MESLEĞİMİZ.!Bir saatliğine mutlu olacaksanız,şekerleme yapın.
Bir günlüğüne mutlu olacaksanız,balık avlamaya gidin.
Bir aylığına mutlu olacaksanız,evlenin.
Bir yıllığına mutlu olacaksanız,bir servete konun.
Tüm yaşam boyu mutlu olacaksanız,
İŞİNİZİ SEVİN. (Çin atasözü)01 Haziran 1989 tarihinde kabul edilen meslek yasamız 17 .Yılına girmiş bulunmaktadır.Gençliğin en güzel yıllarını yaşamakta ve karar aşamasında seçilme ve seçme hakkının bulunduğu yıllara gelmiş bulunmaktadır.(bakınız mükellef gaz.sayı:201)
Meslek yasamızın ve yönetmeliklere göre mesleğimizin;
a-Devlete karşı sorumlulukları,
b-Topluma karşı sorumlulukları,
c-Müşterilere karşı sorumlulukları,
d-Mesleki kuruluş-kuruluşlara karşı sorumlulukları,
e-Kendisine karşı sorumluklarını;
bugüne kadar yerine getirmiştir.Meslek örgüt olarak sorumluluklarımızın yerine getirmek için, meslek mensubu ve örgütü olarak üzerimize düşen her görevi yaptık.
ÇÜNKÜ meslektaş olarak mesleğimizi ve örgütümüzü seviyoruz....
Bakınız bir sene içinde mevzuat yönünde değişikliklere bakalım;
a-Aylık beyannamelerin ilgili vergi dairelerine verilme sürelerinin önceye alınmasının meslektaşlara getirdiği zorlukların önemsemeden uygulamaya sokulması ve uygulanmasıdır.Yıllardır uygulanan tarihlerin kısa zaman içinde öne alınması,mükellefleri bilgilendirilmeden uygulamaya girmiştir.Bu uygulama SADECE meslektaşlarımız ve mesleki örgütümüzün çalışmalar ile bugün uygulanır durumdadır.
b- Çalışan işçilerimizin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için alınan vizite kağıtlarına meslektaşlarımızın kaşe vurması uygulaması güzel ve olumlu bir uygulamadır.Bu uygulama öncesi eksik-hatalı-yanlış-maddi kayba neden olan vizite kağıtları düzenlemeye girmiştir.Bugünde bu uygulamanın faydalarını işveren ve kurum görmektedir.
Bu durum meslektaşlarımızın bu konudaki duyarlığını göstermektedir.
c- Maliye Bakanlığının ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının beyanname ve bildirgeleri İnternet ortamında alınması uygulaması yeni bir dönemi başlatmıştır.E-Beyan dönemi kurumları çalışmaları ve denetlemelerini kolaylaştırmıştır.
Meslektaşlarımız bu uygulamada teknik\bilgi yönünden kurumlardan önde giderek, büyük başarı sağlamışlardır.
d-Maliye Bakanlığının uygulamaya koyduğu ENFLASYON MUHASEBESİ uygulamasıda meslektaşlarımızın çalışmaları ile uygulanmıştır.Bu uygulamanın yapılması için meslektaşlarımız maddi sıkıntıları olmasına rağmen teknik\program yönünde gerekli bütün yatırımları yapmışlardır.Bu yatırımların yanı sıra günlerce gece çalışmak zorunda kalmışlardır.Bu yatırımları ve çalışmaların karşılığında maddi kazançları olmamıştır.
e-Ülkemizde kayıt dışını yüksekliği ve kanunların kayıt dışını destekleyen bir ortamda ,kontrol ve denetlemelerden yüz akıyı ile çıkmaktadırlar.
f-.....
g-.....

..\.


h--4857 sayılı kanun ve 5035 sayılı kanunlar getirilen yeniliklere meslektaşlarımız titizlikle uygulanması nedeni ile mükellefler ve kurumları çalışmalarında rahatlıklar olmuştur.
Bu uygulamaların yerine getirilmesinde meslektaş ve mesleki örgütümüz dışında uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmamıştır.
SONUÇ: Mesleki örgütümüz\meslektaşlarımız sorumlulukları gereği mevzuat gereği yapılması gerekenleri, yapacaklarını ispatlamışlardır.
Meslektaşlarımız maddi kazançları olmadan bu ispatı yapmışlardır.
Meslektaşlarımızın kendi güvenlikleri sağlanmadan bu ispatı yapmışlardır.
Meslektaşlarımız iş ve işyeri güvenliği sağlanmadan bu ispatı yapmışlardır.
Meslektaşlarımız bir tatili hak etmeden bu ispatı yapmışlardır.
Bu ispatın tek kaynağı SEVGİ 'dir.
Meslek örgütümüz ve meslektaşlarımız İŞİNİ çok seviyorlar.
ANCAK;
Bu ispatın, sevginin, fedakarlığın sonu,

YENİ YÜKLER\ANGARYALAR - Bu yükler( e-fatura),(üç aylık dönemlerde hesapların kapatılması).......(vb) -OLMAMALIDIR.
İŞİMİZİ\MESLEĞİMİZİ çok seviyoruz.
Sevgimizin karşılığında çok fedakarlık yapıyoruz....
Ancak gereksiz ANGARYA VE YÜKLERİ sevmiyoruz..
SEVMİYECEĞİZ.......Temmuz\2005

Saygılarımla....
Gürsel YURTBAHAR.((SM).