<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80 align=right>
<T>
<TR>
<TD align=right> </TD></TR>
<TR>
<TD align=middle> e-posta </TD></TR></T></TABLE>Tasarruf araçlarının 2006 yılı vergisi
2006 yılında elde edilecek mevduat faizi, repo, döviz tevdiat hesabı ve Hazine Bonosu faizi ve borsa kazançları ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesinde, yeni bir dönem başlıyor.
Gelir Vergisi Kanunu’nda Geçici 67. madde olarak yer alan ve 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girip, 31 Aralık 2015 tarihine kadar elde edilecek gelirlere uygulanacak olan yeni vergilendirme sisteminin genel esasları, tabloda gösterilmiştir.

Tabloda yer alan tasarruf araçlarının vergilendirilmesinde, özellik taşıyan çeşitli durumlar var. Örneğin; yeni yasa kapsamına girmeyen ve 1 Ocak 2006 tarihinden önce edinilmiş olan menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde, dar mükellefler hariç olmak üzere, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle geçerli olan hükümler uygulanacak.

Yeni düzenlemenin, önümüzdeki aylarda yoğun bir şekilde tartışılması, buna bağlı olarak bazı sermaye piyasası araçlarında stopaj oranlarının aşağı çekilmesi ya da uygulamanın bir yıl ertelenmesi de bekleniyor.

Önümüzdeki haftalarda, yeni sistemi ve özellikli durumları, ayrıntılı olarak açıklayacağız.