<H1 style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]</H1>
<H1 style="BACKGROUND: #cccccc; MARGIN: 12pt 0cm 3pt; mso-shading: white; mso-pattern: gray-20 auto">DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE </H1>

Tarih : 27.01.2000
Esas No : 1999/1124
Karar No : 2000/241
<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></H2>
<H1 style="BACKGROUND: #cccccc; MARGIN: 12pt 0cm 3pt; mso-shading: white; mso-pattern: gray-20 auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">POLYESTERCİYE GÖNDERİLEN MOBİLYAYA İRSALİYE DÜZENLENMESİ GEREKMEDİĞİ[/B]</H1>

Mobilyacının, cila yapılması için polyesterciye gönderdiği mobilya için, sevk irsaliyesi düzenlenmediği durumda, mal satışı söz konusu olmadığı için, irsaliye düzenlenmediği gerekçesiyle özel usulsüzlük cezası kesilemez.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İstemin Özeti:[/B] Davacının sevk ettiği emtia için sevk irsaliyesi düzenlenmediğinden söz edilerek 1998 yılı için özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi Kararıyla; mobilyacı olan davacının cila yapılmak üzere polyesterciye gönderdiği mobilya için sevk irsaliyesi düzenlemediği tespit edilmiş ise de, tutanakta sözü edilen emtianın satış amacıyla gönderilmediğinden ceza kesilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir. Davalı İdare, kesilen cezanın Kanun’a ve usule uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar:[/B] Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]