Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: SMMM-SM Sözleşmeleri İçin Damga Ver.Hk

 1. #1
  Ziyaretci


  Bursa odasından iktisap edilmiştir.
  5281 SAYILI KANUN İLE DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLER<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  VE MESLEK MENSUPLARINI İLGİLENDİREN HUSUSLAR

  I. 5281 SAYILI KANUN İLE DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLER
  25.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5281 Sayılı Kanun ile iki temel amaç güdülmüştür. Bunlardan birincisi, vergi yasalarında yer alan parasal sınır ve tutarları Yeni Türk Lirası'na uyarlama ve bu uyarlama görüntüsünde bazı vergileri artırma. İkincisi ise, süresi dolan düzenlemelerin yaratacağı belirsizlikleri giderme. Bu arada da, uygulamada sıkıntı yaratan düzenlemelerin bazılarında sorun çözücü düzenlemelere de yer verilmiştir.
  Yapılan değişikliklerden en fazla nasibini alan kanunlardan birisi de Damga Vergisi Kanunu olmuştur. Bu kanunda yapılan değişiklikler şu başlıklar altında toplanabilir:
  1) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi ve harçlarda pul yapıştırmak sureti ile ödeme usulü kaldırılmıştır.
  2) Makbuz karşılığında ödeme şekli asıl ödeme usulü olarak belirlenmiştir ve bu konuda usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilmiştir. Bu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı 4 Şubat 2005 tarihinde 43 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ni yayınlamıştır.
  3) Tebliğ’de de belirtildiği üzere Kamu Kurumları, Bankalar ve ANONİM ŞİRKETLER’in sürekli damga vergisi mükellefiyeti ve bunların damga vergisi defteri tutması devam etmektedir. Bu kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın 20. günü akş----- kadar ilgili kurumlar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve 26. günü akş----- kadar ödenir.
  4) Söz konusu kurum ve kuruluşlar dışındaki mükelleflerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri ve defter tutmaları ihtiyaridir. Sürekli mükellefiyet tesis ettirmek istemeyen bu mükelleflerin, damga vergisine ilişkin kayıtlarını VUK’a göre tutmak zorunda oldukları defterlerinde ayrıntılı olarak göstermek şartı ile ayrıca damga vergisi defteri tutmalarına gerek bulunmamaktır.
  Bu mükellefler, düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin damga vergilerini, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgili vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir.
  5) Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, damga vergisi gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip ödenecektir. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmemesi durumunda ise, damga vergisi birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde (BURSA) süreksiz yükümlülüklerle ilgili iş ve işlemleri yürüten vergi dairesine (YEŞİL V.D.), damga vergisi beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir.
  6) Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından vergi dairelerine tasdik için getirilen bilançolar, gelir tabloları ve işletme hesabı özetlerinin üzerinde ".... YTL damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir. Defter sıra no ...." kaşesinin bulunması ve kağıdı düzenleyen mükellefin imzaya yetkili elemanları tarafından onaylanması halinde o anda damga vergisi ödenmeden tasdik işlemi yapılacaktır.
  Ancak, süreksiz damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından vergi dairelerine tasdik için getirilen bilançolar, gelir tabloları ve işletme hesabı özetlerine ait damga vergileri makbuz karşılığında ödendikten sonra, vergi dairesi tarafından tasdik işlemi yapılacaktır.
  7) Makbuz karşılığı ödenecek damga vergisi yoksa, damga vergisi beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, bu durumu bir yazı ile (DİLEKÇE) beyanname verme süresi içinde vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler için taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin beyan ve ödenmesi bakımından sorumluluk getirilmiştir.
  8) Damga Vergisi açısından istisnaların kapsamı genişletilmiştir. Buna göre;
  -Akreditif, kredi mektup ve telgrafları
  -Avans makbuzları
  damga vergisi kapsamı dışına çıkarılmış,
  -Belli parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
  -Belli parayı ihtiva etmeyen kefalet, teminat ve rehin senetleri
  -Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri
  -Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım-satımı sözleşmeleri ve rehin sözleşmeleri
  -Teklifnameler
  üzerindeki maktu damga vergileri kaldırılmıştır.
  Ayrıca, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Örneğin kira sözleşmesi) için damga vergisi istisnası getirilmiştir. Ancak, söz konusu kâğıtların, resmi dairelere veya noterlere ibraz edilmeleri halinde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulacağı ve ibraz edenlerce ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

  II. MESLEK MENSUPLARININ DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU
  5281 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler karşısında Meslek Mensuplarının durumu aşağıdaki gibidir:
  1) Mesleki faaliyetleri dolayısıyla, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri ve defter tutmaları ihtiyaridir. Yürüttükleri faaliyet ile ilgili düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin damga vergisi genellikle TÜRMOB Sözleşmesi’nin yapılması ile ilgili yılda bir defa söz konusu olacaktır. Bu nedenle, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri ve defter tutmaları GEREKMEMEKTEDİR.
  2 ) TÜRMOB Sözleşmesi meslek mensubu ile mükellef arasında yapıldığından, Sözleşmede iki tarafın da imzası bulunmaktadır. Dolayısıyla Damga Vergisi açısından hem meslek mensubu, hem de mükellef vergi mükellefidir ve Damga Vergisinin ödenmesinden bunlar müteselsilen sorumludurlar. Bu durumda, sözleşmede Damga vergisinin taraflardan hangisinin ödeyeceğinin belirtilmesinde yarar vardır. Ancak, Damga Vergisinin bir tarafın ödeyeceğinin belirtilmesi diğer tarafı sorumluluktan kurtarmamaktadır.
  Uygulamada kolaylık olması açısından, 40-50 Mükellef adına ayrı ayrı Damga Vergisi Beyannamesi vermek yerine, Damga Vergisinin Maddi boyutu ister mükelleften talep edilsin, isterse meslek mensubu katlansın, mensubunun tek beyannamede bunları beyan edip ödemesi daha uygun olacaktır. Bu şekildeki uygulama, daha sonra yapılacak denetimler açısından da yararlı olacaktır.
  Meslek mensupları, Damga Vergisi Beyannamesi vermeleri ve vergileri ödemeleri durumunda, buna ilişkin kayıtları Serbest Meslek Kazancı Defterine yapmaları gerekmektedir.
  3) Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmemesi durumunda, damga vergisinin kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilip ödenmesi gerektiğinden, mükellefler ile TÜRMOB Sözleşmesinin aynı tarihte (Örneğin 31 Ocak 2005 tarihinde ve 1 nüsha) düzenlenmesinde yarar vardır. Bu durumda tüm sözleşmelere ait damga vergilerinin en geç 15 Şubat 2005 tarihine kadar tek Damga Vergisi Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesinde sakınca yoktur.
  4) BURSA Merkez’de bulunan meslek mensuplarının Damga Vergisi açısından vergi dairesi YEŞİL V.D. olup, damga vergisi beyan ve ödemelerini buraya yapmaları gerekmektedir.

  Tüm Meslek Mensuplarına Önemle Duyurulur.


 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  Turkey
  Mesajlar
  2,754
  sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmemesi durumunda vergi dairesinde lk önce damga vergisi mükellefiyet kaydının açılması gerekiyor diyelim ki 2005/1 dönemine ait damga vergimizi verdik ve ödedik bu durumda bu açılan kaydın iptalinin mi yapılması gerekiyor eğer iptal yapılırsa örneğin 2005/9 ayında kira kontratına ait damga vergisi veya başka bir işlem oldu tekrar mükellefiyet kaydının mı açılması gerekiyor,bunun damga vergisi beyannamemizi internetten gönderebilmemiz için soruyorum çünkü damga vergisi kaydının vergi dairesinden açık olması gerekiyor sanıyorum bu konuda açıklık yok.

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Temmuz.2007
  Nereden
  Adana
  Mesajlar
  1,261
  [/b]Meslek mensupları, Damga Vergisi Beyannamesi vermeleri ve vergileri ödemeleri durumunda, buna ilişkin kayıtları Serbest Meslek Kazancı Defterine yapmaları gerekmektedir</font>

  yukarıyı alıntıladım. burada "Meslek mensupları, Damga Vergisi Beyannamesi vermeleri ve vergileri ödemeleri durumunda, buna ilişkin kayıtları Serbest Meslek Kazancı Defterine yapmaları gerekmektedir" deniliyor. Buradan anladığım maliyeye damga vergisi mükellefiyetimi açtırdığımızda Damga Vergisi defteri tutmadan Serbest kazanç defterine işleyebilmemiz yeterli oluyor mu?Edited by: ilkersorar

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •