Hürriyet
17 Ağustos 2005
Gurbetçilere Türkiye’de KDV iadesi yapılıyor<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width=480>
<T>
<TR>
<TD =hurauthornameblack align=left colSpan=2>ŞükrüKIZILOT
Gurbetçilere Türkiye’de KDV iadesi yapılıyor </TD></TR>
<TR>
<TD align=left>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80 align=right border=0 valign="top">
<T>
<TR>
<TD align=right> </TD></TR>
<TR>
<TD =hurlinknormal align=right>skizilot@yaklasim.com </TD></TR>
<TR>
<TD></TD></TR></T></TABLE>
ALMANYA’da yerleşik olan Türkler, tatil için Türkiye’ye geldiklerinde, Almanya’ya götürmek üzere Türkiye’de kendilerine ya da yakınlarına aldıkları eşyaların KDV’sini, ‘iade olarak’ geri alabiliyorlar.
Bu uygulama, yalnızca Almanya’da yerleşik olanları değil; Fransa, Hollanda, İsviçre, İngiltere, ABD gibi, yurt dışında herhangi bir ülkede çalışma ya da oturma izni olan, tüm Türkleri kapsıyor. Ancak, bunun için olayı bilip, KDV iadesini takip etmek gerekiyor.

KDV iadesini, bir örnekle açıklayalım. Almanya’da yerleşik olan Ali Ok, tatil için ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldiğinde; 2.000 YTL’ye bir halı, kendisi ile eşine de 1.500 YTL’ye elbise, ayakkabı vs. almıştır. Bu durumda Ali Ok, 3.500 YTL’lik alışverişi sırasında ödediği, fiyatın içine dahil olan KDV’yi iade alarak geri alabilecek.

İADE KOŞULLARI

- KDV iadesinden, TC tabiyetinde olmakla birlikte, yurt dışında bulunan ve yabancı ülkede ikamet ettiklerine dair, o ülke resmi makamlarından ikamet belgesi alan, Türk vatandaşları yararlanabiliyor.

- KDV iadesine konu malın, ‘izin belgeli’ satıcıdan alınması gerekiyor. Bazı işyerlerinin camına yapıştırılan ‘tax free’ yazısı, bu anlama geliyor.

- Alınan malların vergisiz tutarının, 100 YTL’nin üzerinde olması gerekiyor. (Bkz. 92 No.lu KDV Tebliği)

- Satıcıların, KDV iadesine konu satışları için 4 nüsha fatura düzenlemeleri ve bunun 3 nüshasını alıcıya vermesi gerekiyor. Faturaya satıcı tarafından; alıcının pasaport türü ve numarası, alıcının yabancı ülkede ikamet ettiğini gösteren belgenin tarih ve numarası varsa alıcının banka şubesi ve numarasını yazması gerekmektedir.

- Alıcının faturada yazılı malı örneğin halı ve elbiseyi, satın aldığı tarihten itibaren 3 ay içinde, kendi beraberinde yurt dışına çıkarması.

Ayrıca, gümrükten çıkış sırasında, satıcı tarafından verilen 3 nüsha ‘fatura’nın ve varsa ‘çek’in, gümrük görevlilerine onaylattırılması ve onaylattırılan 3 nüsha faturanın, 2 nüshasının bu görevlilere verilmesi şarttır. Gümrük memurlarının bu onayı, satın alınan malların yurt dışı edildiğini gösterir (Bkz. Sedat ÜNALAN, ‘Türkiye’de Alışveriş Yapan Turistlere KDV İadesi’, Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2005, s.16-20).

VERGİNİN İADESİ

KDV iadesi, aşağıdaki yollardan herhangi biriyle iade edilir.

1. KDV’nin, gümrükten çıkarken iadesi: Satıcının, gümrükte şubesi olan bir bankada hesap açtırdığı ve alıcıya çek verdiği durumlarda mümkün olabiliyor.

2. KDV’nin, gümrük çıkışından sonra iadesi: Onaylı fatura nüshasının, çıkış tarihinden itibaren 3 ay içinde satıcıya gönderilmesi, satıcının ise 10 gün içinde vergi tutarını alıcının banka hesabına göndermesi şeklinde olur.

3. KDV’nin elden iadesi: Onaylı fatura nüshası, çıkış tarihinden itibaren 3 ay içinde bizzat ya da vekalet verilen biri aracılığıyla, satıcıya gönderilir ve iade alınır.

4. KDV’nin avans olarak iadesi: Satıcı, alıcıdan KDV hariç bedel tahsil eder. Alıcı da satın alma tarihinden itibaren 3 ay içinde, malı yurt dışına çıkarıp, gümrük onaylı faturayı, satıcıya gönderir.

5. KDV iadesinin, yetki belgesine sahip firmalardan alınması: Maliye Bakanlığı’ndan ‘Yetki Belgesi’ almış aracı firmalar da KDV iadesi yapabiliyorlar.

Yurt dışında yerleşik olan Türklerin, Türkiye’deki alış verişleri nedeniyle yapılan KDV iadesinden, Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu turistler de yararlanabiliyorlar.</TD></TR></T></TABLE>