<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width=480>
<T>
<TR>
<TD =huraciklama align=right>03.09.2005</TD></TR></T></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width=480>
<T>
<TR>
<TD =hurauthornameblack align=left colSpan=2>ŞükrüKIZILOT
Emlak vergisine yılın dördüncü zammı geliyor </TD></TR>
<TR>
<TD align=left>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80 align=right border=0 valign="top">
<T>
<TR>
<TD align=right> </TD></TR>
<TR>
<TD =hurlinknormal align=right>skizilot@yaklasim.com </TD></TR>
<TR>
<TD></TD></TR></T></TABLE>
2005 yılı içinde, emlak vergisine farklı tarihlerde üç kez zam geldi.Dördüncüsü de yolda...
Yaklaşık 19 milyon mükellefi olması nedeniyle, emlak vergisi, neredeyse her aileyi yakından ilgilendiriyor.

2005’TEKİ ÜÇ ZAM NEYDİ?

Emlak vergisi mükellefi olan kişilerin, gayrimenkulleri nedeniyle ödedikleri vergiye, 2005 yılı içinde üç kez zam geldi. Bilmeyenler için hatırlatalım.

a) Birinci zam: 2005 yılında ödenecek emlak vergisi, yeniden değerleme oranının yarısı kadar yani yüzde 5.6 oranında artırıldı.

b) İkinci zam: 2005 yılı içinde yasalaşan 5216 sayılı kanunla geldi. Büyükşehir belediyeleri ile ilgili, bu yasa ile, büyükşehir belediyelerinin sınırı genişletildi. Genişletilen sınırlar içinde yer alan gayrimenkullerinde emlak vergisi oranı da yüzde 100 artırıldı.

Böyle olunca, bu durumdaki mükellefler, oranı yüzde 100 artan ‘emlak vergisi sürprizi’ ile karşılaştılar.

c) Üçüncü zam: 5226 sayılı Kanun ile emlak vergisi mükelleflerine, ‘Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ adı altında bir katkı payı ödemesi geldi. Buna göre, 2005 yılı emlak vergisi ödenirken, verginin yüzde 10’u oranında da ‘katkı payı’ ayrıca ödendi.

DÖRDÜNCÜ ZAM

Emlak vergisine dördüncü zam da yakın da gelecek!.. Ekim ayında Meclis’te görüşülerek kabul edilmesi beklenen, kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında hazırlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı Taslağı’na göre; emlak vergisi oranları yüzde 50 oranında artırılıyor.

Oranların artırılması sonucu, örneğin İstanbul’daki konutu için binde 2 oranında emlak vergisi ödeyen bir vatandaş, 2006 yılında, binde 3 oranında emlak vergisi ödeyecek.

Aslında, olay yukarıda sıralananlarla da bitmiyor. Devamı da yani beşinci ve altıncısı da var. Ancak, beşinci ve altıncı zamlar pek farkedilmeyecek. Şöyle ki; 2006 yılı itibariyle, binaların m2 normal inşaat maliyet bedelleri yükseltilecek. Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, binaların betonarme, yığma, karkas vs. durumuna göre, 2006 yılı metrekare maliyet değerini, 2005 yılı sonuna doğru belirleyip açıklayacaklar. Ayrıca, dört yılda bir belirlenen ve bina arsalarını da kapsayan ‘2006 yılı arsa metrekare birim değeri’ de yükseltildi.

Emlak vergisi, binanın arsa payı da gözönüne alınarak yükseltilen değeri üzerinden hesaplandığı için, önce binanın emlak vergisi değeri artacak. Ardından, yükseltilen emlak vergisi oranına göre, ‘ödenecek emlak vergisi’ hesaplanacak. Bitmedi, artan emlak vergisinin yüzde 10’u oranında da ‘katkı payı’ ödenecek.

Gayrimenkul sahipleri için sevimsiz bir tablo ama gerçeği de şimdiden bilmelerinde yarar var...</TD></TR></T></TABLE>