DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
27.07.2005,ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>
SSK'da sağlık karnesi çıkarmak için kaç gün prim ödenmesi gerekir?<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P> </O:P>[/B]


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 50. maddesi uyarınca, sigortalılar ile eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuk, ana ve babalarının muayene ve tedavileri için SSK hekim ve sağlık tesislerine başvurularında gösterilmek üzere, kendilerine kurum tarafından hazırlanan birer sağlık karnesi verilmektedir. Bu sağlık karneleri, sigortalıların ibraz edecekleri vizite kağıdı ve kendisi ile eş, çocuk, ana ve babalarına ait nüfus cüzdanlarına istinaden kurumca düzenlenerek imza karşılığında sigortalıya teslim edilmektedir. Sağlık karnesi çıkarmak için sigortalıların kendileri için son bir yıl içinde 90 gün, bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 120 gün sigortalı çalışması olması gerekmektedir. <O:P></O:P>


Sigortalıların kendileri için son bir yıl içinde 90 gün, bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 120 gün sigortalı çalışması var ise provizyon alınabilmesi için, bu çalışmaların Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile SSK'ya internet üzerinden veya kağıt ortamında bildirilmesi gerekmektedir. SSK işverenlerimizin çalıştırdıkları sigortalıların hizmetlerini, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar SSK'ya bildirme hakları bulunmasına karşın, sigortalıların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin SSK sağlık yardımlarından yararlanmalarında mağduriyetlerinin ortaya çıkmaması için bu hizmetlerin ait olduğu ayı takip eden ayın sonunu beklemeden bir an önce SSK'ya internet üzerinden veya kağıt ortamında bildirmeleri önem taşımaktadır. <O:P></O:P>


Bugüne kadar SSK'nın olağan uygulamasına göre işverenler tarafından düzenlenen vizite kağıdına itibar edilerek sağlık karneleri düzenlenmekteydi. Ancak, bir okurumuzun sorunu üzerine yaptığım araştırmada bazı SSK müdürlüklerinin artık işverenlerin vizite kağıdına itibar etmediğini, içinde bulunulan aydaki çalışmaları ile SSK sağlık yardımlarından yararlanma hakkını elde eden sigortalılar için hizmetlerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile internet üzerinden veya kağıt ortamında SSK'ya bildirilmesi ve daha sonraki sigortalı hizmetlerine ilişkin olarak Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenmesini talep ettiklerini gördüm. <O:P></O:P>


Sigorta müdürlüklerinin uygulamaya dayanak olarak ise SSK'nın web sayfasında yapılan, "içinde bulunulan aydaki çalışmaları ile SSK sağlık yardımlarından yararlanma hakkını elde eden sigortalılar için vizite kağıdı düzenlenme aşamasında bu hizmetlerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile internet üzerinden veya kağıt ortamında kurumumuza bildirilmesi ve daha sonraki sigortalı hizmetlerine ilişkin olarak Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenerek yine internet üzerinden ya da kağıt ortamında kurumumuza yasal süresi içinde gönderilmesi de mümkündür" duyuruyu almışlardır. SSK, özellikle son birkaç ay içinde e-bildirge projesinde çok önemli adımlar attı. SSK üst yönetimi gayet iyi niyetli olarak sigortalı bildirimlerinin ay sonuna bırakılmaması ve mümkünse en kısa zamanda yapılmasını istiyor. Yapılan bu uygulama her ne kadar bir tavsiye niteliği taşımaktaysa da, işgüzar memura vatandaşın işini yokuşa sürme hakkı veriyor. Kısa bir süre sonra doğum yapacak, ameliyat olacak veya acil tedavisi yapılacak sigortalılar veya eş-çocukları ise SSK müdürlüğü ile işyeri arasında mekik dokumakta. SSK müdürlüğü daha Temmuz ayının 15'inde olmasına rağmen temmuz ayının prim belgesini talep ediyor. Peki bu belge ne zamandan itibaren verilebilir? 1 Ağustos'tan itibaren (ağustos sonuna kadar). Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin henüz çalışılan ay içinde verilebilmesinin mümkün olmamasına rağmen nasıl istenebilir anlayabilmiş değilim. <O:P></O:P>


Yasal olarak içinde bulunulan ayda 90 veya 120 gün doldurulmuşsa sağlık karnesi düzenlenmesi gerekiyorsa da, bazı SSK müdürlükleri fiilen gün sayısını 120-150 gün olarak uygulamaya başladı. Yapılan bu hukuksuz uygulamaya bir an önce son verilmeli ve eskiden olduğu gibi vizite kağıdı esas alınarak sağlık karnesi düzenlenmelidir.<O:P> </O:P>
<O:P></O:P>