3 işçisi olan işyerleri, Eylül sonuna kadar verilecek olan 2005/Ağustos dönemi Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini e-bildirge olarak vermeleri zorunludur.


E-bildirge şartı 5-7.ayda 5 kişiye, 8 ayda 3 kişiye düşüyor


- 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında özel ve resmi sektör işyerlerinde
5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini,

2- 2005/Ağustos ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini,

Internet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kurumumuza göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet belgelerini yasal süresi içinde mutlaka e-Bildirge uygulaması ile internet üzerinden Kurumumuza göndermeleri gerekmektedir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet üzerinden vermekle zorunlu kılınan işverenlerimiz, anılan belgeleri kağıt ortamında yasal süresi içerisinde Kuruma verseler dahi, haklarında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Bu nedenle, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerimiz, bu yasal zorunluluk karşısında gereksiz yere idari para cezası müeyyidesi ile karşı karşıya kalmamaları için bugüne kadar e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini almamışlarsa (şifre üretim işlemleri zaman aldığından) bir an önce "e-bildirge Hizmetleri Başvuru Formu" ile "e-bildirge sözleşmesini" doldurarak işyerlerinin işlem gördüğü Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne başvurup kullanıcı kodu ve kullanıcı şifrelerini almaları gerekmektedir.

İşverenlerimiz E-Bildirge uygulaması ile, Kuruma gelmeden, sıra beklemeden, zaman kaybetmeden, strese girmeden işyerlerinden, evlerinden yada internet bağlantısı bulunan herhangi bir yerden 7 gün 24 saat e-bildirge uygulamasıyla Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Kurumumuza gönderebilmektedirler.

E-bildirge uygulaması ile işverenlerimiz 2005/Şubat ayında 331.655 işyerinden 5.433.429 sigortalının prim ve hizmet bilgilerini Kurumumuza göndererek kendilerine sunulan bu hizmetten yararlanmışlardır.

İşverenlerimize önemle duyurulur.
Yayınlanma : 28 Nisan 2005