<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=630>
<T>
<TR>
<TD colSpan=2 height=20></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=630>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80 align=right>
<T>
<TR>
<TD align=right> </TD></TR>
<TR>
<TD align=middle> e-posta </TD></TR></T></TABLE>Park vergisi ve emlak vergisi magazin haberi mi
PAZAR günü bir gazetede, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile yapılan şöyleşi yayınlandı.
Söyleşinin bir bölümünde ‘Park vergisi ve emlak vergisi artışı’ konusundaki yazılara, canı iyice sıkıldığı belli olan Maliye Bakanı, özetle şunları söylüyordu:

‘Park vergisi ve emlak vergisindeki artışlar, yeni yapılıyormuş gibi bir hava yaratılması yanlış. Bu konuda MAGAZİN HABER yapılmak isteniyor. Park vergisi, mevcut kanunlarda olan bir şeydir. Belediye Kanunu yeniden yazılırken, aynısı konulmuş. Emlak vergisi, zamlandı diye yazılıyor. Bu emlak vergisi her yıl enflasyon oranında artar. Enflasyona uyum için yeniden değerlendirilir. Kalemi olan yazıyor işte..’

Gazete, yukarıda özetlediğimiz açıklamanın yanına resmimi ve ismimi de koyarak başlık attığı için, biri 10 milyon diğeri de 19 milyon vatandaşı hatta ailesiyle birlikte, neredeyse herkesi ilgilendiren ‘park vergisi ve emlak vergisi’ ile ilgili yazılarımın, ‘MAGAZİN HABER’ olup olmadığını açıklamak gereğini duydum.

OTOPARK VERGİSİ VE MAGAZİN

Sokağa ve caddeye park edecek taşıtlardan, saatte 2 YTL günde de 7 YTL, ticari taksilerden de yılda 30 YTL ‘durak vergisi’ alınacağına ilişkin bir tasarı hazırlandığını, ilk kez Hürriyet’te açıkladık. Hemen ardından, bu magazin haberi(!), diğer gazetelerde ve TV’lerde günlerce yer aldı. Vatandaşla röportajlar yapıldı. İnanılmaz bir tepki geldi. Millet adeta burnundan soluyordu... Bunun üzerine ‘Yok böyle bir şey’ diye açıklama yapıldı. Biz de ‘Var böyle bir şey. Mahalli İdare Gelirleri Kanun Tasarısı’nın 50. maddesinin (c) bendinde yer alıyor. Üstelik, Başbakanlık tarafından da kitap olarak yayınlandı’ diye, kaynağını gösterdik.

Bunun üzerine ‘Önceden de otopark vergisi vardı’ açıklaması yapıldı. Oysa, daha önce ya da şu anda, işyeri veya evinin önüne aracını park edenin, bu vergiyi ödemediği, taksicilerin de durak vergisi ödemediği bilinen bir gerçek. Bu, uygulanmayacak bir vergi ise, tasarıda ne işi var?

Köşemizde, sokağa ve caddeye park edilen araçlara, saatte 2, günde 7 YTL vergi almayı öngören bir tasarı hazırlandığını yazmışsak, şimdi bu ‘MAGAZİN HABERİ Mİ’ oluyor?

EMLAK VERGİSİ VE MAGAZİN

Maliye Bakanı, ‘her yıl emlak vergisi enflasyon oranında artar’ diyor. Bu da doğru değil. Doğrusu, ‘Yeniden değerleme oranının yarısı kadar artar’ (Emlak Vergisi Kanunu Md.29).

Şimdi gelelim olayın özüne; Hürriyet’teki yazılarımızda; ‘Emlak Vergisine arka arkaya altı kez zam’ olayını yazıp, bunu da ilgili yasalar, tasarılar, Resmi gazeteler ve Tebliğleri belirtmek suretiyle kanıtlıyorsak, bu zam da yaklaşık 19 milyon vatandaşı (ailesiyle birlikte neredeyse herkesi) ilgilendiriyorsa, bu bir ‘MAGAZİN HABERİ’ olamaz. Bu yıl ki zamları kısaca hatırlatalım; 1) Yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış oldu (EVK.Md.29). 2) Bazı bölgeler, Büyükşehir belediyesi kapsamına alındı. Yüzde 100 vergi artışı oldu (5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili yasa). 3) 5226 sayılı yasa ile Emlak Vergisi’nin yüzde 10‘u oranında ‘Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ geldi. 4) Bina inşaat metrekare maliyet bedellerine yüzde 8 zam geldi (Bkz.5 Eylül 2005 Tarihli R.Gazete) 5) Yakında, binaları da ilgilendiren, arsa metrekare birim değerlerindeki artış açıklanacak. 6) En önemlisi, Ekim ayında yasalaşması beklenen İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ile ‘Türkiye genelinde emlak vergisi oranlarının, yüzde 50 artırılması’ öngörülüyor.

Yapılan ve yapılacak olan zamlarla birlikte, 19 milyon vatandaşın 2006 yılında ödeyeceği emlak vergisi, yaklaşık yüzde 100 oranında artmış olacak. Yüzde 5 enflasyon hedeflenen 2006 yılında, emlak vergisinde yüzde 100 civarında artış olacağını, hukuki dayanağıyla birlikte açıklamak, ‘MAGAZİN HABERİ’ olmasa gerek!..

İşin doğrusu, vergilere yapılan zammın ya da oran artışının çok yüksek olduğunu, hükümetin üç bakanı da söylüyor. Birkaç gündür gazetelerde, başta akaryakıt olmak üzere, çeşitli mallardaki, yüksek vergi oranlarının, hem vatandaşı perişan ettiğine hem de kayıtdışılığı körüklediğine ilişkin haberler yer alıyor.Bunlara da ‘MAGAZİN HABERİ’ diye bakmayıp, ciddi anlamda eğilmekte, öncelikle ülkemiz ve ülke halkı açısından yarar var... </TD></TR></T></TABLE>