<TABLE =Ms&#111;normalTable style="mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=809>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=799 colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">10.08.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
Emekliye büyük vergi hatası direkten döndü<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P> </O:P>[/B]</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=772>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ŞükrüKIZILOT<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 60pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P></O:P> </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P></O:P> </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P> </O:P></TD></TR></T></TABLE>


CUMARTESİ günü yazdığımız; emekliler, işsiz vatandaşlar ve ev hanımlarının emlak vergisiyle ilgili, ciddi hatalar, önerdiğimiz şekilde düzeltildi. <O:P></O:P>


Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan, Emlak Vergisi Tebliği ile tek konutu olan emekliler, işsiz vatandaşlar ve ev hanımlarının, emlak vergisi durumu netleşti.

OLAY NEYDİ?

1- Tek konutu olan ve bu konutun büyüklüğü de brüt olarak 200 m2’yi aşmayan; emekliler, işsiz vatandaşlar ve ev hanımlarından emlak vergisi alınmıyor. Ancak bundan yararlanabilmek için; emeklilerin emekli aylığı dışında gelirleri, işsiz vatandaşlar ile ev hanımlarının ise hiçbir gelirinin olmaması koşulu aranıyor (EVK Md. 8). Birden fazla konutu olanlar, bu uygulamadan yararlanamıyorlar. Bir konuta hisse ile sahip olanlar, hisselerine isabet eden vergiyi ödemiyorlar. Belirli zamanlarda dinlenmek amacıyla gidilen yazlık evler ya da dağ evleri, sıfır oranlı vergiden yararlandırılmıyor. Evi dışında, gelir getirmeyen arsa ve arazisi olanlar da tek konutları için emlak vergisi ödemiyorlar. Evini kiraya verip, kirada oturanlar da diğer koşulları taşımaları halinde, emlak vergisi ödemiyorlar (Bkz. 38 No.lu Emlak Vergisi Tebliği).

2- Maliye Bakanlığı, 1 YTL dahi faiz geliri olsa, bu gelir nedeniyle emlak vergisi ödeneceğini, tebliğ ile açıklayınca ortalık karıştı. Özellikle, emeklilerin tamamı perişan oldular. Çünkü, emekli aylıkları bankaya yatırıldığı için 3-5 YTL dahi olsa, faiz geliri elde ediyorlardı. Maliye’nin tebliğine göre, geçmiş 5 yılın emlak vergisini de cezalı ödemeleri gerekiyordu.

3- Hürriyet’te mayıs ayından itibaren, ısrarla dikkati çektiğimiz bu soruna, Maliye el attı. Hazırlamış olduğu tebliğ taslağını da internet sitesinde yayınladı. Tebliğ taslağında da; 14 bin YTL’ye kadar faiz geliri olan emeklilerin, emlak vergisi ödemeyeceğini açıkladı.

4- Taslağın aynen yayınlanması halinde, faiz dışında (repo, fon vs.) geliri olan emekliler ile 1 YTL dahi olsa, faiz, repo, fon geliri olan işsiz vatandaşlar ve ev hanımları perişan olacaktı. Cumartesi günü, tebliğ taslağındaki hatalara dikkati çekip, bunları tek tek sıralayarak, nelerin düzeltilmesi gerektiğini belirttik.

ÇÖZÜM NE OLDU?

Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 45 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile faiz dışında geliri olan emekliler ile işsiz vatandaşlar ve ev hanımlarının faiz, repo, fon ve benzeri gelirleri ile ilgili sorun çözümlendi. Buna göre;

14 bin YTL’lik ‘faiz geliri’ deyimi ‘her türlü menkul sermaye iradı gelirleri’ olarak düzeltildi. Bu duruma göre; 2005 yılında; toplam 14.000 YTL’ye kadar faiz, repo, fon, kár payı, temettü gebi geliri olan tek konut sahibi emekliler, işsiz vatandaşlar ve ev hanımları, emlak vergisi ödemeyecekler. 14 bin YTL’yi aşanlar ise ödeyecekler.

Burada sözü edilen 14 bin YTL, 2006 yılı için 15.000 YTL olarak uygulanacak.

Gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri ile özürlüler; faaliyeti ya da geliri olup olmadığına bakılmaksızın, bunlar tek konutları nedeniyle emlak vergisi ödemeyecekler.

Maliye Bakanlığı tebliği ile milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir sorun, olumlu bir şekilde çözümlenmiş oldu. İlgilileri de ayrıca kutluyoruz...<O:P> </TD></TR></T></TABLE></O:P>