Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
Toplam 21 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: İHRACAT VE İHRAÇ KAYITLI TESLİM MUHASEBE UYGULAMAS

 1. #1
  Admin Hüseyin URAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14.Kasım.2006
  Nereden
  Konya
  Mesajlar
  14,412


  İHRACAT VE İHRAÇ KAYITLI TESLİM NEDİR? MUHASEBE UYGULAMALARI  İhracat, kısaca bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışıdır. Çeşitli aşamalara ve çok yönlü bir niteliğe sahiptir. Ürünün ihracata yönelik biçimde kaliteli ve uluslararası standartlara ve piyasa şartlarına uygun biçimde üretilmesinden, yurt dışında pazarlanması, reklam ve tanıtımının yapılması, dış satımının gerçekleştirilmesi, en uygun ambalaj ve nakliye biçiminin seçilmesi, ihracatçının ülkesindeki dış ticaret mevzuatını bilerek zamanında gerekli işlemleri tamamlaması ve ürünün istenilen yere zamanında teslimine kadar uzanan çesitli aşamalardan geçmektedir.

  İhracatçı gerçek usulde vergi mükellefi olup, bulunduğu il deki Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı ve diğer kanunlara göre ihracat yapmasına bir engel bulunmayan gerçek veya tüzel kişi, tacirdir. İhracat yapan firma ihracat yapacağı ülke için hazırlamış olduğu formu Odalardan temin ederek doldurur. Yurt dışına gidecek malzemenin faturasını da ekleyerek bir dilekçe ile ilgili Odaya başvurur ve gerekli incelemeden sonra belgeler tasdik edilir.

  İhracatçı Birliklerinin kapsamına giren malları ihraç edecek alan firmaların, Birliklere üye olmaları gerekmektedir. Birlik üyelik belgesine sahip olmadan bu malların ihracı yapılamaz.

  İHRACAT ŞEKİLLERİ

  SERBEST İHRACAT
  Müsaadeye veya kayda bağlı olmaksızın yapılan ihracata denilmektedir.

  KAYDA BAĞLI İHRACAT
  Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın hazırlamış olduğu liste kapsamındaki ihracatdır.

  TRANTSİT TİCARET
  Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark bulunması kaydıyla mal bedelleri için transfer yapılarak veya yapılmaksızın gerçek veya tüzel kişilerce satın alınan yabancı menşeli malların transit olarak veya doğrudan doğruya başka bir ülkeye satılmasıdır.

  KONSİNYE İHRACAT
  Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, şube ve temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapıtan ihracat biçimidir.

  KREDİLİ İHRACAT
  İki ve çok taraflı kredi anlaşmalar dışında kalmak kaydıyla, ihracat bedelinin Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine imkan tanıyan bir satış şeklidir.

  GEÇİCİ İHRACAT
  Geçici ihracatta ATA karnesi düzenlenir. Bu karne genelde yurt dışı fuar,sergi ve demostrasyon nedeniyle düzenlenir.
  Yurt dışına gidecek malzemeler engeç bir yıl içinde yurda dönmeli, beraberinde karne Oda 'ya iade edilmektedir.
  Karne verilirken istenen belgeler şunlardır:

  Dilekçe,
  Taahhütname,
  Fatura,
  Fatura miktarının %50 fazlası kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu, Oda harcı….

  BEDELSİZ İHRACAT
  Karşılığında yurda herhangi bir bedel getirilmeksizin yurtdışına mal gönderilmesine Bedelsiz İhracat denilmektedir. Değeri 10.000 $ aşmayanlann bedelsiz ihracat talepleri, doğrudan gümrüklere, değeri 10.000 $ 'dan fazla olanların bedelsiz ihraç talepleri (25.000 $ 'na kadar) İhracatçı Birliklerince sonuçlandırılır. 25.000 $ üzerindeki talepleri görüşleriyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirilir.

  ÖZEL TAKAS, BAĞLl MUAMELE, OFF-SET VE KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACAT
  Takas, bağlı muamele, off-set gibi ticaret şekiIleri "Karsılıklı Ticaret" olarak adlandırılan ve en genel anlamıyla kısmen de olsa ödemenin para yerine malla yapıdığı ticaret kapsamında yer almaktadır. Diğer bir değişle, ihraç edilen malın tümüne veya bir bölümüne karşılık mal alınmaktadır. Bu ticaret şekilleri daha çok finansman zorluklarının yaşandığı ülkelere yönelik ihracatlarda gündeme gelebilmektedir.

  İTHAL EDİLMİŞ MALLARIN İHRACI
  İthalat rejimi çerçevesinde ithal edimiş veya yurt içinde serbest dolaşım durumunda bulunan yabancı menşeli yeni ve kullanılmış malların ihraci, İhracat Teşviklerinden Yararlanmamak kaydıyla serbesttir.

  SINIR TİCARETİ
  Sınır ticareti, öncelikle böIge ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla komşu ülkelerin sınır yörelerinde karşılıklı olarak yapılan ticari işlemlerdir.

  İHRACAT YAPILACAK ÜLKELERE AİT ODACA VERiLECEK BELGELER ŞUNLARDIR:

  ATR DOLAŞIM BELGESİ
  Avrupa Birliği ile Türkiye arasında protokol gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere ihrac edilen malların katma protokol hükümlerinde ve gerekli gümrük muhafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belge ATR Dolaşım Belgesi 'dir. Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için düzenlenmektedir.

  MENŞE ŞAHADETNAMESİ
  Malın menşe ülkesini gösteren belgedir. Avrupa Birliği dişında kalan bazı ülkelerin (Türk Cumhuriyetleri, KKTC vs.) ve Ortadoğu ülkelerine Menşe Şahadetnamesi düzenlenmektedir. Özellikle Ortadoğu Ülkelerine yapılan ihracatta fatura tasdiki de yapılmaktadır. Odaca yapılan tasdikten sonra, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili ithalatçı Ortadoğu ülkesinin Konsolosluğunca da onaylanır.

  ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ (FORM A) (CERTIFICATE OF ORIGIN)
  Genel Preferanslar Sisteminin sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için preferans tanıyan ülkelere yapılacak ihracatta, FORM A adı altında Özel Menşe Şahadetnamesi düzenlenir. Bu belge; Rusya, Japonya, Kanada, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan ve firmanin isteği ile A. B. D. gibi ülkeler için düzenlenmektedir. Oda tarafından tasdik edilen belge, (özellikle Rusya için hazırlanmış olan) Dış Ticaret Müsteşarlığı AnIaşmaIar Genel Müdürlüğünce onaylanır.

  EUR -1 DOLAŞIM SERTİFİKASI
  Eur-1 Dolaşım Sertifikaları İsrail ve Norveç için düzenlenen belgedir.

  ECO MENŞE ŞAHADETNAMESİ
  Eco Menşe Şahadetnamesi, İran ve Pakistan 'a yapılan ihracat için düzenlenir. Ayrıca ihracatı yapılan malzemenin faturası da ilgili Oda tarafından tasdik edilir.

  TIR SERVİSİ
  Bu talimat, Bakanlar Kurulunun 27.8.1984 tarih ve 8418457 sayılı kararı ile kabul edilen ve 16.1.1985 tarih ve 85/8993 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşımasına Dair Gümrük Sözleşmesi- Customs Convention On The International Transport Of Goods Under Cover Of TIR Carnets" ve bu Sözleşmenin 6. maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun 3.5.1985 tarih ve 85/9449 sayılı kararı ile "Memleketimizde Kefil Teşekkül Olmak, TIR Karneleri Vermek" yetkileri tanınmış olan Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından hazırlanmış olup, ilgililerin eylem ve işlemlerini kolaylaştırmak maksadını kapsar.

  TANIMLAR:
  ”Birlik" deyiminden; Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği,
  "TIR Komitesi" deyiminden; Birlik Yönetim Kurulu adına TIR Sistemi ile 119111 işlemleri yerine getirmekleyükümlü,komite, "Oda" deyiminden; Birlik tarafından TIR işlemlerini yapma yetkisi verilen Ankara,
  İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya Ticaret Odalarıile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, "Tezkiye" deyiminden; TIR Komitesince, firmanın, TIR Sistemine, kabulü, "Firma" deyiminden; Birlikce tezkiye edilerek, TIR Sistemi altında taşıma yapan nakliyecifirma,"YetkiBelgesi"deyiminden; Ulaştırma Bakanlığınca Uluslararasıtaşımayapan,firmalaraverilenbelge, "Uygunluk Belgesi" deyiminden; TIR karnesi himayesinde yapılan taşımalarda kullanılacak araçların TIR Sözleşmesinde belirtilen teknik şartlara uygunluğunu gösteren ve gümrük başmüdürlüklerince verilen Karayolu Taşıtı Uygunluk Belgesi,"Geçerlilik Süresi" deyiminden; TIR karnesi kapağının 1. satırına yazılan ve kullanılmak üzere,hareket gümrüğüne,ibraz edilebilecek en son tarih,"İade Süresi" deyiminden, karnenin geçerlilik süresinin bitiminden sonraki 60 gün anlaşılacaktır.

  Katma değer vergisi kanuna göre teslimin ihracat sayılabilmesi için gereken hususlar şunlardır;
  a) (4842 sayılı Kanunun 22' nci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 24.04.2003)Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.

  b) (4842 sayılı Kanunun 22' nci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 24.04.2003)Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.

  (4842 sayılı Kanunun 22' nci maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 24.04.2003)İhracat teslimi yapılacak yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak mal miktarı ve cinsi ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  Gümrük antreposuna konulan malın ihracatının belirlenen sürede veya şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi veya tevsik edilememesi hallerinde; ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur.

  Yurt dışındaki müşteri tabiri, ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

  a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
  b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.

  Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1 maddesiyle ihracat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.Aynı Kanunun 12.

  Maddesinde ,yukarda belirttiğimiz gibi bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için:

  Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve Teslim konusu malın T.C. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması, gerektiği açıklanmıştır.

  Konuyla ilgili 4 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, bir dış ülkeye vasıl olma deyiminin malın gümrük hattından geçmesi şeklinde uygulanacağı belirtilmiştir. Öte yandan Katma Değer Vergisi Kanununun 10/a maddesine göre vergiyi doğuran olayı malın teslim veya hizmetin ifası ile meydana gelmektedir. Aynı maddenin (c) bendinde malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura düzenlenmesi halinde de vergiyi doğuran olay meydana geleceği hükme bağlanmıştır. Ancak ihracat istisnası uygulamasında malın gümrük hattından geçişi “Gümrük Beyannamesi” ile tevsik edileceğinden, sadece ihracat teslimlerinde geçerli olmak üzere katma değer vergisini doğuran olay, faturanın düzenlendiği tarih değil, malın yurt dışı edildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna göre ihracat istisnası beyan edilecek dönem, ihraç edilen malların faturasının düzenlendiği veya gümrük beyannamesinin açıldığı tarih değil, gümrük beyannamesinde malların yurt dışı edildiğini belirten tarihle ilgili vergilendirme dönemi olacaktır.


  MUHASEBE UYGULAMASI;

  X A.Ş. italyaya 50.000 euro satış yapmış fatura tarıhı 1.10.2006,intaç tarihi yani malın fiilen çıkış tarihi de 1.10.2006 tarihidir.
  Kur: 1.9238

  İhracat Fatura kesme örneği;

  tmp s.p.a
  ıtalya 1/10/2006


  Xyz …………………………………50.000 euro


  Fob bedeli.50.000 euro
  Koli miktarı 4 palet
  Net kg 3000 kg
  Brüt kg 3100 kg
  Turkısh orjın, teslim fob
  (Ellibin Euro)

  Eğer teslim cif ise o zaman yukarıdaki fob bedelinin altına navlun bedeli (delivery) ve sigorta bedeli (insurance) bedellerini de belirtiyorsunuz.
  Bu ihracata konu yüklenilen bir kdv var ise kdv den ödemeniz çıkmaması kaydıyla,devirden düşüleceğinden, örneğin yüklenilen kdv niz yaptığınız reçeteden yada kdv yüklenim listenizden 12.120,00 ytl olsun,bunun iade kdv nin muhasebe kaydı;

  İhraç kayıtlı mal alımında dikkat edilecek en önemli husus,bu malı üç ay içerisinde yurt dışı etmeli ve GÇB de imalatçı tedarikçi listesine imalatçı teslimi yapan firmanın mutlaka gümrük çıkış beyannamesine adının yazılıp,bir nüshasının onaylı bir şekilde (noterden veya ymm den )mal alımı yapılan firmaya bu süre sarfında verilmesidir.

  Yanlışlıkla kdv kanunun 11/1-c maddesine alım yapılan ve kdv si ödenmeyen fatura daki kdv yi indirim konusu yapmayalım.süresinde çıkmış,tedarikçinin adı yazılmış ve onaylanmış gçb nin mal alımı yapılan firmaya tesliminden sonra ki muhasebe kaydı;
  Birde dövizin girdiği muhasebe kayıtlarında lütfen hareketlerdeki kur farklılıklarından doğan kambiyo hareketlerininde sağlıklı bir şekilde muhasebeleştirilmesine özen gösterelim.


  İHRAÇ KAYITLI TESLİM NEDİR?

  İhraç kayıtlı teslim,ihracatı yapan bir firmaya yapılan teslimdir,yani siz ürettiğiniz malı direk yurt dışı yapmıyorsunuz,arada başka bir firma yurt dışı yapacağı malı tedarik diyorsunuz,tabii aşağıdaki şartlarda;

  İMALATÇILAR TARAFINDAN İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE 1.1.1988 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK USUL VE ESASLAR:

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan tanıma göre imalatçının;
  1. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması,
  2. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kayıtlı bulunması,
  3. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması, (bu madde kaldırıldı)
  4. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması,
  5. Bu şartları topluca taşıyan imalatçıların kendi üretimine ilave olarak aynı zamanda fason imalat da yaptırmaları halinde,
  a) Fason imalatı sadece, sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları,
  b) Fason olarak yaptırılan imalatta işin riskini ve organizasyonu üstlenmeleri,
  c) Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri,
  gerekmektedir.

  İmalatçı tanımında yapılan bu düzenlemeye göre, imalatçılarca ihraç kaydıyla ihracatçılara yapılacak teslimlerde aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.

  1. Sanayi veya Ticaret Odası İle Esnaf ve Sanatkar Derneklerine Kayıtlı Olup, Sanayi Sicil Belgesi Olanlardan Bizzat Üretim Yapanlar:

  Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde yazılı tecil - terkin uygulamasından, makina ve teçhizatını kullanmak suretiyle bizzat üretim yapan kuruluşlardan;

  i - Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesi olan,
  ii - Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kayıtlı bulunan,
  iii - İmalat işinde en az 5 işçi çalıştıran, (bu madde kaldırıldı 99 nolu kdv genel tebliği ile)
  iv - Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olan,
  imalatçılar yararlanacaktır.

  Bu şartlara sahip olan imalatçılar, ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim ettikleri dönemde ve bir defa olmak üzere "Sanayi Sicil Belgesi" ve Sanayi veya Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine üyelik belgesinin noterce onaylı birer örneğini, verecekleri katma değer vergisi beyannamesine ekleyeceklerdir.

  Sanayi sicil kaydı ve sanayi sicil belgesinde herhangi bir değişikliğin olması veya imalatçı niteliğinin kaybedilmesi hallerinde, bu durum, vergi dairesine en geç 15 gün içinde bildirilecektir.

  2. Yukarıda Belirtilen Şartları Taşıyan İmalatçılardan, Bizzat Ürettiği Mallar Yanında Kendi Üretmediği Malları da Satanlar :
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı tanım kapsamında giren imalatçılar, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların tümünü kendileri imal etmeyebilir. Diğer bir anlatımla imalatçılar, ihracatçıya ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların bir kısmını piyasadan hazır olarak satın alabilirler. Bu durumda, imalatçıların bizzat ürettikleri mallar için tecil - terkin uygulaması yapılacak, ancak piyasadan hazır olarak alınıp, satılan mallar için tecil - terkin işlemi uygulanmayacaktır.

  ÖRNEK :

  Bir Anonim Şirket, ihraç kaydıyla satış bağlantısı kurduğu 10.000 adet gömlekten, 6.000 adedini bizzat üretmiş, 4.000 adedini de hazır olarak piyasadan satın almıştır.

  Bu mükellefin ihraç kaydıyla ihracatçıya teslim ettiği 10.000 adet gömleğin, bizzat imalatçısı olduğu 6.000 adedi için tecil - terkin işlemi uygulanacak, kalan 4.000 adet gömlek ise bu uygulamadan yararlanamayacaktır. Çünkü, bu mükellef 4.000 adet gömleği bizzat imal etmemiş, piyasadan hazır olarak satın almıştır.

  Bu durumda, ihracatçıya satış yapan imalatçılar, bizzat ürettikleri mallar ile piyasadan hazır olarak satın aldıkları malları, düzenleyecekleri faturada ayrı ayrı gösterebilecekleri gibi, bu mallar için ayrı ayrı fatura da düzenleyebileceklerdir.

  3. Yukarıda Belirtilen Şartları Taşıyan İmalatçılardan, İşletme Organizasyonunu ve İşin Riskini Üstlenerek, İhraç Edilen Nihai Ürünün İmalat Safhalarının Bir Bölümünü Fason Ücreti Ödeyerek Başka Firmalara Yaptıranlar:

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı tanım kapsamına giren imalatçılardan, ihraç edilen nihai ürünün imalat safhalarından bir bölümünü bizzat yapan, diğer imalat safhalarını ise ham ve yardımcı maddelerini sağlayacak işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenip, başka firmalara fason ücreti karşılığında yaptıran mükellefler de imalatçı sayılacaklardır.

  ÖRNEK :

  (X) Anonim Şirketi ihraç kaydıyla bağlantı yaptığı 5.000 adet deri ceketin, yaka dikişleri ile ilik ve düğme işlerini işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenerek başka bir firmada fason olarak yaptırmakta, diğer bütün imalat işlerini kendisi yapmaktadır.

  (X) Anonim Şirketi, işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlendiğinden, bu deri ceketlerin tamamının imalatçısı sayılacak ve tecil-terkin uygulamasından yararlanacaktır.

  4. Yukarıda Belirtilen Şartları Taşıyan ve Kapasite Yetersizliği Nedeniyle Üretim Konusu Malların Bir Bölümünü, Kendi Üretimine İlave Olarak İşletme Organizasyonunu ve İşin Riskini Üstlenerek, Fason Ücreti Ödeyerek Başka Firmalara Yaptıranlar:

  Yukarıda yeralan şartları topluca taşıyan imalatçılar belli bir dönemde kapasitelerinin üstünde mal teslim taahhüdünde bulunabilmektedirler. Bu durumdaki firmalar kendi imalat kapasitelerini aşan talepleri karşılayabilmek amacıyla başka firmalara, işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenip, ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak fason ücreti karşılığında mal imal ettirebilmektedirler.

  Bu firmalar da gerek kendi ürettikleri ve gerekse sanayi sicil belgesinde yazılı üretimleri konusunda kendi üretimlerine ilave olarak işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenip ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak fason ücreti karşılığında imal ettirdikleri mallar açısından imalatçı sayılacaklardır.

  Ancak, işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenmek ve ham ve yardımcı maddeleri sağlamakla beraber, sanayi sicil belgelerinde yeralan üretim konusu dışında başka malları fason olarak imal ettirenler, bu mallar dolayısıyla imalatçı sayılmayacaklardır.

  Söz konusu "işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenmek"ten kasıt, imalatın imal ettirenin istemleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve fason işi yapan firmaya sadece fason ücreti ödenmesidir.

  ÖRNEK :

  Tişört imalatı yapan (A) Anonim Şirketi, 200.000 adet tişört siparişi almıştır. Yapılan sözleşmeye göre, taahhüdün iki ay içinde yerine getirilmesi zorunludur.

  Bu şirket, tişörtlerin 150.000 adedini kendi işletmesinde üretmekte, kalan 50.000 adedini ise gerekli ham ve yardımcı maddeleri sağlayarak, üç ayrı firmaya, işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenmek suretiyle fason ücreti karşılığında imal ettirmektedir.

  (A) Anonim Şirketi, gerek kendi imal ettiği ve gerekse fason ücreti karşılığında imalatını yaptırdığı 200.000 adet tişört için imalatçı sayılacak ve tecil - terkin uygulamasından yararlanacaktır.

  5. Ücret Karşılığında Fason İşi Yapanlar :

  Ücret karşılığında fason işi yapanlar, yaptıkları bu iş dolayısıyla imalatçı sayılmayacaklardır.

  6. Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin Başvuran, Ancak Henüz Sanayi Sicil Belgesi Verilmemiş Olanlar:

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına girmeyen mükellefler, tecil - terkin uygulamasından yararlanamayacaklardır.

  Ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece sanayi sicil belgesine sahip olmayan mükelleflerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuran ve bu Bakanlıktan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da, sanayi sicil belgesi verilmesi beklenilmeden tecil - terkin uygulamasından yararlandırılabilecektir.

  7. Tecil - Terkin İşlemlerinin İhraç Edilen Nihai Ürünün İmalatçısına Uygulanması :

  Tecil - terkin işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına giren mükelleflerin (imalatçıların), ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanacaktır. Diğer bir ifade ile imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerekir. İmalatçının ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mal, aynen ihraç edilen nihai mamul değilse, bu teslimde tecil - terkin işlemi uygulanmayacaktır.

  YUKARDAKİ FATURA KESİMİ VE MUHASEBE KAYDINI YAPTIĞIMIZ İHRACAT YAPAN FİRMAYA AİT ÖRNEKTE, İHRAÇ KAYITLI MALI VEREN FİRMANIN FATURA KESİMİ VE MUHASEBE KAYDI İLE DEVAM EDELİM,

  İhraç kayıtlı fatura kesme örneği;
  Xyz imalatı………………………… 67.333
  Kdv %18 12.120
  Toplam 79.453

  Fatura muhteviyatı ürün Kdv kanunun 11/1-c maddesine göre İhraç kayıtlı Verildiğinden Kdv si tahsil edilmemiştir.

  (Yalnız altmışyedi ytl,üçyüzotuzüçkuruş ykr tahsil edilmiştir.)
  İhraç kayıtlı teslimin kdv beyanı özellik arzeder,tahsil edilmeyen kdv tahsil edilmiş gibi 1 nolu kdv de matraha ilave edilir,devir kdv ve veya o dönem ind.kdv yüksek ise alacaklı olur,1 nolu beyannamenin arka kısmındaki tablo 10 a dahil edilir.

  Kdv ödemesi çıkar ise o zamanda aşağıdaki presüdür devreye girer.


  Tecil - Terkin İşlemleri :

  İmalatçılar tarafından, ihraç kaydıyla yapılan mal teslimlerine ait olduğu beyan edilen ve vergi dairelerince de tecil edilen katma değer vergisi, malın imalatçısı tarafından teslim tarihini takip eden aybaşından başlamak üzere 3 ay içerisinde ihraç edildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla terkin edilmektedir.

  Alıcı üzerinde bıraktığımız kdv yi bazı arkadaşlarımız 192 hesaba almaktadır.özün önceliği ilkesi gereği,esas itibariyle gümrük çıkış beyannamesini ibraz edememesi durumunda,fatura muhtevıyatı olan kdv alıcının ödemekle mükellef olduğu bir husus olması itibariyle,alıcı gümrük çıkış beyannamesini süresinde ibraz ederse;  Terkin işleminin yapılabilmesi için, imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere teslim edilen malın, ihraç edildiğini gösteren gümrük çıkış beyannamesinin aslı veya noterden onaylı bir örneğinin vergi dairelerine ibraz edilmesi zorunludur.

  İmalatçıların ihraç kaydıyla satmış oldukları malların, başka imalatçıların aynı türdeki malları ile birlikte ihraç edilmesi halinde, söz konusu mallara ait tecil edilen verginin terkini için imalatçılar, vergi dairesine yapacakları müracaatta, kendileri tarafından teslim edilen malların ihraç edildiğini gösterir, ihracatçı firmadan alacakları bir belgeyi de gümrük çıkış beyannamesine ekleyeceklerdir.

  Tecili yapılan kdv ödemesinin terkini ile ilgili örnek muhasebe kaydı;
  İhraç kayıtlı teslimlerle ilgili en son 99 nolu kdv genel tebliğinde yapılan açıklamalar mevcuttur,buna göre ihraç kayıtlı teslimi yapıcak imalatçı tanımında, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerinin (imalatçıların) sanayi siciline kayıt olabilmeleri için asgari çalıştırmaları gereken işçi sayısı konusunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Sanayi Sicil Tebliğleriyle, değişen ve gelişen teknolojik şartlara paralel olarak sanayi işletmelerinde makine ve teknoloji yoğunluğunun artması ve bu nedenle işgücüne duyulan ihtiyacın azalması sebebiyle değişiklikler yapılmaktadır.

  Bu nedenle, 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde sayılan ve ihracatçılara ihraç kayıtlı teslimde bulunacak imalatçılarda aranan şartlar arasında yer alan “imalat işinde en az 5 işçi çalıştırılması” şartı kaldırılmıştır.aynı zamanda İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken İmalatçı Bilgileri de aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.

  İmalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacaklardır. Bu yazıda;
  - İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının,
  - Belgeyi talep eden imalatçının; adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, katma değer vergisi oranı ve hesaplanan katma değer vergisi tutarının,gösterilmesi gerekmektedir.

  Vergi daireleri gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getireceklerdir.

  Dolayısıyla yukarda uyardığımız halde ihracatçı ,gümrük çıkış beyannamesinde imalatçı tedarikçi olarak mal aldığı firma ismini yazdırmayı unutmuş ise yukarıdaki bilgileri içeren onaylı bir yazı ile teslimi yapan firmaya ibrazı,malı teslim edeni de kendisinide kdv açısından mağdur olmaktan kurtaracaktır.

  Hüseyin URAY
  SMMM / KONYA

  www.mustafagulsen.com

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  10.Ekim.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  2
  İhracatın çeşitlerine muhasebe kayıtları değişiyor sanırım.Şimdi biz yurt dışından mal aldık.Ama bir kısmını iade edip yerine başka ürün alacağız.Bu durumda bu hangi ihracat olur.Mukasebe kayıtları nasıl yapılmalıdır.

 3. #3
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  14.Aralık.2005
  Nereden
  SMMM
  Mesajlar
  295


  Arkadaşlar iyi çalışmalar.


  2007 yılında yeni kurulmuş olan bir biçer-döver işi ile iştigal etmekte olan ltd.şti. Kiralama yöntemiyle rusya da çalıştırmıştır.


  * Rusyadaki firma ile bir anlaşma yapılarak biçerdöverler onlara kiralanmıştır ve orada çalıştırılmıştır.Yani hizmet ihraç edilmiştir. Biz bu firmaya aramızdaki anlaşma neticesinde dolar üzerinden 200.000 dolar fatura keseceğiz.


  Benim sizlerden görüş isteğim ne tür bir işlemler uygulayacağız.


  * kdv beyanı nasıldolmalı ve kdv iadesini nasıl alacağız.

  Bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.

 4. #4
  Üye
  Üyelik tarihi
  01.Aralık.2006
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  31
  -Hizmet ihracına girer.kdv doğmaz.hizmet ile ilgili yapmış olduğunuz indirlebilir kdv var ise onu iade talep edebilirisniz,
  - hatırladığım kadarıyla, ymm raporuna istinaden iade alınabiliyor..( mahsuben)
  ihracatta nakit iade yapılmıyorEdited by: bulat
  hb

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  26.Haziran.2009
  Mesajlar
  3


  Merhaba arkadaşlar,


  İhrac kayıtlı işlemlerde,ihracatı yapan şirket lehine oluşan fiyat farkı faturası nasıl kesilir, kayıtları nasıldır? KDV tahsil edilir mi? yoksa alışta KDV ödenmediğinden fiyat farkı faturasının üzerine ....... tarih.....no.lu faturaya istinaden tanzim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir yazmak çözüm müdür? mevzuatta hiçbir örneği yok. lütfen aydınlatınız.
  blackeagle

 6. #6
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  26.Eylül.2007
  Nereden
  Uşak
  Mesajlar
  1,974
  Alıntı Erdinç Şen Nickli Üyeden Alıntı


  Merhaba arkadaşlar,


  İhrac kayıtlı işlemlerde,ihracatı yapan şirket lehine oluşan fiyat farkı faturası nasıl kesilir, kayıtları nasıldır? KDV tahsil edilir mi? yoksa alışta KDV ödenmediğinden fiyat farkı faturasının üzerine ....... tarih.....no.lu faturaya istinaden tanzim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir yazmak çözüm müdür? mevzuatta hiçbir örneği yok. lütfen aydınlatınız.
  sayınerdinç
  bu konu biraz çetrefillidir.
  normalde her halukarda ihraç kayıtlı teslimlerde döviz üzerinden anlaşıldı ise ay sonlarında kur farkı faturası düzenlemek gerekmektedir.
  durum iki çeşitle karşımıza çıkıyor
  birincisi
  eğer imalatçının lehine bir kur farkı var ise fatura kdv li bir şekilde kesilip üzerine ihraç kayıtlı teslimden dolayı kur farkıdır ibaresi düşülür.
  kayıtlara ise kdv yönünden hem 191 hem 391 hesaba yazılarak kdv sıfırlanır ve iadesi sözkonusu değildir.
  şayet ihracatçı aracı firma tarafın lehine bir kur farkı ise o zaman o kişi normlar olarak fatura kesiyor ve bu kdv yi indirim konusu olarak görebiliyorsunuz ve firmaya kdv ödemesi yapmanız gerekmektedir.

  çogu kişi bu uygulamayı bilmemektedir.
  iyi çalışmalar dilerim
  İyi olmak bu dünyada çözüm değil.

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  11.Eylül.2009
  Mesajlar
  2
  MERHABALAR ,

  KÜÇÜK BİR SORUNUM VAR YARDIMCI OLABİLİRSENİZ SEVİNİRM.

  BİR FİRMAM 2008 YILINDA YURTDIŞINDAN TİCARİ MAL İTHAL ETTİ. 8. AYDA BU MALLARIN BİR KISMINI ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE ALDIĞI FİRMAYA İADE ETTİ. BU İADE AYNI İHRACAT GİBİGÜMRÜK BEYANNAMESİ İLE YURTDIŞINA GÖNDERİLDİ. ŞİMDİ BUNUNLA İLGİLİ 2 SORUM OLACAK.

  1- BU MALZEMEYİ ALIM İADE OLARAK GÖSTERİRSEK KDV BEYANNMESİNDE NEREYE YAZCAZ ?
  2- BU MALZEMEYİ KDV BEYANNAMESİNİN MAL İHRACATI KISMINA YAZARSAK MUHASEBESEL OLARAK NASIL BİR KAYIT YAPICAZ ? ÇÜNKİ MAL İHRACI KISMINA YAZARSAK KÜMÜLATİF RAKAM YÜKSELMİŞ OLACAKTIR ANCAK MUHASEBEDE ALIM İADESİ OLDUĞU İÇİN KDV BEYANNAMESİ KÜMÜLATİFİ İLE MUHASEBESEL KÜMÜLATİF TUTMAYACAKTIR...


 8. #8
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  26.Eylül.2007
  Nereden
  Uşak
  Mesajlar
  1,974
  yurtiçinde iade ettiğinde nasıl bir muhasebe kaydı yapıyor isen o şekidle yapacaksın.
  stok kalemini alacak tarafına yazacaksın
  koaly gelism
  İyi olmak bu dünyada çözüm değil.

 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  11.Eylül.2009
  Mesajlar
  2
  VELİ BEY İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM YANLIZ KDV BEYANNAMESİNDE HİÇ BİR ŞEKİLDEGÜMRÜK BEYANNAMESİ BELİRTİLMEYECEKMİ...

 10. #10
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  26.Eylül.2007
  Nereden
  Uşak
  Mesajlar
  1,974
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">İTHAL EDİLEN MALLARIN İADESİNDE KDV SORUNU, BEYANI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">1. GİRİŞ[/B]
  Ticaret, insan hayatının ve bir arada yaşamanın vazgeçilmez bir unsurudur. Ticaret konusu yapılan malların alıcıları tarafından çeşitli nedenlerle satanlarına iade edilmesine uygulamada sürekli rastlanmaktadır. Satılan malların iadesi yurtiçi alım-satım yapan firmalar arasında olduğu gibi yurtdışı alım-satım yapan firmalar arasında da olabilmekte, ithal edilmiş mallar çeşitli nedenlerle yurt dışına iade edilebilmektedir. Bu tip durumlarda ithalde ödenen vergilerin durumunun ne olacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">2. KATMA DEĞER VERGİSİNİN İŞLEYİŞ MEKANİZMASI[/B]
  Yurt içinde KDV' nin konusuna giren mal ve hizmet teslimlerinde satıcı; KDV hesaplayarak alıcıdan tahsil eder, vergiyi hazineye öder, ya da Hazine' den olan KDV alacağından düşer. KDV mükellefi alıcı ise; ödediği vergiyi indirim konusu yapar veya bu tutarda Hazine' den alacaklanır.
  Tedarik edilen mal veya hizmetin alıcı tarafından satıcıya iade edilmesi durumunda mal iade edilir ve tersine faturalaşmalar başlar. Böylece satıcı iade faturasını alır almaz, KDV' sini o dönem beyannamesinde indirim konusu yapar. Alıcı ise, faturadaki KDV' sini vereceği beyannameye “Hesaplanan KDV” olarak intikal ettirir. Yurt içindeki normal alım satım ve iade süreci böyledir.
  İthalatta ise, eğer işleme özgü olarak belirtilmiş bir istisna söz konusu değilse, KDV işlem anında ithalatçı tarafından ödenir, ilgili dönem KDV beyannamesinde de indirim konusu yapılır (KDVK md.29/b). Bu, Katma Değer Vergisi uygulamasındaki “varış ülkesinde vergileme” prensibinin gereği ve sonucudur[1].

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">3. İADE EDİLEN MALIN İTHALİNDE ÖDENEN KDV'NİN VERGİSEL AÇIDAN İNCELENMESİ[/B]

  “İthal edilen malın herhangi bir sebeple geldiği yere iade edilmesi” demek olan <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“mahrece iade”[/B]<SUP> </SUP>durumunda; önceden bu mal sebebiyle ithalatçı eliyle gümrükte ödenen ve indirime tabi tutulan KDV' nin durumunun ne olacağı, Katma Değer Vergisi Kanunu ile birlikte Gümrük Kanunu' nda açıklanmıştır.
  18.02.2000 tarih ve 23968 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği' nde (Mahrece İade), fiilen ithal edilmiş mallarda sipariş vasfına uygun olmaması veya bozuk çıkması nedeniyle mahrecine (göndericisine) iade edilmesi esasları düzenlenmiştir. 20.01.2000 tarih, 23939 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği' nin 802., 816. maddelerinde ise, mahrecine iade işlemlerinde vergilerin geri verilmesi ve kaldırılması işlemlerinin ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır.
  Gümrük Kanunu' nun 213. maddesine göre;
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">1.[/B] Beyannamenin tescili tarihi itibariyle, kusurlu veya ithallerine esas teşkil eden sözleşme hükümlerine aykırı olduklarından bahisle, ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyaya ilişkin ithalat vergileri geri verilir veya kaldırılır. Kusurlu eşyaya, teslimden önce hasar gören eşya da dahildir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">2.[/B] Bu tür eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduklarının tespiti için gerekli olan ilk kullanım dışında eşyanın kullanılmamış olması ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi koşullarına bağlıdır.
  Gümrük İdareleri, ilgilinin talebi üzerine, eşyanın ihracı yerine imhasına, yeniden ihraç amacıyla transit veya gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasına veya serbest bölgeye konulmasına izin verirler. Söz konusu işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulan eşya, serbest dolaşımda olmayan eşya olarak değerlendirilir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">3.[/B] Gümrük beyanından önce denenmek üzere geçici olarak teslim edilen eşyanın vergileri, eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğu hususlarının deneme sırasında anlaşılamadığı kanıtlanmadıkça geri verilmez veya kaldırılmaz.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">4.[/B] Bir madde uyarınca geri verilecek veya kaldırılacak gümrük vergileri için vergilerin yükümlüye tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir. Mücbir sebebin tespiti halinde bu süre Müsteşarlıkça uzatılır.”hükmüne bağlanmıştır.
  Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği' nin “Fazla Uygulanan Vergilerin İadesi” başlıklı (B) bölümünde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı halde vergi uygulanması veya yanlışlıkla olması gerekenden daha fazla vergi hesaplanması halinde, fazla ödenen vergileri yüklenen kişilerin katma değer vergisi mükellefi olması durumunda bu vergileri, vergiye tabi faaliyetleri üzerinden hesaplanan katma değer vergilerinden indirilebilmeleri mümkün olduğundan, vergi dairesince bir iade işlemi yapılmasına gerek bulunmadığı, söz konusu vergilerin iadesinin ise sadece indirim hakkına sahip olmayanlara yapılabileceği belirtilmiştir. Zaten KDV Kanunu'nun 8/2. maddesi hükmüne göre de, indirim hakkı bulunanların, gereksiz veya aşırı KDV yüklenimlerini iade yoluyla gidermeleri mümkün değildir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ancak, 5035 Sayılı Kanunla 8/2. madde de yapılan değişiklik, fuzulen maruz kalınan KDV'nin, KDV mükelleflerine de iadesi yolunu açmıştır. [/B]
  KDV Kanunu'nun 48. maddesine 3297 sayılı kanunla eklenen ikinci fıkra hükmüne göre; ”İthal edilen eşya ile ilgili olarak, katma değer vergisinden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan katma değer vergisi, indirim hakkına sahip olmayan mükelleflere, Gümrük Kanunu'na göre iade olunur.” denmektedir.
  Dikkat edilirse Gümrük İdaresi' ne fuzulen ödenen KDV' nin, Gümrük Kanunu uyarınca (Gümrük İdaresi tarafından) iade edilebilmesi için, ithalatı yapanın KDV mükellefi olmaması şartı aranmaktadır. Bu şart son derece gereksizdir[2]. Yasa değişikliği yapılarak gümrükte alınan haksız KDV, ithalatçı kim olursa olsun Gümrük İdaresi tarafından iade edilebilmektedir. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Aşağıda metni bulunan 91 nolu KDV Tebliği' nin J bölümünde, Gümrük idaresi'ne fuzuli KDV ödemiş olan KDV mükelleflerinin bu KDV' yi vergi dairesinden alabileceği hükmü getirilmiştir.[/B] 48. maddedeki yasal düzenleme hatasını telafi ediyor olmakla beraber bu Tebliğ hükmü yasal dayanağı olmadığı için yetki aşımı oluşturmaktadır[3]. 91 nolu KDV Genel Tebliği' nin J bölümü aşağıdaki gibidir;
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“J-Fazla ve Yersiz Ödenen Vergilerin İndirim Hakkına Sahip Olanlara İadesi[/B]

  5035 Sayılı Kanun' un 6. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu' nun 8. maddesinin 2 numaralı fıkrasında değişiklik yapılarak, fazla ve yersiz ödenen vergilerin indirim hakkına sahip olmayanlar yanında sahip olanlara iadesine de imkan tanınmıştır.
  Değişiklik hükmünün Maliye Bakanlığı' na verdiği yetkiye dayanılarak, fazla ve yersiz ödenen vergilerin indirim hakkına sahip olanlara nakden ve mahsuben iadesinin aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirilmesi uygun bulunmuştur.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">1.[/B] İade talebi en erken, fazla ve yersiz ödenen verginin indirim konusu yapıldığı dönemde yapılabilecektir. Verginin fazla veya yersiz mahiyette olduğunun daha sonra fark edilmesi veya ortaya çıkması halinde de iade talep edilebilecektir. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">İade talep edilebilmesi için fazla ve yersiz verginin indirim konusu yapıldığı dönemle iade talebinin yapıldığı dönem arasındaki dönem beyannamelerinin tamamında “Sonraki Döneme Devreden KDV” bulunması gerekmektedir. Herhangi bir dönemde devreden vergi bulunmaması halinde fazla ve yersiz ödenen verginin iadesi söz konusu olamayacaktır.[/B]
  Bütün dönemlerde devreden vergi bulunması halinde devreden vergi tutarı ile fazla ve yersiz ödenen vergi tutarının mukayesesi yapılacaktır. Bu mukayese sonunda;
  - Devreden vergi tutarları bütün dönemlerde fazla ve yersiz ödenen vergiden fazla ise fazla veya yersiz ödenen verginin tamamı iade olarak talep edilebilecektir.
  - Devreden vergi tutarları bir veya birkaç dönemde fazla ve yersiz ödenen vergi tutarından küçükse, en küçük olan devreden vergi tutarı kadar iade talep edilebilecektir.
  - Fazla ve yersiz ödenen vergi, iade hakkı doğuran “diğer” işlemlerle ilgili ise, bu işlemlerle ilgili iade hesaplarına dahil edilmeyecektir. İade, bu bölümde düzenlendiği şekilde yapılacaktır. Aradaki dönemlerde iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade hesabına dahil edilmişse, dahil edilen kısım bu bölüme göre yapılacak iade hesabında dikkate alınmayacaktır.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">2.[/B] İade talebi bir dilekçe ile yapılacaktır. Bu dilekçede;
  - Fazla ve yersiz ödendiği öne sürülen vergi tutarı,
  - Fazla ve yersiz verginin indirim konusu yapıldığı dönem ile iade talebinin yapıldığı dönem arasındaki bütün dönem beyannamelerinde “Sonraki Döneme Devreden KDV” satırındaki tutarların bir listesi,
  - Yukarıdaki şekilde belirlenecek iade tutarı,
  yer alacaktır.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Dilekçe iade talebinin yapılacağı dönem beyannamesinin ekinde verilecektir. Bu beyannamede dilekçede belirtilen iade tutarı, “Sonraki Döneme Devreden KDV” satırından düşülüp, “İade Edilecek KDV” satırına ilave edilecektir. [/B]Muhasebe kayıtlarında da tabii ki 190 Devreden KDV hesabından çıkarılarak, örneğin 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı altında “Vergi Dairesinden KDV İade Alacakları” şeklinde izlenmelidir. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">3.[/B] İade talebi aşağıda (4) numaralı ayrımda belirtilen haller dışında, yeminli mali müşavir tasdik raporu veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. Tam tasdik sözleşmesinin bulunmaması halinde YMM tasdik raporları ile teminatsız ve incelemesiz iade olunacak tutar, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri' nde ihracat istisnası için öngörülen sınırı aşamayacak, tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinde miktara bakılmaksızın incelemesiz ve teminatsız iade yapılabilecektir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]İade ile ilgili YMM veya vergi inceleme raporlarında, fazla veya yersiz verginin indirim konusu yapıldığı dönemle iade talep edilen dönem arasındaki dönemlere ait devreden vergiler listesi ile birlikte en az;
  - İadesi talep edilen verginin “fazla ve yersiz vergi” olarak nitelendirilmesinin mevzuat dayanakları,
  - Fazla veya yersiz uygulanan verginin beyan edilip edilmediği,
  - Fazla veya yersiz ödenen verginin indirim hakkı tanınan işlemlerle mi, tanınmayan işlemlerle mi ilgili olduğu,
  - Fazla veya yersiz vergiye muhatap olanın bu vergiyi kanuni defterlere kaydedip kaydetmediği, (Fazla veya yersiz vergi indirim hakkı tanınan işlemlerle ilgili ise “İndirim KDV” hesabında yer alacak ve KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. İndirim hakkı tanınmayan işlemlerle ilgili ise “İndirim KDV” hesabında gösterilmeyecek ve KDV beyannamesine indirim olarak intikal ettirilmeyecektir.
  - Fazla ve yersiz verginin iade hakkı doğuran diğer işlemler nedeniyle iade olarak talep edilip edilmediği,
  Hususları yer alacaktır.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">4.[/B] Fazla ve yersiz vergi;
  - KDV Genel Tebliğleri' ne göre ihracat istisnasından doğan ve nakden talep edilen alacakların teminatsız ve incelemesiz iadesine imkan veren sınırı aşmıyorsa,
  - Bizzat mükellef tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmiş ve ödenmişse,
  - Özel müzayede mahalleri hariç, müzayede mahallerinde veya gümrük depolarında yapılan satışlar nedeniyle bu satışları düzenleyenlere ödenmişse,
  İnceleme raporu veya Yeminli Mali Müşavirlik tasdik raporu ve teminat aranılmaksızın iade edilebilecektir. İade talebi yukarıda bahsedildiği şekilde bir dilekçe ile yapılacak, dilekçeye ayrıca verginin fazla ve yersiz ödendiğini gösteren belgenin ödemenin yapıldığı kurum ve kuruluş tarafından onaylanmış örneği eklenecektir. Vergi daireleri ilgili dönem defter ve belgeleri üzerinde gerekli incelemeyi yapmak suretiyle iade talebini sonuçlandıracaklardır.
  Öte yandan fazla veya yersiz verginin gümrük idarelerine ödenmiş olması halinde gümrük idaresine bir dilekçe ile başvurulacak, gümrük idaresi fazla veya yersiz tahsil ettiği vergi tutarını indirim hakkına sahip mükellefin vergi dairesine doğrudan göndereceği bir yazı ile bildirecektir. Bu yazı mükellefe elden verilmeyecektir. (İndirim hakkına sahip olmayanlarca gümrükte ödenen fazla veya yersiz vergi Gümrük Kanunu hükümlerine göre iade edilecektir.) Vergi dairesi bu yazı üzerine iade talebini önceki paragrafta açıklandığı şekilde sonuçlandıracaktır.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">5.[/B] İade işleminde fazla veya yersiz vergiyi uygulayan ile bu vergiye muhatap olan iade hakkı sahibinin 84 seri nolu KDV Genel Tebliği' nin “II. Özel Esaslar” bölümündeki şartları taşıması halinde iade talebi bu genel tebliğdeki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">6.[/B] Fazla ve yersiz vergiye muhatap olanların katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması, bulunsa bile fazla ve yersiz verginin indirim hakkı tanınmayan işlemlerle ilgili olması halinde, bu verginin iadesi 23 seri nolu KDV Genel Tebliği' nin (B) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.<B style="mso-bidi-font-weight: normal">”[/B]
  Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ithal edilen malın yürürlükteki ihracat mevzuatına göre alıcısına iade edilmesi durumunda, iade işleminin ilgili gümrük ve ihracat mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi şartıyla, iade ve mahsup işlemlerinin genel hükümler çerçevesinde yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.
  Öte yandan, mahrecine iade edilen malların tekrar yurda ithali sırasında katma değer vergisinin ödenmesi gerekmektedir[4].

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">4. UYGULAMA[/B]

  23.07.2007 tarihinde Tam Tasdik kapsamındaki ABC A.Ş., yurtdışındaki X firmasından üretimde kullanmak üzere 100.000,00 € (170.000,00 YTL) tutarındaki makineyi ithal etmiştir. İthalde ödenen KDV tutarı 30.000,00 YTL'dir ve Temmuz ayı itibariyle KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmıştır. Ancak ithal edilen makinenin ilk kullanımında, sözleşme hükümlerine aykırı bir şekilde kusurlu olduğu tespit edilerek makinenin satıcıya iadesine karar verilmiş ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmiştir. Firmanın ilgili aylardaki KDV beyannamelerin de <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“Sonraki döneme devreden KDV”[/B] tutarları aşağıdaki gibidir;
  Temmuz ayı : 42.000,00 YTL
  Ağustos ayı : 54.000,00 YTL
  Eylül ayı : 64.000,00 YTL
  Firma, sürekli devreden KDV' si olduğu için iade talebinde bulunacaktır. Bu nedenle, gümrük idaresine bir dilekçe ile başvurulacak, gümrük idaresi fazla veya yersiz tahsil ettiği vergi tutarını indirim hakkına sahip mükellefin vergi dairesine doğrudan göndereceği bir yazı ile bildirecektir. Firmanın tam tasdik sözleşmesi olduğundan miktara bakılmaksızın incelemesiz ve teminatsız iade yapılabilecektir.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Bu nedenle firma “Yeminli Mali Müşavirlik Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu” yazdırmış ve rapor vergi idaresinde inceleme sonucu kabul edilmiştir.[/B] Muhasebe kayıtları ise aşağıdaki gibi olacaktır;
  -----------------------------23.07.2007---------------------------------
  253 Tesis Makine ve Cihazlar 170.000,00
  191 İndirilecek KDV 30.000,00
  102 Bankalar 30.000,00
  320 Satıcılar 170.000,00
  ------------------------------01.09.2007--------------------------------
  320 Satıcılar 170.000,00
  253 Tesis Makine ve Cihazlar 170.000,00
  ------------------------------01.09.2007--------------------------------
  136 Diğer Çeşitli Alacaklar 30.000,00
  190 Devreden KDV* 30.000,00
  ------------------------------XX.YY.ZZZZ----------------------------
  102 Bankalar 30.000,00
  136 Diğer Çeşitli Alacaklar 30.000,00
  ------------------------------------/---------------------------------------

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">5. SONUÇ[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  Katma değer vergisi uygulamaları içerisinde önemli bir yeri bulunan mahrece iade konusu, yukarıda yasal kaynakları belirtilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Uygulamada hatalı bilgi verilmesi nedeniyle yanlış işlemler yapıldığına rastlanmaktadır.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">KAYNAKÇA[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  - Maç, Mehmet, KDV Uygulaması, Madde 8, http://www.bdodenet.com.tr/mehmet_mac.asp, 01.02.2008<B style="mso-bidi-font-weight: normal">.[/B]
  - Yıldırım, Yavuz, “Mahrece İadelerde KDV Düzeltmesi Yapılmalı Mı?”, Vergi DünyasıDergisi, Nisan 2001, Sayı: 236.
  - 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.
  - 18.02.2000 tarih ve 23968 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği.
  - 84 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği.
  - 91 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği.
  - 107 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği.
  - 20.01.2000 tarih, 23939 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği.
  - T.C. Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı Katma Değer Vergisi Genel Müdürlüğü Muktezası, KDV. MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.4432, 08.08.2002.

  VAKTİM YOK
  BURAYI İNCELERSENİZ
  MAKİNA İADESİ VAR BURDA
  İyi olmak bu dünyada çözüm değil.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •