<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE</H1>


<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tarih[/B] : 13.10.1999
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Esas No[/B] : 1998/2802
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar No[/B] : 1999/3612

<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">KDVK Md. 30/d</H2>

· <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÖDENEN GECİKME ZAMMINA AİT KDV’NİN İNDİRİLMEYECEĞİ[/B]

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">TEDAŞ’a ödenen gecikme zammına ilişkin faturada gösterilen KDV, KDVK’nın 30/d maddesine göre indirilemez.[/B]

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İstemin Özeti[/B] : Yükümlü şirketin 1996 yılında (...) Madencilik San. Ve Tic. Ltd.Şirketi tarafından düzenlene faturaların içeriği itibariyle yanıltıcı olduğu, ayrıca TEDAŞ kurumuna ödenen gecikme zammına ilişkin faturada gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilerek beyannamelerinin yeniden düzenlenmesi sonucunda 1996/Ekim dönemi için kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarh edilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; yükümlü şirketin 1996 yılında (....) Madencilik San. Ve Tic. Ltd.Şti. tarafından düzenlenen 20.04.1996 ve 25.10.1996 tarihli iki faturayı kayıtlarına gider olarak yansıttığı, yükümlünün faaliyet gösterdiği kireç imalatı sektöründe önemli ölçüde kömür tüketildiği, söz konusu fatura içeriği kömürlerin satın alındığının inceleme elemanınca da kabul edildiği gibi esasen bu kömürlerin başka firmalardan alınıp (....) Madencilik San. Tic. Ltd.Şirketine ait faturalarla belgelendirildiği yolunda somut bir tespitin de bulunmaması nedeniyle tarhiyatın bu kısmının Yasa’ya aykırı olduğu, öte yandan TEDAŞ kurumuna ödenen gecikme zammına ilişkin faturada gösterilen katma değer vergisinin ise 3065 sayılı Yasa’nın 30/d maddesine göre indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle tarhiyatı değişiklikle kusur cezalı olarak olmamıştır. Vergi dünyası müdürlüğü inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatın Yasa’ya uygun olduğunu ileri sürmekte ve mahkeme kararının bozulmasını istemektedir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar[/B] : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle temyiz isteminin reddine, Vergi Mahkemesi kararının onanmasına oyçokluğu ile karar verildi.