<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=630>
<T>
<TR>
<TD colSpan=2 height=20></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=630>AB’nin yeni üyelerinin vergi oranları


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=210 align=left>
<T>
<TR>
<TD align=left></TD></TR></T></TABLE>
VERGİ yasalarındaki değişikliklerle birlikte, vergi oranları da tartışılmaya başlandı.
Türkiye’de Kurumlar Vergisi
mükellefleri yüzde 30 (kár dağıtımında ayrıca yüzde 10) vergi ödüyorlar. Gerçek kişi ortaklar da gelir vergisi ödüyorlar. Beyanname veren Gelir Vergisi mükellefleri ise, yüzde 20’den başlayıp 5’er puan artan ve yüzde 40’a kadar ulaşan vergi ödüyorlar.

Salı günü yazdık, Kurumlar Vergisi oranı; İngiltere’de yüzde 10’dan başlıyor, 19 ve 30 olarak, üç farklı oran uygulanıyor. ABD’de yüzde 15’ten başlıyor. 18.3 milyon doları aşan kazanca yüzde 35 olarak uygulanıyor. İsviçre’de yüzde 8.5’dan başlıyor. Gelir Vergisi oranı ise; İngiltere, ABD, Japonya ve Güney Kore’de yüzde 10’dan, Fransa’da yüzde 6.83’ten, İsviçre’de yüzde 1’den, Lüksemburg’da yüzde 8’den başlıyor.

YENİ AB ÜYELERİ

Türkiye’de uzun süredir, AB üyeliği tartışılıyor. Peki, AB’ye yeni üye olan ülkelerde, vergi oranları nasıl? Merak edip, araştırdık. Tablodaki gibi.

Görüldüğü gibi, AB’ye yeni üye olan ülkelerin tamamında, kurumlar vergisi oranları Türkiye’dekinden düşük. Hatta bazıları, yabancı yatırımcıları çekmek amacıyla, vergi oranını sıfıra ya da 10’a kadar çekmişler. Kurumlar Vergisi oranı, aday ülkelerden Bulgaristan’da yüzde 15, Romanya’da ise yüzde 16. Gelir Vergisi oranları, Türkiye ile kıyaslandığında, çok belirgin bir fark yok. Ancak, mükelleflere tanınan ‘en az geçim indirimi’ ile, gelirin belli bir tutarı vergi dışı bırakılarak, tarife yumuşatılmış oluyor.

TATLI TATLI İNDİRİM

Yaklaşık üç yıl önce, Başbakan Erdoğan, ‘Vergi oranlarını tatlı tatlı indireceğiz’
demişti. Ancak o günden beri, bu konuda somut bir gelişme olmadı.

Yabancı ülkelere baktığımızda, vergi oranlarını indirmek suretiyle, daha çok vergi toplamaya çalışıyorlar.

OECD’nin geçen yıl Ekim ayında yayınladığı ‘Revenue Statistics’ adlı raporu ve yine OECD bünyesinde I.Journard tarafından yapılan ‘Tax Systems in European Union Countries’ adlı çalışmada, vergi oranlarının azaltılması halinde, aşağıdaki sonuçların ortaya çıktığı belirtiliyor.

1- Vergi matrahı genişliyor.

2- Denetim etkinleşiyor.

3- Yatırım, üretim ve ciro artışı oluyor.

4- Kayıtdışı oranı azalıyor.

Forbes Global Dergisi’nin Mayıs 2004 sayısında da Jack Anderson’un hazırladığı ‘The Misery Index’ yani ızdırap endeksi başlıklı araştırmada da son dört yılda, yabancı ülkelerin çoğunda, vergi oranlarının indirildiği örnekler verilerek açıklanıyor.

Sonuç olarak, Türkiye’deki vergi oranları gözden geçirilmeli. Gelir vergisinde, bazı ülkelerde uygulanan tek oranda tartışılmalı. Oran indirimi yoluna gidilirken de bazı teknik düzenlemeler yapılarak, gelir artışı anlamında olumlu sonuçlar yaratılmalı...

</TD>
<TD vAlign=top align=right width=80>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80 align=right>
<T>
<TR>
<TD align=right> </TD></TR>
<TR>
<TD align=middle> e-posta </TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>