Merhaba arkadaşlar;Geçtiğimiz günlerde SSK'dan oldukça ağır bir ceza ile karşılaştık,Dava açmaya hazırlanıyorum ama sizinde görüşünüzü ve yardımınızı talep ediyorum...Bir müşterimizde okul ihale işi kaldı,25.08.2005 tarihinden itibaren 4 kişi çalıştıracağız diye taahhüt ederek işyeri bildirgesini hazırladık ve aynı tarihte Kuruma verdik.İşyerimiz tescil edilerek 07.09.2005 tarihinde işyeri sicil numarası tarafımıza tebliğ edildi.Bunun üzerine 08.09.2005 tarihinde 19 işçimizin İşçi giriş bildrgelerini düzenleyerek 08.09.2005 tarihinde kuruma verdik.Yalnız işçilerin işe başlama tarihlerini 4 tanesinin 25.08.2005 diğer 15 tanesinin işe başlama tarihlerinide 01.09.2005 olarak düzenleyerek 19 adet işe giriş bildirgelerini aynı anda kuruma sundum.Evrak kayıt numaraları bile peşpeşe araya bir tek başka evrak girmiş değil....
Ancak SSK.bize 15x488,70 = 7.330,00 YTL. idari para cezası olarak karşılık verdi... ( Güya 25.08.2005 deki işçiler kanuni süresinde verilmiş,aynı anda vermiş olduğum 01.09.2005 girişlerinde ise işyerini yeni tescillikten çıkarıp sonradan verilmiş olarak değerlendirip idari para cezası kesiyorlar...) 506 Sayılı Kanunun 9.Md........ Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçiler için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli-taahhütlü olarak gönderilen işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır.....Yönetmeliğin 13.Md.....Şu kadar ki, inşaat işyerlerinde işe başlayan sigortalılar için işe başlatıldığı gün, Kuruma ilk defa İşyeri Bildirgesi verilen işyerlerinde ise en geç bir ay, Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatında göreve atanan sigortalı personeli için de üç ay içinde Kuruma verilen bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılır.....Yine hepimizin hergün kullandığı SSK.tarfından düzenlenen İşiçi İşe Giriş Bildirgelerinin Arkasındaki Açıklama Bölümünün 2.Maddeside Kanun ve Yönetmelikteki ifade ile aynı iken (2.İşveren, sigortalı olarak çalıştıracağı kişiyi işe başlatmadan en geç bir gün önce Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak, inşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalıyı işe başlatıldığı gün; Kuruma ilk defa İşyeri Bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçileri ise en geç bir ay içinde Kuruma bildirmek zorundadır. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, yasal süresi içinde iadeli-taahhütlü olarak posta yoluyla da gönderilebilir. ) Şeklinde izahta bulunmalarına rağmen....16-318 Genelgenin idari para cezaları başlığı altında 1-bc) İlk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde, ilk defa işe alınan sigortalıların işe başladıkları tarihten başlamak üzere bir ayın son günü,...Buraya Kadar her şey normal.....ama genelge ancak demiş ve devam etmiş.....Ancak, bu işyerlerinde sonradan işe başlatılan sigortalılar için işyeri, yeni işyeri konumundan çıktığından, inşaat işyerlerinde sigortalının çalışmaya başladığı gün, inşaat işyeri değilse, bir önceki gün, Olacaktır....Kurum da bu iki kelimeye dayanarak,bize 7.330,00 YTL.İdari para cezası uygulamış bulunmakta....
Sizce bu Devletin halkını aldatmaya ve hataya düşürmeye çalışması değilmi,Sen Kanun çıkar Yetmedi Yönetmelik çıkar sonra bir belgenin nasıl düzenlenmesi gerektiğini de kendin açıkla bunlara göre işlem yapan vatandaşına genelgenin arkasına bir ancak...sıkıştırarak idari para cezası uygula el insaf artık.Bu bence düpe düz Soygunculuk....Ben bir stajer mali müşavir adayıyım bu cezayı hiç maaş almadan ancak 20 ayda ödeyebilirim....Sizden ricam bu tür olayla karşılaşanınız varsa veya bildiğiniz yargı kararları mevcutsa mail atmanızı istirham ediyorum...Yardımlarınız için şimdiden hepinize teşekkür ederim.... uckunali@hotmail.com.