<B style="mso-bidi-font-weight: normal">HÜRRİYET<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">16.08.2005, SALI<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 360pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=480>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
SSK’da cezanın cezasının cezası kalktı<O:P> </O:P>[/B]</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt">
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 60pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P></O:P> </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ŞükrüKIZILOT<O:P> </O:P>[/B]</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P> </O:P></TD></TR></T></TABLE>


HÜRRİYET’te ‘SSK’da abdestsiz namaz kılınıyor’ şeklindeki uyarımız üzerine, anlamsız bir cezaya daha son verildi. Bundan böyle, SSK cezanın cezasını alacak ama cezanın, cezasının cezasını almayacak. <O:P></O:P>


İlginç bir ülkede yaşıyoruz. Önce, hukuka aykırı bir şekilde ‘anlamsız bir ceza’ uygulaması getiriliyor. Bu ceza haksız yere uygulanıp, parası tahsil ediliyor. Yasaya aykırı olduğu netleşince de kaldırılması ‘müjde’ gibi oluyor.

OLAY NEYDİ?

1- SSK, prim borcunu ödemeyene, gecikme birgün bile olsa, yüzde 10 ceza uyguluyor.

2- Bununla yetinmiyor. Bulunan bu tutara, ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere, borç ödeninceye kadar, her ay için Hazine Müsteşarlığı’nca açıklanan bir önceki aya ait Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak, gecikme zammı hesaplanıyor.

3- Bitmedi, ayrıca ‘özel bir kanuni faiz’ hesaplanıyor. Gecikme zammı üzerinden hesaplanan bu faiz 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, aylık yüzde 1 olarak uygulanıyor.

Sonuçta, SSK, cezanın cezasının, cezasını alıyordu. Yani Nasrettin Hoca’nın; ‘tavuğun suyunun, suyunun suyu’ gibi birşey!..

Bu cezalar arka arkaya uygulanınca da bir aylık gecikmenin cezası, bir yıllık enflasyon oranının bile üzerinde oluyordu.

Tebliğ edilen gecikme zammına ayrıca kanuni faiz uygulanacağı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer almıyordu. Çünkü, gecikme zammı, niteliği itibariyle zaten faiz özelliği taşıyordu. SSK’nın uygulaması, bütünüyle ‘keyfi’ bir uygulamaydı...

Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun görüşü de; gecikme zammına faiz uygulanamayacağı şeklindeydi (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 18 Şubat 2004 Tarih ve E.2004/10-104, K.2004/94).

DİRENÇ KIRILDI

SSK bu uyarımıza rağmen, hukuka aykırı uygulamasında direndi. Bu arada bize de bir açıklama gönderdi. Özetle; ‘Biz Yargıtay’ın bir Dairesi tarafından 14 yıl önce verilen karara itibar ediyoruz. Yargıtay’ın 21 dairesinin yaklaşık 100 kişilik başkan ve üyelerinin bir yıl önce verdiği Hukuk Genel Kurulu Kararı’na itibar etmiyoruz’
deniliyordu. Yani fıkra gibi gerekçeleri vardı...

Bunun üzerine ‘SSK’da Abdestsiz Namaz Kılınıyor’ başlıklı yazımızla, bu yanıta yer verip, daha fazla direnilmemesi gerektiğini belirttik.

Sonunda, direnç kırıldı. SSK 3 Ağustos 2005 Tarih ve 16-349 Ek sayılı Genelgesi ile cezanın cezasının cezasından yani üçüncü halkadaki cezadan vazgeçtiğini açıkladı. Genelgenin sonunda da, devlete inanıp ödeyenlere, ödediklerinin iade edilmeyeceği, ancak, ödemeyenlerden de tahsil edilmeyeceği belirtildi. Düşünebiliyor musunuz, hukuka aykırı olarak daha açıkçası ‘keyfi olarak’ bir ceza alınıyor. İnanıp, bunu ödeyen vatandaşlara ve firmalara da ‘Aldığım ceza yasaya aykırıydı, kabul ediyor ve iptal ediyorum. Ancak, daha önceki açıklamalarımıza inanıp ödeyenlere de iade etmiyorum. Ödemeseydiniz kardeşim...’ deniyor.

‘SSK’da Abdestsiz Namaz Kılınıyor’ yazımızda bir fıkra vardı.

Adamın birine sormuşlar ‘Abdestsiz namaz kılınır mı?’ diye. O da ‘Ben kıldım oldu’ diye yanıtlamış.

Dedik ya SSK’da abdestsiz namaz kılınıyor!..<O:P> </O:P></TD></TR></T></TABLE>