<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=8 width="100%">
<T>
<TR>
<TD>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%">
<T>
<TR>
<TD rowSpan=2></TD>
<TD =black10 vAlign=top align=right width="100%">18 Eylül 2005 10:45
<HR width="100%" noShade SIZE=1>
</TD></TR>
<TR>
<TD =black14 align=left>Yeni yılda köklü vergi reformu geliyor. Kurumlar vergisinde yüzde 30'luk oranın 2006 yılı başından itibaren aşağı çekilmesi ve kurumlar için "ikili" bir tarifeye geçilecek.</TD></TR>
<TR>
<TD width="100%" background=images/dot_black.gif colSpan=100 height=1></TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD>
Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Konseyi'nin Gelir, Kurumlar ve Vergi Usul Kanunlarının yeniden yazımına dönük çalışmaları sürüyor. Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağının ay sonuna kadar tamamlanması ve ilgili kuruluşların görüşünün alınmasının ardından yeniden gözden geçirilerek, Başbakanlığa sevkedilmesi planlanıyor.

Maliye Bakanlığı, yeni Kurumlar Vergisi Kanununun yıl sonuna kadar yasalaştırılarak, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmesini hedefliyor.

Yürütülen çalışmalara göre, yeni vergi düzenlemeleri sırasında vergi oranlarında da indirime gidilecek.

Bu çerçevede kurum vergisinde halen yüzde 30 olarak uygulanan vergi oranı da aşağı çekilecek.

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte yatırım indirimi de yeni esaslara bağlanacak.

Kurumlar Vergisi yeniden düzenlenirken, yabancı sermayenin önünü görmesini sağlayacak değişikliklere de gidilecek. Örtülü sermaye ve transfer fiyatlaması yeni Kanunda daha net bir şekilde tanımlanacak ve OECD kriterlerine göre düzenlenecek.

Gelir İdaresi ile Vergi Konseyi, Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden yazımı için de çalışıyor. Yürütülen çalışmalarda oran indirimi, Gelir Vergisi Kanunu'nda da temel değişikliklerden birisini oluşturacak. Gelir vergisinde ilk oran ücretliler için yüzde 15'den, diğer mükellefler için de yüzde 20'den başlıyor.

Daha önce gelir vergisinde tek tarifenin uygulamaya konulacağını açıklayan Maliye Bakanlığı, şimdi bunun için formül arıyor.

Gelir vergisinde ilk oranın yüzde 15'in üstüne çıkarılmasının ücretlilerin tepkisine yol açacağı düşünülüyor. Diğer mükelleflere uygulanan yüzde 20'lik oranın yüzde 15'e indirilmesinin ise büyük vergi kaybına yol açacağı hesaplanıyor. </TD></TR></T></TABLE>