<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width=480>
<T>
<TR>
<TD =hurauthornameblack align=left colSpan=2>ŞükrüKIZILOT
Emlak vergisine zamlar devam edecek </TD></TR>
<TR>
<TD align=left>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80 align=right border=0 valign="top">
<T>
<TR>
<TD align=right> </TD></TR>
<TR>
<TD =hurlinknormal align=right>skizilot@yaklasim.com </TD></TR>
<TR>
<TD></TD></TR></T></TABLE>
GEÇTİĞİMİZ hafta, Hürriyet’te ‘Emlak vergisine bu yıl dördüncü zam geliyor’ başlıklı yazımızın yayınlandığı cumartesi günü, Resmi Gazete’de ‘Bina inşaat metrekare maliyet bedellerindeki yüzde 8’lik artış’ açıklandı. Pazar günkü Hürriyet’te de yapılan artışın ayrıntıları haber olarak yayınlandı.
Binaların betonarme, çelik karkas, kargir ya da yığma olma durumuna göre, metrekare inşaat maliyet bedeline yapılan bu zam, 2006 yılında ödenecek emlak vergisini etkileyecek. Ancak, emlak vergisi ile ilgili zamlar henüz bitmedi. Önümüzdeki aylarda, sırasıyla beşinci ve altıncı zamlar da açıklanacak. Altıncı zam açıklandığında, 2006 yılında ödenecek emlak vergisinin, ne oranda artacağı da belli olacak.

Emlak vergisi ile ilgili olarak, 2005 yılında yapılan üç zammı, cumartesi günkü yazımızda açıklamıştık. Dördüncü zammı da yukarıda belirttik. Şimdi, yapılacak beşinci ve altıncı zamları açıklayalım.

BEŞİNCİ ZAM

Ev, dükkan, mağaza, yazlık büro ve benzeri bina sahipleri ile arsası olanları ilgilendiren, beşinci zam, arsa değerleri ile ilgili.

Takdir komisyonları, her dört yılda bir ‘arsalara ait arsa birim değerlerini’ tespit ediyor. Daha açık bir anlatımla, takdir komisyonları tarafından; cadde ve sokaklar itibariyle, arsaların metrekare bedeli takdir ediliyor.

Arsa değeri yalnızca arsa sahiplerini değil, bina sahiplerini de ilgilendiriyor. Örneğin, 600 m2 arsa üzerine inşa edilmiş, hepsi de aynı büyüklükte 8 daireli bir apartman olduğunu, arsanın metrekare birim değerinin de 1.000 YTL olduğunu varsayalım. Bu durumda, her bir daireye isabet eden arsanın değeri 75.000 YTL olmakta ve bu da binanın değerine ilave edilmektedir.

Bundan dört yıl önce, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, bazı illerde, arsa metrekare değerlerinde, 20-30 kat hatta 50kat artış yapıldığı bile görülmüştü. Okurlarımız hatırlayacaktır, bu artışı ilk kez Hürriyet’te duyurmuştuk. Yapılan itirazlar ve açılan davalar sonucu, yapılan artışlar, aşağı çekilmişti.

Yakında, 2006 yılı için yapılan arsa birim değer takdirleri açıklandığında, emlak vergisini ilgilendiren beşinci zammın boyutları da belli olacak.

ALTINCI ZAM VE ASMA KABAKÇI

Altıncı zam, sevgili Hasan Pulur’un, ‘asma kabakçı’ fıkrasını anımsatıyor. İsterseniz önce fıkrayı sonra da altıncı zammı anlatalım.

Timurlenk öğle uykusuna yatmış, bir gürültüyle fırlamış, sokaktan hıyarcı geçiyor;

- Taze hıyar, körpe hıyar!..

Timurlenk kükremiş;

- Yakalayın şu herifi, hıyarları münasip bir yerine sokun!..

Hıyarcı başlamış gülmeye;

- Ne gülüyorsun ulan?

Herif kıkır kıkır;

- Nasıl gülmeyeyim, arkadan asma kabakçı geliyor!..

Emlak vergisine yapılacak altıncı zam, ‘İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı Taslağı’nda yer alıyor. Ekim ayında Meclis’te görüşülerek kabul edilmesi beklenen bu tasarıda, emlak vergisi oranları ‘yüzde 50 oranında’ artırılıyor. Buna göre, örneğin; İstanbul, Ankara ya da İzmir’deki evin binde 2 olan emlak vergisi binde 3, büro ya da dükkanın bide 4 olan emlak vergisi de binde 6 üzerinden hesaplanacak.

Emlak vergisi ile ilgili olarak, üst üste yapılan ve yapılacak olan zamların boyutu belli olunca, 2006 yılında ödenecek olan emlak vergisinin, ne oranda artacağı da netleşecek.

Ancak, 2005 yılı ile kıyaslandığında, yükseltilmiş değere yükseltilen oran uygulandığı zaman, 2006 yılı emlak vergisi artışının, yüzde 100’ün altında olmayacağı, şimdiden belli...</TD></TR></T></TABLE>