<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=630>
<T>
<TR>
<TD colSpan=2 height=20></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=630>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80 align=right>
<T>
<TR>
<TD align=right> </TD></TR>
<TR>
<TD align=middle> e-posta </TD></TR></T></TABLE>Oya Teyze’ye silik fiş verene ceza kesilecek
OYA Teyze ile birlikte, bir sorunu daha çözdük. Oya Teyze’yi herhalde hatırladınız.Yaptığı alış-verişlerde, vergi iadesi için topladığı fişleri biriktiriyor.Sonra bakıyor ki aldığı fişlerin bir kısmı silik ya da okunaksız.Mecburen yırtıp atıyordu.Bir kısmını da ‘bakın, görün’ diye bize göndermişti...
‘Oya Teyze’nin Buharlaşan Fişleri’ başlığıyla yansıttığımız bu olay, meğer herkesin sorunuymuş. Hürriyet okurlarından, yüzlerce mail ve faks aldık. Olayın boyutları tahmin ettiğimizden de ciddiydi...

Oya Teyze’nin tepkisi ses getirdi, Maliye Bakanlığı olaya el koyup, hemen bir açıklama yaptı. Bu açıklamada; yapılacak denetimler sırasında, yazar kasalarda usulüne uygun kağıt ruloların kullanılıp kullanılmadığının denetleneceği ve aksinin tespiti durumunda, ceza kesileceği belirtildi (Bkz. 22.07.2005 tarih ve 6508-102 sayılı Genel Yazı).

MALİYE NE DİYOR?

Maliye Bakanlığı, yazar kasalarda kullanılan kağıt rulolarla ilgili; genel yazı, özelge ve 1996/2 No.lu İç Genelgesi ile bazı kurallar ve bu kurallara uymayanlar için de cezalar getirdi. Buna göre;

- Yazar kasalarda kullanılan kağıt ruloların, ısısı + 35 dereceyi geçmeyen, nem oranı yüzde 80’in altında olan ortamlarda, ışık geçirmeyen ve kağıda zarar vermeyen kutularda saklanması gerekiyor.

- Çok silik veya okunaksız olan ya da hiç okunamayan yazar kasa fişi düzenlediği tespit edilen, dolayısıyla cihazın mali hafızasına bilgi kayıt edilip edilmediği veya kaydedilen bilgilerin tam ve doğru olup olmadığı konularında tereddüde düşülen mükellefler, derhal bir inceleme elemanı görevlendirilerek vergi ziyaına sebebiyet verip vermedikleri de dahil olmak üzere çok yönlü bir incelemeye tabi tutulacak ve düzenlenen rapora göre, yükümlüler hakkında işledikleri fiillere uygun cezalar kesilecek.

- Maliye’nin denetimlerinde, kağıt ruloların yukarıdaki özelliklere sahip olup olmadığına bakılacak ve gereken özelliğe sahip olmayan kağıtları kullananlara, ceza kesilecek.

- Ayrıca kolaylıkla okunup, anlaşılmayan, silik ve okunaksız fiş verdikleri tespit olunan işyerlerine, ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecek. (VUK Md. 352/II-7)

Görüldüğü gibi, Oya Teyze’ye verilenler gibi, silik ya da okunaksız fiş veren veya standartlara uymayan kalitede kağıt kullanan işletmelere, ceza kesilmesi gerekiyor.

Bir de çok küçük ebatlı, çocukların deyimiyle ‘minnacık’ yazar kasa fişleri var. Tamam, Maliye ‘ebadın küçük olması sorun değil’ diyor ama küçük ebadın da bir ölçüsü olmalı.

ÇOK ÖNEMLİ

Vergi iadesi, emeklilerin yasal hakkı. Kuşkusuz çalışan işçi ve memurların da... Bazı işletmelerin, üç kuruş kağıt parasına tamah edip, faks kağıdı gibi kağıtları yazar kasa fişi olarak kullanmaları, ciddi sorunlara neden oluyor. Fişler silik ya da okunaksız oluyor. Bazı fişlerde de yazılar bir süre sonra uçuyor okunamaz hale geliyor. Öte yandan, bu tür kağıt rulo kullanan firmalar, kendilerini de yakıyorlar, farkında değiller!... İşletmede kalan yazar kasa fişlerinde de buharlaşma olduğu, vergi denetimlerinde ortaya çıkartıldığında, o işletmeye çok büyük vergi ve cezalar geliyor. Bazı muhasebeciler, Z raporunun sonradan silik ya da kararmış duruma gelmesine karşı, hergün Z raporunun fotokopisini alıp saklıyorlar ama fotokopilerin, Z raporu yerine kabul edilmesi mümkün değil.

Emekliler ve ücretliler (özellikle yan geliri olmayanlar), güç koşullar altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Fiş toplayıp, vergi iadesi alarak, hem bütçelerine sembolik bir katkıda bulunuyorlar hem de belge düzeninin yerleşmesini sağlıyorlar. Fiş ve fatura olayına daha çok önem vermek gerekiyor...

Yaşlılara grip aşısı müjdesi

HÜRRİYET’
teki ısrarlı yazılarımız ses getirdi ve 65 yaşından büyük olanlar ile bakımevi ve huzurevinde kalan yaşlı kişilerin ‘grip aşısı’ sorunu çözümlendi.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos 2005 tarihli ‘Tedavi Yardımına İlişkin Genelge’ ile; sağlık kurulu raporu aranmaksızın, doktor reçetesine istinaden, yukarıda belirtilen kişilerle ilgili grip aşısı bedelinin kurumlarınca ödeneceği açıklandı. Böylece, büyük bir hatadan da dönülmüş oldu. </TD></TR></T></TABLE>