<TABLE style="WIDTH: 521pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=694 border=0 x:str>
<COLGROUP>
<COL style="WIDTH: 521pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 25380" width=694>
<T>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; WIDTH: 521pt; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" width=694 height=21>Bir ulusun devamı için dilini iyi bilmesi ve gelecek nesillere aktarması şart ve zorunludur.</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>Başka kültürlerin dillerini alıp çoğunluklu olarak kendi toplumunda kullanılır hale getirmek</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>kültür yozlaşmasına ve nesiller arasında anlaşmazlığa sebebiyet verecektir.Dünyanın hiç</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21 x:str="bir ülkesinde kullanılan bir dil yoktur ki tamamen öz olsun,bu mümkün değildir.Toplumlar ">bir ülkesinde kullanılan bir dil yoktur ki tamamen öz olsun,bu mümkün değildir.Toplumlar </TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>arasında diyalog olduğu sürece ki özellikle globalleşen (küresel) dünyamızda kültür alış</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>verişi sırasında dillerin birbirlerinden etkilenmemesi imkansızdır.Ancak bazı sömürgeci olan</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>ülkeler özellikle kendi dillerini diğer zayıf ülkelere aktararak soğuk savaş politikası güdüp</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>kendilerini daima çağdaş,medeni,ilerici,modern ve örnek alınması gereken bir toplum olarak</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>lanse etmişlerdir.İngilizce bir dünya dili mi,hayır sadece bugün dünyada Amerika ve İngiltere</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>söz sahibi,özellikle de Amerika.Bir değil birkaç yabancı dil bilmek hepimizin asli görevi ve tabi</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>bunun içinde önce kendi dilimizi çok ama çok iyi bilmeliyiz.Eski doğu bloku ülkelerinde ve</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>Türk Cumhuriyetlerinde çalışanlara sorun dilleri Rusca Ve Slav kökenli benzer diller ve nüfus</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>çok,Araplar Ortadoğudan kuzey Afrikaya kadar nüfus çok,fransızlar Amerika gibi savaş çıkartmak</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>zorunda değiller çünkü Afrikanın yarıya yakını hala onlara bağlı ve Fransızca konuşuyor,nüfus çok,</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>peki eski denizciler portekiz ve ispanya ne yapmış,onlarda orta ve güney Amerikayı sömürmüş orada</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>ispanyolca ve portekezce konuşuluyor ve orada da nüfus çok.Peki başka bir kültürün dilini kullanan</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>bu ülkelerden hangisi çok iyi durumda,tabikiki hiç birisi.Bizler ingilizceyi en iyi şekilde öğrenelim ama</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>bunu etrafa hava atmak için değil dünya ile entegre olmak için yapalım.Unutmayalım ki dilimize dışarıdan</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>giren gereksiz kelimeler bizim kültürümüzü ve benliğimizi tehdit ediyor.Bugün dünyanın dörtbir yanında</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>dağınık halde yaşayan Yahudiler İsrail devletini nasıl kurdu,tabiki dünyanın en eski dillerinden olan atalarının</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>kullandığı İbranice diline sahip olarak.Biz ne yapıyoruz,yapılan araştırmalara göre en fazla günlük 100 kelime</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>kullanıyoruz ki bunlarda genelde emir ve istek kipleri.Getir,götür,ver.ne haber,nerede v.b.gibi son derece basit</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>kelimelerle anlaşmaya çalışıyoruz.Peki düşüncelerimizi karşı tarafa ifade ederkez neden duraklıyoruz,neden</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>aklımıza kelime gelmediği için cümleyi tamalayamıyoruz,neden sen söyle veya anladın mı,anlatabildim mi</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>gibi boş boş konuşuyoruz.Çünkü kitap okumuyoruz,çünkü geçmişimizle yüzleşmiyoruz,çünkü araştırma ruhu</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>taşımıyoruz,çünkü kendi geçmişimize objektif gözle bakıp yüzleşmiyoruz,çünkü kendi dilimizi tam anlamıyla</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>tanımıyoruz.istiklalmarşını bizim ordünaryuslarımız,Amerikadan diploma almış profesörlerimiz çevirebilir mi,</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>Atatürk'ün gençliğe hitabesini çeirebilir mi,yakın tarihimizdeki o sanat eserlerini kimler anlayabiliyor acaba.</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>Bir Alman yüzyıllar öncesi eseri okuduğunda anlayabiliyor,bir ingiliz shaksper'ı anlayabiliyor,ama biz üniversite</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>mezunları bile biraraya geldiğimizde maalesef anlaşamıyoruz.Dilimize yunancadan,bulgarcadan,boşnakcadan,</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>fransızcadan,ingilizceden,arapcadan,ibra niceden,farscadan pek çok kelime girmiz,bizden de onların diline pek</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>çok kelime geçmiştir.Şimdi artık bize malolmuş kelimeleri kaldırmamız imkansız zaten başka bir dilden de</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>etkilenmeyen hiç yoktur.Ancak önemli olan burada aşırayı ve gereksizliğe kaçılmamış olmasıdır.Şimdi siz</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>askeriyedeki levazım,istihkam,meydan gibi Arapça kelimeleri kaldıramazsınız,aynı şekilde kökleşmiş ve diğer</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>dillerin etkisiyle bizim dilimize girmiş kelimeleri de kaldıramazsınız.Ancak dışarıdan fazla etkilenmemek için</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>bugün dilimize girecek olan bu kelimeleri mutlaka ama mutlaka bir süzgeçten geçirmemiz lazım.Bakın lazım</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>dedim bu da artık bizim dilimize girmiş Arapça bir kelime.Ama kalkıp tamamen Arapça veya İngilizce kullanıp</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>dilimizi unutursak bizde bir köşede unutulan zavallı ve ezilen bir millet ve bireyler olmak zorunda bırakılırız.Bakın</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>yurtdışında özellikle de herkes iyi bildiği için Almanya da bir Türk çocuğu nasıl okula gidip eğitim alacak,tabiki</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>başka bir ülkenin bayrağı altında olduğu için o ülkenin dilini öğrenerek,yani Almancayı öğrenerek.Peki biz hangi</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>ülkenin sömürgesiyiz ki Cemil Meriç'in,Necip Fazıl'ın,günümüzdede Oktay Sinanoğlu'nun ısrarla karşı çıktığı</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>yabancı okullara hayranlık duyup kendi eğitim sistemimiz çöktüğü için kurtuluşu onlarda buluyoruz.Benim ay yıldızlı</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>şehidimin kanıyla boyanmış bayrağımız altında neden üniversitedeki Profesörlük ünvanına ulaşabilmek için ingilizce</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>sınavına girmek zorunlu.Evet küçülen dünyada sadece ingilizce değil onun yanıdna Fatih Sultan Mehmet Han gibi</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>en az 8 dil de bilmemiz ve sanatsal bir ruh taşıyıp şiir bile yazabilecek bir düzeyde dil ve kültür bilgisine sahip olmamız</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>lazım.Basın yayın organlarını hep birlikte uyarıp onları eğitici olmaya davet edelim.Evimizde sadece kullanmadığımız</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>büyük bir salon,yemek ve fincan takımı ile vitrine ve odaya uyumlu hiç açılmamış ve okunmayan ansiklopediler gibi</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>hiç olmazsa arada bir okuyacağımız kitaplarımız,büyüğünden bir türkçe lügat ve tarih kitapları ile birkaç ansiklopedi olsa</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>fena mı olur.Evet herşey okuyup araştırmakla,merakla,uyanık olmayla ve bol bol düşünmekle olur.Gelin dilimize ve</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.95pt; mso-height-source: userset" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: #c0c0c0; BORDER-TOP: #c0c0c0; BORDER-LEFT: #c0c0c0; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0; HEIGHT: 15.95pt; : transparent" height=21>kültürümüze hep beraber sahip çıkalım.Teşekkürler.</TD></TR></T></TABLE>