<TABLE width=561>
<T>
<TR>
<TD width=555 bgColor=#f9f9ff height=35>
5 Eylül 2005

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Levent GENÇYÜREK[/B]
Maliye Başmüfettişi
9 Eylül Üniversitesi İşletme Fak. Öğretim Görevlisi
gencyurek@yahoo.com

Motorlu Taşıtlar Vergisinde Değişiklik Teklifi

TBMM’ne sunulan kanun değişikliği teklifi ile, araçların fenni muayenelerinde aranan Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ödenmesi şartının kaldırılması isteniyor. Değişiklik teklifinin gerekçesinde ise, MTV ödenmeyen taşıtların fenni muayenelerinin yapılmaması ve bu araçlara el konularak trafikten men edilmesinin araç sahiplerini mağdur ettiği ifade edilerek, bu durumun düzeltilmesi gerektiği belirtiliyor.

MTV Kanunun 13.üncü maddesine göre, Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler, liman ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler ile liman başkanlıkları taşıtların fenni muayenelerini yapmadan, denize veya uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, MTV’nin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar.Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fennî muayene yapılması, denize veya uçuşa elverişli belgesi verilmesi mümkün değildir. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmeden muayene işlemini yapan görevliler ödenmeyen vergi, ceza, zam ve faizlerden mükellef ile birlikte sorumlu olmaktadır.

Bir vergici olarak bu yasa değişikliği teklifini okuduktan sonra, bırakın yeni bir şeyler üretmek, elimizde kalan tek tük vergi güvenlik önlemlerini bile kaybetme yolunda olduğumuzu görüp üzülmemek elde değil.

Vergi bilincinin oluşmadığı, idare ve mükellef ilişkilerinin istenen seviyeye getirilemediği ve teknolojik imkanların mükellefin tüm işlem ve para hareketlerini takip edecek bir şekilde harekete geçirilemediği bir ortamda, MTV ödenmeyen araçların muayenelerinin yapılmamasını verginin tahsili açısından gerekli ve faydalı bir uygulama olarak görmek gerekir. <I style="mso-bidi-font-style: normal">“Nasıl olsa bir gün affedilir”[/I] düşüncesinin yaygın olduğu ve cezaların caydırıcılığını yitirdiği de göz önüne alındığında yapılacak yasal değişiklik idarenin elindeki en önemli tedbiri kaybetmesine vetahsilat oranlarının düşmesine yol açacaktır.

Mevcut yasal düzenlemenin çok iyi işlediğini ve mükellef ile idare arasında her hangi bir ihtilafa yol açmadığını söylemek de mümkün değil. Özellikle banka sistemi kullanılarak yapılan ödemelerin vergi dairesi kayıtlarına geç intikali, aracın muayene yaptırılacak il dışında başka bir ilin trafiğine kayıtlı olması veya yanlış plaka girilerek vergi ödenmesi gibi durumlarda çekilen sıkıntıları yaşayan bilir! Ülkemizde kayıtlı tüm araçlara ait başta vergi durumu olmak üzere bilgileri içeren bir bilgisayar ağının bile daha kurulamadığı bir sistemde sorunların yaşanmaması mümkün mü?

Tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ancak %72’sini tahsil edebildiğimiz bir ortamda vergi idaresinin elinde bulunan imkanları ortadan kaldırıp vergi güvenlik müesseselerini zayıflatmayı bir çözüm olarak sunmak yerine, verginin daha etkin toplanabilmesine imkan veren uygulamalarda ortaya çıkan sorunları giderecek önlemleri gecikmeden almak yerinde olacaktır. Aksi durumda, %72 tahsilat oranını <I style="mso-bidi-font-style: normal">“mumla”[/I] ararız.
</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=555 bgColor=#000066 height=1></TD></TR></T></TABLE>
<H1 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 115%"> </H1>