların kullanılmasına müsaade edenler de sorumludur. <O:P></O:P>


Ancak diğer yandan vergilendirilecek kaynak arayan Maliye Bakanlığı ise sanki bu silahlar taşınsın ve kullanılsın dercesine silah bulundurma ve taşıma ruhsatlarından alınan harcı düşük tutmaya çalışmıştır. <O:P></O:P>


Oysa yapılacak ufak bir değişiklikle silah taşıma ve bulundurma vesikalarından alınan harçları artırma olanağı vardır. <O:P></O:P>


Burada yapılacak astronomik artırımları eleştirmek kanımızca diğer vergilendirme alanlarında yapılan artışları eleştirmek kadar kolay değildir. <O:P></O:P>


Ayrıca; ruhsatsız silah bulunduranlar için harç uygulamasının daha da artırılması gerekir. <O:P></O:P>


Bu görüşümüzün desteklenmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


Ülkemizde ruhsatsız silah adedi üzerinde değişik görüşler mevcuttur. Ancak günümüzde ruhsatsız silah mevcudunun beş milyon civarında olduğu söylenmektedir. <O:P></O:P>


Belli bir süre içersinde silah bulundurmanın beyana tabi tutulması ve bu bağlamda da silah bulundurma ve taşıma ruhsatlarının astronomik denebilecek bir büyüklükte harca tabi tutularak mali açıdan da denetim altına alınması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. <O:P></O:P>
Hiçbir gelişmiş ülkede ve AB topluluğunda böylesine ucuz bir silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olmak mümkün değildir.<O:P> </O:P>