25.08.2005

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width=480>
<T>
<TR>
<TD =hurauthornameblack align=left colSpan=2>Özel okullar ayrıca KDV istemeyecek </TD></TR>
<TR>
<TD align=left>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80 align=right border=0 valign="top">
<T>
<TR>
<TD align=right> </TD></TR>
<TR>
<TD =hurlinknormal align=right>skizilot@yaklasim.com </TD></TR>
<TR>
<TD></TD></TR></T></TABLE>
ÖZEL okullara kayıtlar başlamadan, önemli bir uyarıda bulunmak istiyoruz.
Kreş, ana okulu, özel ilk ve orta öğretim okulları ile vakıf üniversiteleri ve dershanelerin;

‘Ödeyeceğiniz okul ücreti şu kadar YTL ayrıca yüzde 8 de KDV ödeyeceksiniz’
diye ayrıca KDV talep etmeleri, hukuken mümkün değil.

Nedenine gelince, bunların okul ücretini KDV dahil tutar olarak belirleyecekleri ve öğrenciler ya da velilerinden, KDV adı altında ayrıca bir bedel isteyemeyecekleri, Maliye Bakanlığı’nca, bir Tebliğ ile açıklandı (Bununla ilgili 22 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 24 Mayıs 1986 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı).

Tebliğ, 20 yıldır yürürlükte olmasına rağmen, nedense bazı özel okullar, dershaneler ve vakıf üniversiteleri, okul ücretinin dışında ayrıca KDV’de talep ediyor ve bu KDV’yi de faturada ayrıca gösteriyorlar. Oysa, KDV’nin faturada ayrıca gösterilmesi de mümkün değil...

KDV YASASI VE TEBLİĞİ

Bu yazıyı okuyunca kafanız biraz karışmış olabilir. ‘Bazı faturalarda, KDV ayrıca gösteriliyor, bazılarında ise ‘KDV Dahil’ diye yazıyor. Peki, bu niye böyle?’ diye düşünebilirsiniz.

Bu ayırım, KDV Yasası’nın 34/2 ve 57. maddelerinin, Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiden kaynaklanıyor. Maliye Bakanlığı, bu yetkisini kullanarak, olayı 22 No.lu Tebliğ ile açıkladı.

Buna göre;

1- KDV’nin Faturada Ayrıca Gösterilmesi Gereken Durumlar:

- Toptan satışlar ve imalat işlerinde,

- Müzayede mahalleri ve gümrük depolarındaki satışlarda,

- Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan satışlarda (KDV Yasası’nın 11/b maddesi kapsamındaki satışlar)

- Esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahibi ve şirketlere yapılan satışlarda (24 No.lu KDV Tebliği),

KDV’nin faturada ayrıca gösterilmesi gerekiyor. Bunun dışındakilerde, örneğin öğrenci ve velilere kesilen faturalarda, KDV’nin ayrıca gösterilmesi gerekmiyor.

2- KDV’nin Faturada Ayrıca Gösterilmeyeceği Durumlar

22 No.lu KDV Tebliği ile yapılan açıklamaya göre, perakende satış yapanlar ile hizmet ifa edenlerin, fiyatlarını ‘KDV Dahil’ tek tutar olarak belirtmeleri gerekiyor. Bunların ayrıca ‘Fiyatlarımıza KDV Dahildir’ açıklamasını taşıyan levhayı, işyerlerinde müşterilerinin yani öğrenci ve velilerin görebileceği bir yere asmaları gerekiyor.

ÖZEL OKULLAR VE BELGE

KDV Yasası’na göre; Özel okul ve dershaneler ile vakıf üniversitelerince verilen eğitim ve öğretim ‘hizmet’, bu işletmeler ise ‘hizmet ifa eden mükellef’ olarak kabul edilmektedir.

Buna göre, 22 No.lu KDV Tebliği uyarınca; özel okul ve dershaneler ile vakıf üniversitelerinin; eğitim ve ögretim ücretlerini ‘KDV dahil’ olarak belirlemeleri, öğrenci ya da velilerden, KDV adı altında, ayrıca bir talepte bulunmamaları gerekiyor. Aksine bir uygulama yani KDV’nin ayrıca talebi, KDV’nin ikinci kez istenilmesi sonucunu doğurur ki bu da yasal olmaz. Özel okul ya da dershanelerin, aldıkları bedelin 480 YTL’yi aşması durumunda, mutlaka ‘KDV dahil’ fatura düzenlemeleri gerekir. Fatura düzenlemedikleri takdirde, faturaya yazılması gereken tutarın, yüzde 10’u oranında ‘özel usulsüzlük cezası’ kesilir. Bu ceza, düzenlenmeyen her fatura için, 118 YTL’den az olamaz (Vergi Usul Kanunu Md. 353). Fatura düzenleyen ancak KDV’yi, öğrenci ya da velisi adına kestiği faturada ‘KDV dahil’ yazmayıp, ayrıca gösterenlere ise, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince ‘usulsüzlük cezası’ uygulanır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, kreş, özel okul ve dershanelerin, aldıkları bedelin karşılığında fiş ya da fatura düzenlerken, ‘KDV Dahil’ olarak düzenlemeleri gerekiyor.

Buna uyulmayıp, öğrenci ve velilerden ayrıca KDV talep edilmesi, yasal değil.</TD></TR></T></TABLE>