<DIV =Secti&#111;n1>
<DIV align=center>
<TABLE =MsoTableGrid style="MARGIN-LEFT: 5.4pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 480" cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 455.2pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=607>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yönetmelik<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Bakanlığı’na ve Bölge Müdürlüğü’ne Bildirmeleri ile Sendika [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Dair Yönetmelik[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 1 —[/B] 26/6/1995 tarihli ve 22325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Bölge Müdürlüğü’ne Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik"
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 2 —[/B] Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> "Madde 4 —[/B] İşverenlerce işe yeni alınan işçiler için örneği EK-1’de; herhangi bir nedenle hizmet akitleri sona eren işçiler için de örneği EK-2’ de gösterilen bildirimlerden iki nüsha düzenlenerek bir nüshasının izleyen ayın on beş (15)’ ine kadar Bakanlığa gönderilmesi zorunludur."
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürürlük[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 3 —[/B] Bu Yönetmelik 19/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürütme [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 4 —[/B] Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.</TD></TR></T></TABLE>