Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: b formu

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  03.Ağustos.2005
  Nereden
  Turkey
  Mesajlar
  2


  merhabalar öncelikle


  b formunu daha önce hiç yapmadığım için belkide pek çoğunuza komik gelebilecek bir sorum olacak.Şimdi sorum şudur benim gayrisafi bir şirketim bulunmaktadır ve bu şirket için herhangi bir beyanname vermiyorum. bildiğim eskiden boş beyanname veriliyordu ama kalkmış .b formuda aynı şekilde mi olacak yani yemeyecekmiyim yoksa yılda bir kez verildiğinden dolayı vermek zorundamıyım bunu öğrenmek istiyorum .cevap verirseniz çok mutlu etmiş olacaksınız .


  saygılarım kolay gelsin herkese.

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  16.Eylül.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  2
  boş beyanname verilmeyeceği doğrudur. ama burası türkiye yinede bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bir dilekçeyle bilgi verin ki dosyanızda bulunsun

 3. #3
  Ziyaretci
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ[/B]<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">(SIRA NO: 362)[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">3- BİLDİRİMLERİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">3.1. Genel Açıklamalar[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">3.1.7. [/B]Bildirim verme yükümlülüğünde olan mükellefler, belirtilen hadlerin altında kalması sebebiyle bildirilecek alım-satımları bulunmasa bile bildirim formlarını vermek zorundadırlar. Bu mükellefler, bildirim formlarını, alım-satım bilgileri dışındaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmak suretiyle vereceklerdir

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  11.Eylül.2006
  Nereden
  Mersin
  Mesajlar
  380
  Daha detaylı bir çalışma buyrun her soruya cevaptır ...

  BİLANÇO USULÜNE TABİ MÜKELLEFLERİN VERECEKLERİ (Ba Bs) BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAM
  <HR style="COLOR: #d1d1e1" SIZE=1>

  <DIV id=post_message_283087>I- GİRİŞ
  Vergi kayıp-kaçağı ve genel olarak da kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir etkisi olacak olan Ba-Bs bildirimi uygulaması 17.08.2006 tarihli 26262 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 362 sıra no.lu VUK. Genel Tebliği ile sürdürülmeye devam etmektedir. İlk kez geçen yıl yayınlanan 350 sıra no.lu VUK. Genel Tebliği ile başlatılan uygulamada, bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin bir takvim yılı içerisindeki 30.000 YTL üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satışlarını birer bildirimle beyan etmeleri öngörülmektedir. 350 sıra no.lu Tebliğdeki uygulamaya ilişkin genel ilkelerin sürdürüldüğü 362 sıra no.lu Genel Tebliğde konu daha da anlaşılır hale getirilmeye çalışılmış ve 350 sıra no.lu VUK. Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  Bu yazımızda işte, biz, piyasada cereyan eden mal teslimi ve hizmet ifalarını gerçekleştirenlerin, tabiri caizse, birbirlerini karşılıklı olarak hazine lehine ihbar etmeleri esasına dayanan vergisel bir oto kontrol sistemini öngören Ba-Bs bildirimi konusunu ele alacağız. Sistemin işleyişini, henüz yeni yayınlanmış olan 362 sıra no.lu VUK. Genel Tebliğindeki açıklamalar ışığında anlatırken konuya ilişkin birtakım değerlendirme ve eleştirilere de yer vereceğiz.
  II- UYGULAMANIN ESASLARI
  Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2004 yılındaki 30.000.-YTL’yi aşan alış ve satışları için (Form B) bildirimlerini 2005 yılının Eylül ayı içerisinde vermişlerdi. 362 sıra no.lu VUK. Genel Tebliğinde ise; 2005 yılı faaliyetleri ile ilgili bu bildirimlerin önümüzdeki Eylül ayı içerisinde verileceği öngörülmüştür.
  350 sıra no.lu VUK. Genel Tebliği ilga eden 362 sıra no.lu VUK. Genel Tebliğindeki konuya ilişkin en önemli değişikliğin, bu bildirimlerin verilme zamanı konusunda getirdiği farklı düzenleme olduğu söylenebilir. Burada, geçmiş dönemlere ilişkin düzenlemeler içeren ve bugün itibarıyla yürürlükte bulunmayan 350 sıra no.lu VUK. Genel Tebliğindeki açıklamaların ne olduğu konusu üzerinde durmayacağız.
  Bunun yerine, yazımızın takip eden satırlarını, konuya ilgili mükellefler için daha yararlı olacağı düşüncesiyle, önümüzdeki Eylül ayı içerisinde verilmesi gereken (Ba-Bs) bildirimlerine ilişkin olarak 362 sıra no.lu VUK. Genel Tebliği ile yapılan son güncel düzenlemelerin açıklanmasına inhisar edeceğiz.
  2005 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Eylül/2006’da verilecek olan bildirim ile müteakip dönemler için ertesi yılların Şubat ayları içerisinde yapılacak bildirimlerle ilgili esasları aşağıda, 350 sıra no.lu Tebliği ilga eden 362 sıra no.lu Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde kısa maddeler halinde vermeye çalışacağız.
  1- Ba-Bs Bildirimlerini Vermek Zorunda Olan Mükellefler:
  Sadece bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri Form Ba-Bs beyannamelerini vereceklerdir. Kurumlar vergisinden muaf olan kurumların da bu bildirimleri verme zorunluluklarının bulunduğu açıktır.
  2- Bildirimin Sınırı ile Bildirilecek Alış ve Satışların Dönemi:
  Özel hesap dönemi kullananlar dahil, bildirim kapsamında bulunan mükellefler, 1.1.2005-31.12.2005 tarihleri arasındaki dönem içerisinde kendilerinden 30.000 YTL’nin üzerinde alış yaptıkları ve kendilerine 30.000 YTL’nin üzerinde satışta bulundukları kişi ve kurumların kimlik ve mükellefiyet bilgileri ile birlikte, alış ve/veya satış konusu mal ve/veya hizmetin KDV hariç tutarını ve belge adedini ayrı ayrı; alışları Form Ba, satışları ise Form Bs ile olacak şekilde bildirmek zorundadırlar.
  3- Bildirimin Verilme Zamanı:
  2005 yılına ait bildirim formları (Form Ba ve Form Bs), 2006 yılı Eylül ayı içinde verilecektir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler de, bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibarıyla değil, takvim yılı (Yani 1.1.2005-31. 12.2005 tarihleri arasındaki dönem) itibarıyla düzenleyeceklerdir.
  Buna göre, özel hesap dönemine tabi mükellefler de dahil olmak üzere, 2006 yılı Eylül ayı içinde verilecek bildirim formları, 1/1/2005 - 31/12/2005 tarihleri arasındaki alım-satım bilgilerine göre düzenlenecektir.
  2006 yılı ve sonraki yıllara ait bildirim formları (Form Ba ve Form Bs) ise takip eden yılın Şubat ayı içinde verilecektir.
  4- Bildirimin Elektronik Ortamda Verilmesi:
  - Bildirimlerin ilgili olduğu yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarını elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Elektronik ortamda verilmesi gerekirken kağıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirim formları hiç verilmemiş sayılacaktır.
  - Öte yandan, 362 sıra no.lu VUK. Genel Tebliğinde; Mal Müdürlüklerine bağlı olan mükellefler hariç olmak üzere, bildirimlerini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan mükelleflerin, istemeleri halinde Ba-Bs bildirimlerini elektronik ortamda verebilecekleri belirtilmiştir.
  Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükelleflerden bildirim formlarını elektronik ortamda vermek zorunda olanlar yada elektronik ortamda vermek isteyenler, bildirim formlarını, halen (yani en son) bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak vereceklerdir.
  Elektronik ortamdaki bildirim formları, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getiriliyor ise, formu düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler, formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise, yeminli mali müşavirlere ilişkin bilgiler yazılacaktır.
  Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilecek ise, formu düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde, bu kısma, mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Bu durumda, formu gönderen kısmına ise formu elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.
  Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, formu düzenleyen kısmına serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri, yeminli mali müşavir kısmına ise yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.
  Ba ve Bs bildirim formlarını elektronik ortamında verecekler, söz konusu formaların doldurulmasına ilişkin etraflı açıklamaları, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi sitesi olan www.gelirler.gov.tr adresinde bulabilirler. Formların bu açıklamalar çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.
  5- Bildirimin Kağıt Ortamında Verilmesi:
  - İlgili yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan mükellefler ile mal müdürlüklerine bağlı olan mükellefler, bildirim formlarını, bağlı bulundukları vergi dairesi veya mal müdürlüklerine kağıt ortamında vermek zorundadırlar.
  - Diğer yandan vergi dairesi mükellefi iken bildirimin verilme dönemi itibariyle nakil suretiyle herhangi bir mal müdürlüğüne bağlı olan mükellefler, bildirim formlarını, nakil oldukları mal müdürlüğüne kağıt ortamında vereceklerdir.
  Ba ve Bs bildirim formlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar ise, kağıt ortamındaki bildirim formlarının arka yüzünde etraflıca yapılmış olup, formların bu açıklamalar çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.
  Öte yandan, Bakanlıkça kağıt ortamında özel olarak bastırılan formlar vergi dairelerinde ve mal müdürlüklerinde mükelleflere, diğer beyanname ve formlarda olduğu gibi ücretsiz olarak sunulmaktadır. Fotokopi ile çoğaltılmış veya önceki yıllarda bastırılmış formlar kullanılmayacak, kullanılması halinde hiç verilmemiş sayılacaktır.
  Bildirimler Yeni Türk Lirası (YTL) olarak doldurulacak ve 1 Yeni Türk Lirasının altında kalan tutarlar, yani kuruşlar dikkate alınmayacaktır.
  6- İthalat ve İhracatta Ba-Bs Bildirimleri:
  Bildirim formlarına belirlenen haddi aşan ithalat ve ihracat işlemleri de yazılacaktır. Ba bildirim formunun doldurulmasında, Türkiye’de mükellef olmayanlardan yapılan alımlar için satıcının vergi kimlik numarası “1111111111” olarak kodlanacaktır. Bs bildirim formunun doldurulmasında ise, Türkiye’de mükellef olmayanlara yapılan satışlar için alıcının vergi kimlik numarası “2222222222” olarak kodlanacaktır. Form Ba ve Form Bs’nin Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak “ülke kodu” bilgileri ise 362 sıra no.lu Genel Tebliğin ekinde yer almaktadır.
  7- 30.000 YTL’yi Aşan Alış ve Satışın Bulunmaması Durumu:
  Bildirim verme yükümlülüğünde olan mükellefler, belirtilen hadlerin altında kalması sebebiyle bildirilecek alım-satımları bulunmasa bile bildirim formlarını vermek zorundadırlar. Bu mükellefler, bildirim formlarını, alım-satım bilgileri dışındaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmak suretiyle vereceklerdir.
  8- Verilen Bildirimlerde Yapılan Hataların Düzeltilmesinde Usul:
  Mükelleflerin, elektronik ortamda verdikleri bildirim formlarını onayladıktan veya kağıt ortamında bildirimde bulunduktan sonra, verdikleri bildirim formunda hata yaptıklarını belirlemeleri halinde, bildirim süresinin dolmamış olması şartıyla düzeltme yapabilirler.
  Düzeltme işleminde ilk bildirim formu tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirim formunu, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alım-satım bilgilerini içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir. Bildirimlerin sadece bir tanesinde hata yapıldığının belirtilmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun (Form Ba veya Form Bs) düzeltilmiş haliyle bildirilmesi yeterli olacaktır. Kağıt ortamında düzeltme amacıyla verilecek bildirim formları, bağlı olunan vergi dairesi veya Mal Müdürlüğüne bir dilekçe ekinde verilecektir.
  9- İşin Terki ve Sınıf Değiştirme Durumlarında Bildirimde Bulunma:
  Bildirimlerin ilgili olduğu yılda bilanço esasına göre defter tutan, ancak, bildirimlerin verileceği tarihten önce işlerini terk eden mükellefler de bildirim formlarını vereceklerdir. Bu durumda, bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, bu mükelleflerin en son bağlı bulundukları vergi dairesi olacağı tabiidir.
  Aynı şekilde, bildirimlerin ilgili olduğu yılda Bilanço esasına göre defter tutan, ancak, müteakip yıldan itibaren işletme hesabı esasına geçen mükellefler de bildirim formlarını vereceklerdir.
  Buna karşın, bildirim formlarının ait olduğu yıl işletme hesabına göre defter tutan, ancak, müteakip yıldan itibaren bilanço esasına geçen mükelleflerin bildirim formu verme zorunlulukları bulunmamaktadır.
  10- İşletme Şubeleri İçin Ayrı Bildirimde Bulunulmayacaktır:
  Birden fazla şubesi bulunan mükellefler bildirim formlarını şube bazında değil, şube bilgilerini konsolide etmek suretiyle merkezden vereceklerdir.
  Öte yandan bir kişi veya kurumdan yapılan alışlar Form Ba’da tek satır olarak, bir kişi veya kuruma yapılan satışlar da Form Bs’de tek satır olarak gösterilecektir.
  Buna göre, aynı mükellefin birden fazla şubesinden yapılan alışlar, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, Form Ba’da tek satır olarak gösterilecektir. Aynı şekilde, aynı mükellefin birden fazla şubesine yapılan satışlar da, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, Form Bs’de tek satır olarak gösterilecektir.
  11- Alış ve Satış İadelerinde Ba-Bs Bildirimleri:
  Bir kişi veya kurumdan yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan alımlar, Ba bildirim formu ile bildirilecek; bu alımların bir kısmı daha sonra iade edilmişse, bu iadeler -belirlenen haddin üzerinde olması halinde- Bs bildirim formunda satış olarak gösterilecektir.
  Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan satışlar, Bs bildirim formu ile bildirecek; bu satışların bir kısmı daha sonra iade alınmışsa, bu iadeler -belirlenen haddin üzerinde olması halinde- Ba bildirim formunda alım olarak gösterilecektir.
  12- 30.000 YTL’lik Haddin Hesabında ÖTV Dahil, KDV Hariç Tutar Dikkate Alınacaktır:
  Bildirim formları özel tüketim vergisi dahil olarak doldurulacaktır. Diğer bir ifade ile, bildirim formlarını düzenlerken özel tüketim vergisi ayrıştırılmayacak, alım ve satımlar özel tüketim vergisi dahil tutarlarıyla gösterilecektir. Ancak, bildirimlere dahil edilecek tutarların hesabında KDV hariç rakamlar dikkate alınacaktır.
  13- Müstahsil Makbuzu İle Yapılan Alışlar Bildirime Dahil Edilecektir:
  Mükellefler, Vergi Usul Kanununun 235’inci maddesi hükmü gereğince, deftere tabi olmayan ziraatçılardan, müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle yapmış oldukları alımlarını Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. Müstahsil makbuzu ile yapılan alımlar, gelir vergisi tevkifatı yapılmadan önceki brüt tutarları ile bildirilecektir.
  14- Banka ve Sigorta Şirketleri Gibi Mali Kurumların Durumu:
  Bankalar, Özel Finans Kurumları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri, yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığa bildirdiklerinden, ana faaliyetlerini teşkil eden hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
  Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.
  Ancak, bu kurumların faturalı olarak yaptıkları, normal faaliyetleri kapsamı dışındaki mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorunda olacakları tabiidir.
  Öte yandan, sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.
  Bu arada, sigorta şirketlerinin poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmadığını da belirtmek gerekir.
  15- Noterlerin Ba-Bs Verme Zorunluluğu Karşısındaki Durumu:
  Noterlerin, kendi özel kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, mükellefler tarafından noterlerde yaptırılan işlemlerin de Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır. Şu kadar ki noterlerin, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorunlulukları vardır.
  16- Döviz Büfelerinin Ba-Bs Verme Zorunluluğu Karşısındaki Durumu:
  Döviz alım-satım işi ile uğraşanlar da, belirli miktarın üzerindeki döviz alım-satım bilgilerini Bakanlığa bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu işletmeler, faturalı olarak yaptıkları, esas faaliyetleri dışındaki normal mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorunda olacaklarıdır.
  Bu arada, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alım-satımlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmadığını da aynı şekilde belirtmemiz gerekir.
  17- Şirketlerin Devir ve Birleşmelerinde Ba-Bs Verme Durumu:
  Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirim formları bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından verilir. Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim formları, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından verilecektir.
  18- Bildirimin Mükellefle Birlikte Bir Meslek Mensubu Tarafından da İmzalanması Gerekir:
  Kağıt ortamındaki bildirim formlarının, mükellef ve varsa mükellefin 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşaviri tarafından müştereken imzalanması gerekir.
  19- Bildirimde Bulunmanın Sonuçları ve Cezai Yaptırımı:
  362 sıra no.lu VUK. Genel Tebliğinde, bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen süre içerisinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacağı belirtilmektedir. Yani, 2005 yılı ile ilgili olarak 2006/Eylül ayı içinde söz konusu formları vermeyen yada yukarıda belirtildiği şekilde eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler adına, vermeleri gereken her bir form için VUK./Mük.355 uyarınca 1.290.-YTL özel usulsüzlük cezasının kesilmesi söz konusu olacaktır. Tebliğ ayrıca, bu mükelleflerin öncelikli olarak incelemeye sevk edileceğini de belirtmiştir.
  III- KONU İLE İLGİLİ KISA BİR DEĞERLENDİRME
  2004 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Eylül/2005 döneminde verilmesi gereken (Ba-Bs) BİLDİRİMLERİNE ilişkin olarak geçen sene yürürlüğe konan 350 sıra no.lu VUK. Genel Tebliği kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından, bu formlar bilgisayar ortamında karşılaştırmak suretiyle analize tabi tutulmuş ve analiz sonucunda tespit edilen hususlar geçtiğimiz son aylardan başlamak üzere tüm ülke çapında yaygın bir vergi incelemesine konu edilmiştir.
  Bununla birlikte, sahte ve/veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma özelinde, kayıt dışı ekonomi ve vergi kayıp-kaçağı ile mücadelede önemli bir etkisi olacağı şimdiden belli olan Ba-Bs bildirimi uygulamasının mevcut durumuyla önemli bazı eksikliklerinin bulunduğunu düşünüyoruz.
  - Bunlardan birincisi, bildirimde esas alınan 30.000 YTL’lik haddin yüksek olduğu gerçeğidir. Bu haddin önemli ölçüde aşağı çekilmesi ile, örneğin tutarın beş-on bin YTL’ye indirilmesi ile birlikte bu konudaki mücadele tabana yayılarak daha da köklü bir hale gelmiş olacaktır.
  - Bildirimde bulunmanın sadece bilanço usulüyle sınırlı tutulmuş olması da önemli bir eksikliktir. Bildirim için öngörülen haddin yukarıda belirtildiği şekilde aşağı çekilmesi suretiyle uygulamanın diğer mükellef grupları için de; yani, işletme hesabına tabi ticari ve zirai faaliyetlerle uğraşanlara ve serbest meslek erbabına da teşmil edilmesi mümkün olabilecektir.
  - Öte yandan, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, türü ve hukuki yapısı ne olursa olsun, kamu parasından müteşekkil bütçelerinden yapmış oldukları harcamalar için de, yine aynı hadlerle sınırlı olacak şekilde, bildirimde bulunmalarının zorunlu hale getirilmesi gerekir. Böylece, yıllık toplamı milyarlarca YTL’yi bulan kamusal harcamalarla bağlantılı olarak, söz konusu harcamaları yapan kamu kurum ve kuruluşlarının verecekleri bildirimler sayesinde, hem harcama konusu kamu parasının güvenliği sağlanmış olacak, hem de bu mal ve/veya hizmetleri satan mükelleflerin söz konusu işlerden elde ettikleri hasılatları beyan edip etmedikleri hususu tam olarak denetlenmiş olacaktır.
  - Son olarak bir de; Form-B bildiriminin asıl mantığının, içeriğine bakılmaksızın, mükelleflerin, işletmelerinin faaliyet konusuna giren tüm mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarını, söz konusu belgeleri düzenleyen yada adına belge düzenlenen kişi ve kurumlar itibariyle beyan etmeleri esasına dayanıyor olmasından ötürü; kur farkları ile ilgili olarak, 362 sıra no.lu Genel Tebliğin (4.6) bölümünde “Herhangi bir mal ve hizmet alımına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya yansıtılan kur farkı gelirleri de bildirimlere dahil edilecektir.” şeklinde özel bir belirlemeye gidilmiş olmanın gerekli olup olmadığının kuşku götürdüğü de söylenebilir.
  İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini korumaktır....

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  29.Eylül.2006
  Nereden
  Konya
  Mesajlar
  4
  KARSDEŞİM ARKADAŞLARIN DEDİĞİ GİBİ BURASI TÜRKİYE 1.290.00 YTL FAZLAYSA VERME... AMA YOKSA SEN YİNE DE Bİ BOŞ B FOR MU VER

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •