<TABLE>
<T>
<TR>
<TD id=title style="PADDING-BOTTOM: 10px; CURSOR: text; PADDING-TOP: 10px">
DÜNYA
02.09.2005,CUMA

İş Kanunu'nda ara dinlenmesi
</TD></TR>
<TR>
<TD =dei&#111;n colSpan=2>
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK (Sorular-Cevaplar) / Resul Kurt

4857 sayılı İş Kanunu'nun 68. maddesi, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;


a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,


b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,


c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,


Ara dinlenmesi verileceğini, bu dinlenme sürelerinin en az olup aralıksız verileceğini, ancak bu sürelerin, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabileceği, dinlenmelerin bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabileceği, ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmayacağını hüküm altına almıştır.


"İş Kanunu'na ilişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği"nin 3. maddesinde İş Kanunu'nun 68'inci maddesi uyarınca verilen ara dinlenmelerinin çalışma süresinden sayılmayacağını hükme bağlamıştır. Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmidört saat içinde kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir.


SSK'da toptan ödeme yapılması


20/12/1991 tarihinde işe başlayan ve şimdiye kadar 578 gün sigortası olan 1976 doğumlu bir kişi ödenen sigorta primini geri talep edebilir mi? Talep edebiliyorsa nereye müracaat etmesi gerekiyor. Rauf ÖZLEMEK


Sayın Özlemek, yaşlılık veya malullük sigortası kolundan aylığa hak kazanabilmesi için gereken diğer koşulları gerçekleştiremeyen sigortalılara ödediği primler geri verilebilmektedir. Bu durumda olan sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işçi ve işveren hissesinin sigortalıya iadesi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 64. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;


Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan,


' Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş bulunan sigortalıya,


' 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıya,


Kendisinin ve işverenlerinin ödediği, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı, yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilmektedir. Toptan ödeme yapılabilmesi için, öncelikle, sigortalının işten ayrılması, toptan ödeme yapılmasını istediğini yazılı olarak belirtmesi, sigortalının kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve bu sigortalıların ayrıca yaşlılık aylığına da hak kazanmamış olması gereklidir. Ayrıca, 506 sayılı kanunun ek 1. maddesinde; evlenme dolayısıyla (işten ayrıldıkları tarihten itibaren bir sene içinde evlenmiş veya evlendikleri tarihten itibaren bir sene içinde işinden ayrılmış olan kadın sigortalılar, evlenme dolayısıyla işten ayrılmış sayılırlar) işlerinden ayrılan kadın sigortalılara kendileri ve işverenleri tarafından 5417, 6900 ve 506 sayılı kanunlara göre ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin yarısı, yazılı talepleri üzerine, toptan ödeme şeklinde verileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına toptan ödeme yapılması ile ilgili düzenleme de 506 sayılı kanunun 65. maddesinde yapılmıştır. Bu düzenlemeler karşısında sizin SSK'dan toptan ödeme yapılmasını talep etmeniz halinde size toptan ödeme yapılması mümkün olmayacaktır.


İsteğe bağlı SSK sigortalılığında 1080 gün şartı


01.05.2002 tarihinde isteğe bağlı sigortalı olarak başladım ve 2004 yılı ağustos ayı dahil toplam 750 gün prim ödedim ancak eylül, ekim, kasım ve aralık primlerimi ödeyemedim. Daha sonra bunları toplu olarak ödemek için gittiğimde bunun mümkün olmadığını önce bir işyerinde çalışarak sigortalılığımın 1080 güne tamamlanması gerektiğini söylediler. Bundan 10 yıl önce yaklaşık 1 yıl devlet memurluğu yapmıştım. Bu süreler de buna eklenebilir mi? Ya da sizce ne yapmam gerekir? Bu gecikmiş ödemeleri yaparak isteğe bağlı sigortalılığım devam edebilir mi? Jale İNCESU


Sayın İncesu, üç ay üst üste SSK priminin ödenmemesi halinde isteğe bağlı sigortalılık sona ermektedir. Yeniden isteğe bağlı sigortaya devam edebilmek için de en az 1080 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. Emekli Sandığı ya da Bağ-Kur'a ödenen primler bu kapsamda 1080 günün hesabında dikkate alınmaz. İsteğe bağlı sigortaya devam edebilmeniz için bir işyerinde 330 gün daha normal sigortalı olarak çalışıp malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemeniz ve 1080 günü doldurunca yeniden isteğe bağlı sigorta için başvuruda bulunmanız gerekmektedir.


Ne zaman emekli olacaklar


03/01/1950 doğumluyum. İlk defa 01/05/1967 tarihinde SSK sigortalısı oldum. Bugüne kadar toplam 1080 gün sigortam yatırılmış. Nisandan beri isteğe bağlı sigortamı ödüyorum. 20 ay askerlik yaptım ve askerlik borçlanması yapmak istiyorum. Daha kaç yıl prim ödemem gerekiyor? Kaç yaşında emekli olabilirim? Primleri toplu ödeyerek 2006 yılında emekli olabilir miyim? Ziyaettin TAPI


Sayın Tapı, ilk defa 01.05.1967 tarihinde sigortalı olduğunuz için 3600 gün prim ödemesini tamamladığınız tarihte SSK'dan kısmi emeklilik talebinde bulunabilirsiniz. Maalesef boşluk bulunan dönemlere ait primleri toplu olarak ödemeniz mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda isteğe bağlı sigortaya devam ederek 3600 gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.</TD></TR></T></TABLE>