<H1 style="BACKGROUND: #bfbfbf; MARGIN: 12pt 0cm 3pt; mso-shading: white; mso-pattern: gray-25 auto">DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE </H1>
<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
Tarih : 14.06.1999
Esas No : 1998/4736
Karar No : 1999/2585
<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></H2>
<H1 style="BACKGROUND: #cccccc; MARGIN: 12pt 0cm 3pt; mso-shading: white; mso-pattern: gray-20 auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">ŞİRKETİN ORTAĞINA FAİZSİZ BORÇ PARA VERMESİ VE ORTAĞIN BU PARAYLA ARSA ALMASI[/B]</H1>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
Şirket ortağına verdiği paralarla bu şahıs adına arsalar alındığı ve bu arsalarda şirket için fabrika yapımına başlandığı, ancak ortağın anılan paraları kullanma amacının önemli olmadığı, arsaların ileride fabrika bittikten sonra şirkete devredileceği ileri sürülmekteyse de, ne zaman ve ne bedelle devredileceğinin de belli olmadığı, bu nedenle örtülü kazanç hükümlerine göre yapılan tarhiyatın yerinde olduğu hk.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İstenim Özeti:[/B] Davacı kurumun 1995 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu, ortağa verilen paralara faiz yürütülmemesi nedeniyle örtülü kazanç dağıtıldığı iddiasıyla bulunan matrah farkı üzerinden re’sen kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi ve geçici vergi salınıp, fon payı hesaplanmış, ağır kusur cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; davacı şirketin ortağına verdiği paralarla bu şahıs adına arsalar alındığı ve bu arsalarda şirket için fabrika yapımına başlandığı, ancak ortağın anılan paraları kullanma amacının önemli olmadığı, arsaların ilerde fabrika bittikten sonra şirkete devredileceği ileri sürülmekteyse de, ne zaman ve ne bedelle devredileceğinin de belli olmadığı, bu nedenle yapılan tarhiyatın yerinde olduğu, ancak olayın niteliği gereği kusur cezası uygulanması gerektiği, ikmalen ve re’sen yapılan tarhiyatlarda geçici vergi ve fon payı hesaplanamayacağı gerekçesiyle kurumlar vergisi ve gelir (stopaj) vergisine yönelik davanın reddine, ağır kusur cezasının kusur cezasına çevrilmesine, cazalı geçici vergi ile fon payının kaldırılmasına karar vermiştir. Davacı kurum, ortağın çektiği para ile ortaklar kurulu kararına göre çok sayıda arsa aldığı ve bu arsaların fabrika binalarının tamamlanmasını takiben şirkete devredileceğini, anılan paraların özel işlerde kullanılmadığını, Vergi Dairesi Başkanlığı, cezalı geçici vergi ile fon payının Kanun’a uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedirler.

Karar: Taraflarca temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, taraflar temyiz isteminin reddine oyçokluğuyla kara verildi(*).