iyi forumlar;
Sözleşmeli olarak devlet hastanesinde taşören bir firmada (a firmasında) çalışan bir bayan;
04/02/2005 tarihinde 56 gün doğum öncesi doğum iznine ayrılıyor.Şubat ayı içerisinde hastanede ihale yapılıyor. ihaleyi başka bir firma (b firması) alıyor. a firması ihaleyi kazanamadığından dolayı 28/02/2005 tarihi itibari ile kendi bünyesindeki personellerin (27 kişi) çıkışını yapıyor. b firması ise 01/03/2005 tarihi itibari ile aynı personellerin girişini yapıyor. (doğum izninde bulunan bayan hariç) Doğum izninde olan bayanın işe giriş bildirgesi 01/03/2005 tarihi itibari ile mi yapılmalı yoksa doğum öcesi ve doğum sonrası izinleri bittikten sonra mı yapılmalı? Eğer doğum sonrası yapılması gerekir ise doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş görmezlik ödeneği almasında bir problem çıkarmı? Bölge Çalışma müdürlüğü müfettişi işçi girişinin işe başladığı tarihte yapılmasını (yeni firmada işe başlamadığından dolayı), SSK bölge müdürlüğü ise aynı işin devamı açısından 01/03/2005 tarihi tibari ile yapılması ve doğum süresince raporlu gösterilmesi yönünde sözlü bilgi verdi? Bu durumda ne yapmamız gerekir?Ödenekten faydalanabilirmiyiz?Çünkü 506 sayılı kanunun 50.maddesinde;
Geçici iş göremezlik ödeneğinden yoksun kalma :

Madde 50-

Kurumca sağlanacak olan doğum yardımlarından haklı ve makul sebep olmaksızın yararlanmayı reddeden yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri almaması yüzünden hastalandığı veya hastalığın arttığı mütehassıs hekim raporu ile tesbit edilen sigortalı kadınlara geçici iş göremezlik ödeneğinin % 50'si verilmez.
Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi: ifadesi bulunmakta.