Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Form B Köşesi

 1. #1
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,609
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
  <T>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=151>Başlık</TD>
  <TD width=605>350 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=151>Resmi Gazete No</TD>
  <TD width=605>25882</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=151>Resmi Gazete Tarihi</TD>
  <TD width=605>21/07/2005</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=151>Kapsam</TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=756 colSpan=2></TD></TR></T></TABLE>
  <CENTER>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
  <T>
  <TR vAlign=top>
  <TD width=756>
  <DIV align=justify>Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) 148 ve 149 uncu maddelerinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, 256 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 1 milyar lirayı aşan alımlarına ilişkin olarak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunu (Form B) vermesi zorunluluğu getirilmiş olup 265, 276, 285, 305 ve en son 318 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ(3) leri ile de mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 25 milyar liraya artırılarak uygulamaya devam edilmiştir.


  Bakanlığımızca, Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleri yanısıra Mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak söz konusu mükelleflerden mal ve hizmet alışları bilgileri ile birlikte mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgilerinin de alınması ve aşağıda belirlenen mükelleflerin bu bildirimleri elektronik ortamda vermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form B) mal ve hizmet satışlarını da kapsayacak şekilde alınması, mal ve hizmet alımları ile satışlarına ilişkin haddin yeniden belirlenmesi, verilme süresi ve kağıt veya elektronik ortamda verilmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.


  1- BİLDİRİMLER İLE ALIM VE SATIMLARA UYGULANAN HADLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


  Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim” ile “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim”i vermek zorundadırlar. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim, “Form Ba”; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim ise “Form Bs” olarak ayrıca düzenlenmiştir. Bildirimleri kağıt ortamında verecek mükellefler için bu bildirimler ICR sistemlerinde okunabilecek şekilde ayrı ayrı renklerde düzenlenmiştir. (Ek: 1, 2)


  Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile bildirilmesi gereken, bir kişiden yapılan mal ve hizmet alımları toplamı, katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs) ile bildirilmesi gereken, bir kişiye yapılan mal ve hizmet satışları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, belirtilen mükellefler bu yıl verecekleri Ba ve Bs formlarında 2004 yılında her bir kişiye veya her bir kişiden yapılan ve 30.000 YTL’nı aşan alım ve satımlarına ilişkin bilgileri bildireceklerdir.


  2- BİLDİRİMLERİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


  Ba ve Bs formlarının nasıl doldurulacağı kağıt bildirim formlarının arka yüzünde, elektronik ortamda verecek mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gelirler.gov.tr adresinde etraflıca açıklanmış olup formların bu açıklamalar çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.


  Kağıt ortamında verilecek bildirimlerin, yazı ve rakamların ait olduğu alanların dışına çıkmayacak şekilde büyük harflerle, siyah veya mavi tükenmez kalemle veya daktilo ile yazılması gerekmektedir. Yazı ve değerler, ilgili alanlarına soldan başlayarak her kutuya bir harf veya rakam sığacak şekilde ve kelimeler veya rakamlar boşluk bırakılmadan ve kısaltma yapılmadan; tutar alanı ise sağdan başlamak üzere, Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruş (YKr) olarak yazılacaktır. Yazı ve rakamlar arasına “.” (nokta), “-” (tire) ve diğer işaretler konulmayacaktır. Elektronik ortamda verilecek bildirimler de aynı esaslara göre doldurularak verilecektir. Kağıt ortamında bu tebliğ uyarınca özel olarak bastırılan formlar vergi dairelerinde mevcut olup bunların dışında form düzenlenip verilmesi halinde bu formlar hiç verilmemiş sayılacaktır. Fotokopi ile çoğaltılmış veya önceki yıllarda bastırılmış olan B formları kesinlikle kullanılmayacaktır.


  2.1. Form Ba’nın Doldurulması


  Form Ba’nın Tablo II alanlarına, ilgili vergilendirme döneminde kendisinden mal ve/veya hizmet satın alınan kişilere ilişkin bilgiler yazılacaktır.


  Vergilendirme döneminde (özel hesap dönemi olması halinde, ilgili özel hesap dönemi içinde) bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)’nı aşıyor ise, bu alanlara ilişkin bilgiler “Form Ba”nın II No.’lu tablosuna yazılacaktır. Bir kişiden vergilendirme dönemi içinde satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)’nı aşmıyor ise, bu kişilerden yapılacak alımlar bildirime yazılmayacaktır.


  Form Ba’nın mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo II bölümüne bir kişiden yapılan ve katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki limitini aşan ithalat işlemleri de yazılacaktır. Bu durumda, Türkiye’de mükellef olmayanlardan yapılan alımlarda satıcının vergi kimlik numarası alanı “1111111111” olarak kodlanacaktır.


  Form Ba’nın birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.’lu alana Form Ba’nın kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.


  2.2. Form Bs’nin Doldurulması


  Form Bs’nin Tablo II alanlarına, ilgili vergilendirme döneminde kendisinin mal ve/veya hizmet sattığı kişilere ilişkin bilgiler yazılacaktır.


  Vergilendirme döneminde (özel hesap dönemi olması halinde, ilgili özel hesap dönemi içinde) bir kişiye satılan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)’nı aşıyor ise, bu alanlara ilişkin bilgiler “Bs” formunun II No.’lu tablosuna yazılacaktır. Bir kişiye vergilendirme dönemi içinde satılan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)’nı aşmıyor ise, bu kişilere yapılan satışlar bildirime yazılmayacaktır.


  Form Bs’nin mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo II bölümüne bir kişiye yapılan ve katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki limitini aşan ihracat işlemleri de yazılacaktır. Bu durumda, Türkiye’de mükellef olmayanlara yapılan satışlarda alıcının vergi kimlik numarası alanı “2222222222” olarak kodlanacaktır.


  Form Bs’nin birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.’lu alana Form Bs’nin kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.


  3- BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE ZAMANINA İLİŞKİN ESASLAR


  3.1. Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler


  a) Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorundadırlar. Formları elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler kağıt ortamında kesinlikle vermeyeceklerdir. Bildirimlerin elektronik ortamda Eylül ayı sonuna kadar verilmesi katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresini değiştirmemektedir.


  b) Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olup da gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan ve katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda vermeyen mükellefler istemeleri halinde Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayı sonuna kadar verebileceklerdir.


  c)Yukarıda belirtilen mükelleflerden Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda, katma değer vergisi beyannamesini ise kağıt ortamında verenler bu hususu katma değer vergisi beyannamesinin birinci sayfası üst kısmına “formlar elektronik ortamda verilecektir” notunu yazacak ve paraf edeceklerdir.


  3.2. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar


  Formların elektronik ortamda gönderilmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.


  a) Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilecek ise formu düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde ise bu kısma mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Formu gönderen kısmına ise formu elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.


  b) Formun elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, formu düzenleyen serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, formu düzenleyen kısmına serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri yazılacaktır. Formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.


  c) Formun elektronik ortamda gönderilmesi işlemi kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getirilmesi halinde, formdaki yeminli mali müşavir kısmına yeminli mali müşavirlere ilişkin bilgiler yazılacaktır. Formu düzenleyen kısmına ise mükellefin bilgileri yazılacaktır.


  3.3. Bildirimleri Kağıt Ortamında Vermesi Gereken Mükellefler


  a) Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olmayan mükellefler bildirimleri kağıt ortamında vermek zorundadırlar. Bu mükellefler söz konusu bildirimleri Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.


  b) Yukarıdaki 3.1. b bölümünde belirtilen ve bildirimlerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler bildirimlerini kağıt ortamında ve Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.


  3.4. Kendilerine Özel Hesap Dönemi Tayin Olunan Mükellefler


  Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler, Ba ve Bs formlarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ay içinde, bu Tebliğin 3.1, 3.2 ve 3.3 bölümlerinde belirtilen esaslar dahilinde vermek zorundadırlar.


  4- DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM


  a) 2004 yılına ilişkin alış ve satışların bildirileceği Ba ve Bs formları, 2005 yılında bu tebliğde belirtilen süreler içinde, 1’er (birer) örnek olarak verilecektir.


  b) Tebliğ kapsamındaki mükellefler, tebliğde belirtilen hadlerin altında kalması sebebiyle bildirime konu herhangi bir alış ve/veya satışları bulunmasa dahi, Form Ba ve/veya Form Bs’nin Tablo I ve Tablo III alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak vereceklerdir.


  c) Form Ba ve Form Bs’nin Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak “ülke kodu” bilgileri tebliğ ekinde yer almaktadır. (Ek: 3)


  d) Kağıt ortamındaki bildirim formlarının Tablo III’e ait alanları eksiksiz doldurulacak olup; Form Ba ve Form Bs, mükellef ve varsa mükelleflerin 3568 sayılı yasaya istinaden yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşaviri tarafından müştereken imzalanacaktır.


  e) Bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen sürelerde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.


  D- VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER


  Vergi Dairelerince alınan bildirimler, Form Ba ve Form Bs türlerine göre ayrı ayrı desteler haline getirilip, bükülme ve yırtılmaya mahal vermeyecek şekilde kutulara yerleştirilecek, her kutunun üzerine içine konulan formun türü ve sayısı yazılacak ve verilme süresinin bitimini takip eden ay içerisinde “Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Yeni Ziraat Mahallesi, Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı / ANKARA” adresine, taahhütlü posta ve adreste teslim şartı ile gönderilecektir.


  E- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER


  Bu tebliğin yayımlanması ile birlikte 249, 250, 256, 265, 276, 285, 305 ve 318 No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.


  Tebliğ olunur.


  (1) 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  (2) 01/04/1997 tarih ve 22951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  (3) 10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  EKLER:


  EK - 1 :Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerinmal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim. (Ön Yüz) (Arka Yüz)


  EK - 2 :Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim. (Ön Yüz) (Arka Yüz)


  EK - 3 :Ülke kodu listesi
  </TD></TR></T></TABLE></CENTER>
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 2. #2
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,609
  Veri girişlerinizi kolaylaştıracak "Ücretsiz Programlar Sayfasında" excelde hazırlanmış bir çalışma mevcuttur. Edited by: Mustafa Gülşen
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 3. #3
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,609
  <DIV =Secti&#111;n1>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">FORM “[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ba[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">” NIN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  Bu bildirim <B style="mso-bidi-font-weight: normal">mavi [/B]veya <B style="mso-bidi-font-weight: normal">siyah tükenmez kalem [/B]veya<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> daktilo ile büyük harflerle [/B]doldurulacaktır.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Sayfanın yetmemesi halinde Bakanlığımızca bastırılmış form “Ba”lar (7) no.lu alana sayfa numarası yazılmak suretiyle ilave olarak kullanılacaktır. FOTOKOPİ İLE ÇOĞALTILMIŞ BİLDİRİM KULLANILMAYACAKTIR. [/B]Yazı ve değerler ilgili alanlarına soldan başlanarak her kutuya bir harf veya rakam sığacak şekilde ve kelimeler veya rakamlar boşluk bırakılmadan ve kısaltma yapılmadan, tutar alanı ise sağdan başlamak üzere Yeni Türk Lirası ve Yeni kuruş olarak aynen yazılacaktır. Yazı ve rakamlar arasına “.” (nokta), “-“ (tire) ve diğer işaretler konmayacaktır.
  <BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: auto; mso-break-: secti&#111;n-break" clear=all>
  <DIV =Secti&#111;n2>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">TABLO I- Mükellefin Kimlik Bilgileri ve Bildirimin Dönemi[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Vergi Kimlik No [/B](1 no.lu alan): Bildirimi dolduran mükellef bu alana, Maliye Bakanlığı’nca kendisine verilmiş olan 10 karakterlik vergi kimlik numarasını yazacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Soyadı veya Unvanı [/B](2 no.lu alan)<B style="mso-bidi-font-weight: normal">:[/B] Bu alana gerçek kişilerde gerçek kişinin soyadı; adi ortaklıklarda adi ortaklığın mükellefiyetinin tesisinde esas alınan ortağın soyadı; kollektif ve komandit şirketlerde ve sermaye şirketlerinde ise şirket unvanı yazılacaktır. Şahıs ve sermaye şirketleri bu alana sığmayan unvanlarını yazmak için (4) no.lu “Adı” alanını kullanacaklardır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">T.C.Kimlik No [/B](3 no.lu alan): Bildirimi dolduran gerçek kişiler bu alana, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce verilmiş olan 11 karakterlik T.C. kimlik numarasını yazacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Adı [/B](4 no.lu alan): Bu alana gerçek kişilerde gerçek kişinin adı; adi ortaklıklarda adi ortaklığın vergi mükellefiyetinin tesisinde esas alınan ortağın adı; kollektif ve komandit şirketlerde ve sermaye şirketlerinde ise “Soyadı veya Ünvanı” alanına sığmayan unvanlarının kalan kısmı yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Vergi Dairesi [/B](5 no.lu alan): Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinin adı yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Dönem [/B](6 no.lu alan): Bildirimin ait olduğu hesap dönemi bu alana yazılacaktır. Özel hesap dönemi olanlar bu alana özel hesap döneminin kapandığı yılı yazacaklardır

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sayfa[/B] (7 no.lu alan): Form “Ba”nın birden fazla sayfa düzenlenmesi halinde bu alana form “Ba”nın kaçıncı sayfası olduğu yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">TABLO II- Dönem İçinde Kendisinden Mal ve Hizmet Satın Alınan Mükelleflere İlişkin Bilgiler[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Bir mükelleften bir hesap dönemi içinde satın alınan mal ve hizmetlerin KDV hariç tutarları toplamı Maliye Bakanlığı’nca ilgili hesap dönemi için belirlenen miktarı geçmediği takdirde bu mükelleften yapılmış olan alımlar bildirime yazılmayacaktır[/I][/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">. [/B]Bir mükelleften bir hesap döneminde satın alınan mal ve hizmetin KDV hariç tutarları toplamı Bakanlık tarafından söz konusu hesap dönemi için belirlenen rakamı geçerse bu alımlar bildirim konusu olacaktır. 164 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin III.Bölümünün son paragrafında belirtilen ve <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">düzenledikleri belgelerin üzerinde[/I] “VERGİ USUL KANUNU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TABİ DEĞİLDİR.”<I style="mso-bidi-font-style: normal">ibaresi yazılı olan kurum ve kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgiler bildirime yazılmayacaktır. [/I][/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sıra No: [/B]Kendisinden mal veya hizmet satın alınan mükelleflerin kaydı, satır başındaki “Sıra No” alanına 1’den başlayıp aşağıya doğru müteselsilen devam edecek sıra numarası verilerek kaydedilecektir.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÖRNEK: [/B]Yazı ve rakamlar ilgili alanlarına aşağıdaki gibi yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Soyadı veya Unvanı [/B](8 no.lu alan): Bu alana kendisinden mal veya hizmet satın alınan mükellef gerçek kişi ise soyadı; adi ortaklık, şahıs veya sermaye şirketi ise ortaklığın unvanı yazılacaktır. Müstahsilden veya vergi mükellefi olmayan kişilerden alım yapılmış olması halinde bu alana alım yapılan kişilerin soyadı yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ülke Kodu [/B](9 no.lu alan): Mal veya hizmetin yurt dışından satın alınmış olması halinde, bu alana alış belgesi üzerinde yazılı olan satıcının vergi yönünden bağlı olduğu ülkenin kod numarası yazılacaktır. Yabancı ülke kodları Genel Tebliğin ekinde belirtilmiştir. Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar vergisi yönünden Türkiye’de vergi mükellefi olanlardan mal veya hizmet satın alınmış olması halinde bu alan boş bırakılacaktır. Ayrıca serbest bölgelerde yapılan alımlarda ilgili serbest bölgenin kodu yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Vergi Kimlik Numarası [/B](10 no.lu alan): Bu alana, kendisinden mal veya hizmet satın alınan mükellefin vergi kimlik numarası yazılacaktır<B style="mso-bidi-font-weight: normal">. Türkiye’de mükellef olmayan yurt dışındaki satıcının vergi kimlik numarası olarak ‘’1111111111’’ yazılacaktır.[/B] Vergi mükellefi olmayan kişilerden alım yapılmış olması halinde bu alan boş bırakılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">B Sayısı [/B](Belge Sayısı) (11 no.lu alan): Bu alana, hesap dönemi içinde aynı kişiden alınmış olan <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ALIŞ BELGELERİNİN SAYILARI TOPLAMI, [/B]adet olarak yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç) YTL ve Ykr [/B](12 no.lu alan): Bu alana, hesap dönemi içinde aynı kişiden satın alınan mal ve hizmetlerin alım belgelerinde yazılı bedellerin toplamı (KDV hariç) toplam tutar olarak yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÖRNEK: [/B]Bilanço usulüne göre defter tutan ve Meram Vergi Dairesi’nin 3850360157 vergi kimlik numaralı mükellefi olan Ali ÖZ, 2004 hesap döneminde:

  - Halkalı Vergi Dairesi’nin 0010047135 vergi kimlik no.lu mükellefi Ömer AK’dan muhtelif tarihlerde düzenlenmiş 25 adet fatura karşılığı KDV hariç tutarları toplamı 31.245.317,45 YTL olan kimyevi malzeme satın almıştır.

  - Fransız firması Chirac S.A.’dan hesap dönemi içinde muhtelif tarihlerde düzenlenmiş 8 fatura karşılığında toplam 35.000 EURO (57.883,00 YTL) tutarında boya satın almıştır. Chirac S.A. için vergi kimlik numarası olarak “1111111111” yazılacaktır.

  - Vergi mükellefi olmayan müstahsil Ali KAYA’dan hesap dönemi içinde muhtelif tarihlerde 8 adet müstahsil makbuzu düzenleyerek makbuzlarda yazılı tutarları toplamı 38.025,75 YTL olan deri satın almıştır.

  - Meram Vergi Dairesi’nin 3310061327 vergi kimlik numaralı basit usulde gelir vergisi mükellefi ve inşaat sıvacısı olan Gazi HÜR’e 2004 yılında yaptırdığı tadilat ve sıva işi için 36.873,30 YTL tutarında fatura düzenlenmiştir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  Bu durumda Ali ÖZ 2004 yılına ilişkin form “Ba”nın Tablo I ve Tablo II’deki alanlarını aşağıdaki gibi dolduracaktır.<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: auto; mso-break-: secti&#111;n-break" clear=all>
  <?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /></v:stroke></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:ulas></vath><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shape></v:image></v:shape>
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 4. #4
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,609
  <DIV =Secti&#111;n1>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">FORM “[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Bs[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">” NİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  Bu bildirim <B style="mso-bidi-font-weight: normal">mavi [/B]veya <B style="mso-bidi-font-weight: normal">siyah tükenmez kalem [/B]veya<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> daktilo ile büyük harflerle [/B]doldurulacaktır.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Sayfanın yetmemesi halinde Bakanlığımızca bastırılmış form “Bs”ler (7) no.lu alana sayfa numarası yazılmak suretiyle ilave olarak kullanılacaktır. FOTOKOPİ İLE ÇOĞALTILMIŞ BİLDİRİM KULLANILMAYACAKTIR. [/B]Yazı ve değerler ilgili alanlarına soldan başlanarak her kutuya bir harf veya rakam sığacak şekilde ve kelimeler veya rakamlar boşluk bırakılmadan ve kısaltma yapılmadan, tutar alanı ise sağdan başlamak üzere Yeni Türk Lirası ve Yeni kuruş olarak aynen yazılacaktır. Yazı ve rakamlar arasına “.” (nokta), “-“ (tire) ve diğer işaretler konmayacaktır.<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: auto; mso-break-: secti&#111;n-break" clear=all>
  <DIV =Secti&#111;n2>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">TABLO I- Mükellefin Kimlik Bilgileri ve Bildirimin Dönemi[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Vergi Kimlik No [/B](1 no.lu alan): Bildirimi dolduran mükellef bu alana, Maliye Bakanlığı’nca kendisine verilmiş olan 10 karakterlik vergi kimlik numarasını yazacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Soyadı veya Unvanı [/B](2 no.lu alan)<B style="mso-bidi-font-weight: normal">:[/B] Bu alana gerçek kişilerde gerçek kişinin soyadı; adi ortaklıklarda adi ortaklığın mükellefiyetinin tesisinde esas alınan ortağın soyadı; kollektif ve komandit şirketlerde ve sermaye şirketlerinde ise şirket unvanı yazılacaktır. Şahıs ve sermaye şirketleri bu alana sığmayan unvanlarını yazmak için (4) no.lu “Adı” alanını kullanacaklardır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">T.C.Kimlik No [/B](3 no.lu alan): Bildirimi dolduran gerçek kişiler bu alana, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce verilmiş olan 11 karakterlik T.C. kimlik numarasını yazacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Adı [/B](4 no.lu alan): Bu alana gerçek kişilerde gerçek kişinin adı; adi ortaklıklarda adi ortaklığın vergi mükellefiyetinin tesisinde esas alınan ortağın adı; kollektif ve komandit şirketlerde ve sermaye şirketlerinde ise “Soyadı veya Ünvanı” alanına sığmayan unvanlarının kalan kısmı yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Vergi Dairesi [/B](5 no.lu alan): Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olunan Vergi Dairesinin adı yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Dönem [/B](6 no.lu alan): Bildirimin ait olduğu hesap dönemi bu alana yazılacaktır. Özel hesap dönemi olanlar bu alana özel hesap döneminin kapandığı yılı yazacaklardır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sayfa[/B] (7 no.lu alan): Form “Bs”nın birden fazla sayfa düzenlenmesi halinde bu alana form “Bs”nın kaçıncı sayfası olduğu yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">TABLO II- Dönem İçinde Kendisinin Mal ve Hizmet Sattığı Mükelleflere İlişkin Bilgiler[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Bir mükellefe bir hesap dönemi içinde satılan mal ve hizmetlerin KDV hariç tutarları toplamı Maliye Bakanlığı’nca ilgili hesap dönemi için belirlenen miktarı geçmediği takdirde bu mükellefe yapılmış olan satışlar bildirime yazılmayacaktır[/I][/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">.[/B] Bir mükellefe bir hesap döneminde satılan mal ve hizmetin KDV hariç tutarları toplamı Bakanlık tarafından söz konusu hesap dönemi için belirlenen haddi geçerse bu satışlar bildirim konusu olacaktır.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sıra No: [/B]Kendisinin mal veya hizmet sattığı mükelleflerin kaydı, satır başındaki “Sıra No” alanına 1’den başlayıp aşağıya doğru müteselsilen devam edecek sıra numarası verilerek kaydedilecektir.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÖRNEK: [/B]Yazı ve rakamlar ilgili alanlarına aşağıdaki gibi yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Soyadı veya Unvanı [/B](8 no.lu alan): Bu alana kendisinin mal veya hizmet sattığı mükellef gerçek kişi ise soyadı; adi ortaklık, şahıs veya sermaye şirketi ise ortaklığın unvanı yazılacaktır. Vergi mükellefi olmayan kişilere mal ve hizmet satışı yapılmış olması halinde, bu alana satış yapılan kişilerin soyadı yazılacaktır.  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ülke Kodu [/B](9 no.lu alan): Mal veya hizmetin yurt dışına satılmış olması halinde, bu alana satış belgesi üzerinde yazılı olan alıcının vergi yönünden bağlı olduğu ülkenin kod numarası yazılacaktır. Yabancı ülke kodları Genel Tebliğin ekinde belirtilmiştir. Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar vergisi yönünden Türkiye’de vergi mükellefi olanlara mal veya hizmet satılmış olması halinde bu alan boş bırakılacaktır. Ayrıca serbest bölgelere yapılan satışlarda ilgili serbest bölgenin kodu yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Vergi Kimlik Numarası [/B](10 no.lu alan): Bu alana, kendisine mal veya hizmet satılan mükellefin vergi kimlik numarası yazılacaktır. Türkiye’de mükellef olmayan yurt dışındaki alıcının vergi kimlik numarası olarak “<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2222222222” [/B]yazılacaktır. Vergi mükellefi olmayan kişilere kendisinin satış yapmış olması halinde bu alan boş bırakılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">B Sayısı [/B](Belge Sayısı) (11 no.lu alan): Bu alana, hesap dönemi içinde aynı kişiye düzenlenmiş olan <B style="mso-bidi-font-weight: normal">SATIŞ BELGELERİNİN SAYILARI TOPLAMI, [/B]adet olarak yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Mal ve Hizmet Satışlarının Toplam Bedeli (KDV Hariç) YTL ve Ykr [/B](12 no.lu alan): Bu alana, hesap dönemi içinde aynı kişiye satılan mal ve hizmetlerin satış belgelerinde yazılı bedelleri toplamı (KDV hariç) toplam tutar olarak yazılacaktır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÖRNEK: [/B]Bilanço usulüne göre defter tutan ve Bolu Vergi Dairesi’nin 5620412708 vergi kimlik numaralı mükellefi olan Mustafa GÜR, 2004 hesap döneminde:

  - Kadıköy Vergi Dairesi’nin 3210024729 vergi kimlik no.lu mükellefi Kadir AVCI’ya muhtelif tarihlerde düzenlenmiş 27 adet fatura karşılığı KDV hariç satış tutarları toplamı 45.235.894,45 YTL olan inşaat malzemesi satmıştır.

  - İngiliz firması Charles S.A.’ya hesap dönemi içinde muhtelif tarihlerde düzenlenmiş 18 fatura karşılığında toplam 75.000 EURO (126.735,00 YTL) tutarında boya satmıştır. Charles S.A.’için vergi kimlik numarası olarak “2222222222” yazılacaktır.

  - Vergi mükellefi olmayan M.Yavuz TAŞ’a hesap dönemi içinde muhtelif tarihlerde 6 adet fatura düzenleyerek faturalarda yazılı satış tutarları toplamı 34.082,45 YTL olan deri satmıştır.

  - Düzce Vergi Dairesi’nin 4360034912 vergi kimlik numaralı basit usulde gelir vergisi mükellefi ve inşaat sıvacısı olan Harun DUMAN’a 2004 yılında yaptığı tadilat ve sıva işi için 32.837,85 YTL tutarında fatura düzenlemiştir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  Bu durumda Mustafa GÜR, 2004 yılına ilişkin form “Bs”nin Tablo I ve Tablo II’deki alanlarını aşağıdaki gibi dolduracaktır.  <BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: auto; mso-break-: secti&#111;n-break" clear=all>
  <?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /></v:stroke></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:ulas></vath><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shape></v:image></v:shape>
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 5. #5
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,609


  Ücretsiz Programlar sayfasına excelden e-beyannameye transfer eden çalışma ilave edildi. &lt;&lt;Tıkla!&gt;&gt;


  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •