<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=630>
<T>
<TR>
<TD colSpan=2 height=20></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=630>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80 align=right>
<T>
<TR>
<TD align=right> </TD></TR>
<TR>
<TD align=middle> e-posta </TD></TR></T></TABLE>Mevduata ve repoya vergi avantajı geliyor
BUGÜNLERDE, vergilerle ilgili değişiklikler konuşuluyor. Herkes, kendisi ile ilgili durumu merak ediyor.
Dün Neriman Teyze aradı:

‘Şükrü Bey evladım. Evi satıp, bankaya yatırdığım para vardı ya onun faiz vergisi ne olacak? Kanunlar değişiyormuş, benim vergi artacak mı? Komşumuz Emin Bey’in de hem döviz hem de repo geliri var. O da rica etti. Benim damat da borsayı merak ediyor. Şunları hem 2005 hem de 2006 için bir yazsan da okusak.’

Neriman Teyze
’nin sorduklarını, yüzbinlerce Hürriyet okuru da merak ettiği için, kısaca açıklayalım.

MEVCUT DURUM

Bankada YTL mevduatı, döviz tevdiat hesabı olan ya da repo geliri bulunan gerçek kişilerin, 2005 yılının sonuna kadar vergi durumları aşağıdaki gibi.

1- Bankadaki YTL Mevduatı:

Mevduatın vade yapısına göre;

a) Vadesiz ya da 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 18,

b) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 16,

c) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12,

oranında vergi kesintisi yapılıyor.

2- Döviz Tevdiat Hesabı :

Vade yapısına göre;

a) Vadesiz veya vadesi bir yıla kadar olan döviz tevdiat hesaplarının faizinden yüzde 24,

b) Bir yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda yüzde 18,

oranında vergi kesintisi yapılıyor.

3- Repo Gelirleri :

Tutarı ve vade yapısı ne olursa olsun, ‘yüzde 22 oranında’ stopaja (vergi kesintisine) tabi tutuluyor.

Banka mevduat ya da döviz tevdiat hesabı faiz geliri veya repo geliri elde edenler, bu gelirlerini; tutarı ne olursa olsun, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmiyorlar. Örneğin Neriman Teyze 2005 yılı içinde; 120.000 YTL faiz geliri elde etmişse, bu gelirini 2006 yılında beyan etmeyecek. Aynı şekilde, ücret geliri elde eden Emin Bey, ayrıca 50.000 YTL repo, 80.000 YTL faiz gelirini beyan etmeyecek.

YENİ AVANTAJ NE

Şimdi gelelim, Neriman Teyze’nin 2006 yılı ile ilgili sorusuna... Neriman Teyze ve komşuları 2006 yılında elde edilecek mevduat faizi, döviz tevdiat hesabı faizi ve repo gelirinin vergi durumunu merak ediyorlar. Kendilerine çok güzel bir müjdemiz var.

Bankada ‘YTL mevduatı’ olanlar ile ‘döviz tevdiat hesabı’ bulunanların faiz gelirlerine ‘vergi avantajı’ geliyor.

Aynı şekilde, ‘repo geliri’ elde edenlere de vergi avantajı geliyor. Bu avantaj 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren başlayacak ve 31 Aralık 2015 tarihine kadar elde edilen, faiz ve repo gelirlerine uygulanacak.

Neriman Teyze ve komşularının;

- Banka mevduat faizinden, 2005 yılında kesilen yüzde 18 vergi, 2006 yılından itibaren, yüzde 15’e düşecek.

- Repo gelirlerinden, 2005 yılında yüzde 22 oranında kesilen vergi, 2006 yılından itibaren, yüzde 15’e düşecek.

- Döviz tevdiat hesabından, kesilen yüzde 24 ya da 18’lik vergi de 2006 yılından itibaren, yüzde 15’e düşecek.

Görüldüğü gibi, mevduat ve repoya, vergi avantajı geliyor. 2006 yılından itibaren; faiz ve repo gelirlerinden kesilecek vergi yüzde 15’e düşecek. Ayrıca, elde edilen gelirin tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek.

CUMARTESİ: BORSA KAZANÇLARININ VERGİSİNDE SON DURUM NE? </TD></TR></T></TABLE>