<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=630>
<T>
<TR bgColor=#eeeeee>
<TD =hurauthorarsiv align=left width="30%">ŞükrüKIZILOT</TD>
<TD =hurarsivdate align=middle width="40%">15 Eylül 2005</TD>
<TD align=right width="30%">Bugünkü yazısı </TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#aaaaaa colSpan=3 height=1></TD></TR></T></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=630>
<T>
<TR>
<TD colSpan=2 height=20></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=630>Bu da bir başka rekor


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=180 align=left>
<T>
<TR>
<TD align=left></TD></TR></T></TABLE>
BİR süredir, akaryakıt vergileri ve akaryakıt fiyatı ile ilgili dünya rekorumuz konuşuluyor.
Hürriyet’te okudunuz; dünyanın en pahalı benzini Türkiye’de satılıyor.

En pahalı benzini satan ülke olarak, ‘dünya rekoru’na sahibiz. İlginçtir, Avrupa’nın en fakir ülkesinde, dünyanın en pahalı benzini satılıyor. Olay bununla bitmiyor, otomobilden alınan ÖTV‘ye bakıyoruz; AB ülkelerinde otomobilden ÖTV alınmıyor. Bizde ise ÖTV ve KDV toplamı, yüzde 100’ü bile aşabiliyor. Yabancı ülkelerle kıyasladığımızda, ‘otomobilden alınan vergiler’ yönünden de ayrı bir ‘dünya rekoru’na sahibiz.

Vatandaşa dönüp bakıyoruz ‘Olmaz olsun böyle Dünya rekorları, biz bu gibi rekorlar istemiyoruz’ diyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı bile sonunda dayanamadı, ‘Enerjideki vergiler çok yüksek. İndirilmesi gerekir’ diye açıklama yaptı. Kasım 2002‘de rafineri çıkış fiyatı 296.675 olan akaryakıt, 14 Eylül 2005 tarihinde 733.520 oldu. Bugün 2,780YTL‘yi satılan akaryakıtın, rafineri çıkış fiyatı olan 0,733 YTL ile arasındaki farkın, büyük kısmı ÖTV ve KDV‘den oluşuyor. Son bir yılda süper benzinin, rafineri çıkış fiyatı yüzde 55, satış fiyatı yüzde 33 arttı. Yılbaşından bu yana da yüzde 20 civarında artış oldu.

BAŞKA REKOR NE?

Bu arada, bir başka rekor daha dikkatimizi çekti. O da akaryakıt satışından elde edilen ÖTV’nin; sayısı üç milyonu aşan gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin ödediği toplam verginin yaklaşık iki katı olmasıyla ilgili...

Son üç yıla ilişkin; gelir ve kurumlar vergisi ile petrol ve doğalgazdan alınan vergiler ve toplam vergi gelirleri, tabloda gösterilmiştir.

Tablonun incelenmesinden de fark edileceği gibi;

- 2003 yılında 100 birim gelir ve kurumlar vergisi tahsil edilmişse, akaryakıttan 146 birim vergi tahsil edilmiş. Bu oran 2004‘de 100/177, 2005 yılının ilk sekiz ayında ise 100/175 olarak göze çarpıyor.

- Akaryakıtın rafineri çıkış fiyatı üzerinden ÖTV hesaplanıyor, daha sonra, ÖTV’nin üzerinden de ayrıca KDV hesaplanıyor. Yani verginin de vergisi alınıyor!.. Öyle ki akaryakıt ÖTV’si üzerinden hesaplanan KDV bile, beyanname veren gelir vergisi mükellefleri ile basit usule tabi olanların ödediği vergiyi aşıyor.

Dünyanın hiçbir ülkesinde, akaryakıttan alınan vergilerin tutarı, gelir ve kurumlar vergisi tahsilatını aşmıyor. Bizde ise bırakın aşmayı, neredeyse ikiye katlıyor. Bu da bir başka rekor!..

Birgün, bu oranlar tersine döndüğünde, Türkiye‘de ‘adil bir vergilendirme’ olduğundan sözedebiliriz.

Böyle bir günün gelmesi dileğiyle...
</TD></TR></T></TABLE>