HÜRRİYET
26.07.2005,SALI
Firmaya otomobil yerine minibüs almanın avantajları<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>


İŞLETME sahipleri ya da şirketlerin, otomobil yerine minibüs ya da panelvan almaları halinde, çok sayıda vergi avantajları oluyor. <O:P></O:P>


Çok kişinin, tamamını bilmediği bu avantajlar aşağıda açıklanmıştır.<O:P> </O:P>
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ AVANTAJI

Minibüs ve panelvanların, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) otomobile kıyasla daha düşük. Otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi, silindir hacimlerine göre değişiyor. Örneğin, 1-3 yaşındaki taşıtların 2005 yılı vergileri 278 YTL ile 10.008 YTL arasında değişiyor. Öte yandan, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda minibüslerin vergi tarifesi için silindir hacmi dikkate alınmamış olup, bu araçların 1-6 yaşındakilerinin 2005 yılı vergisi 333YTL’dir. 2001-2500 santimetreküp silindir hacmindeki bir otomobilin vergisi, aynı silindir hacmindeki bir minibüsün 5,5 katı olmaktadır.

Panelvanların motorlu taşıtlar vergisi tarifesi ise 1.900 santimetreküpün altındaki ve üstündeki araçlar için değişmekte olup, 1-6 yaşındaki ve 1.900 santimetreküpün altındaki bir panelvanın 2005 yılı vergisi 444 YTL olmaktadır. Görüldüğü gibi panelvanlar için de bir MTV avantajı söz konusu olmaktadır.

GİDER YAZABİLME AVANTAJI

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na göre otomobillerden (taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşanların bu amaçla kiraya verdikleri araçlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları, gelir kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider yazılamıyor. Ancak, minibüs ve panelvan için ödenen vergilerin gider yazılmasında bir engel yok (Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası Md. 14).

KDV İNDİRİMİ AVANTAJI

Katma Değer Vergisi Kanununa göre (taşıt kiralama faaliyetiyle uğraşanların bu amaçla kiraya verdikleri araçların dışındaki) binek otomobillerin alış belgelerindeki KDV indirilemiyor. İndirilemeyen KDV, otomobilin maliyetine ekleniyor ya da doğrudan gider yazılıyor. Buradaki tercih, mükellefe bağlı. Diğer taraftan minibüs ve panelvanların alış belgelerindeki KDV’nin indirilmesinde yasal bir engel yok (Katma Değer Vergisi Yasası Md. 30/b).

ÖTV AVANTAJI

Şoför dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus araçlardan; minibüslerin ÖTV oranı % 9
iken, otomobillerin ÖTV oranı silindir hacimlerine göre % 37 ile % 84 arasında değişiyor.

Bu durumda, silindir hacmi yüksek bir otomobilin fiyatı, yüzde 84 ÖTV ve ÖTV dahil tutar üzerinden hesaplanan yüzde 18 KDV yüksek oranlı ÖTV nedeniyle, ciddi anlamda artıyor. Öyle oluyor ki ÖTV ve KDV’sinin tutarı, bir minibüs fiyatını bile aşabiliyor. İnsan ve eşya taşımaya mahsus olan panelvanların ÖTV oranı ise (2.800 santimetreküpün altındakilerin) %10.

AMORTİSMAN AVANTAJI

Binek otomobillerde, alındığı yılda ‘kıst amortisman’
uygulanıyor yani alındığı ay dahil, yıl sonuna kaç ay kalmışsa, o süre için amortisman ayrılıp, gider yazılabiliyor. Bunun istisnası binek otomobil kiralaması ya da işletilmesi ile uğraşanlar olup, bunlar bir tam yıl üzerinden amortisman ayırırlar. Minibüslerde ise, yılın son ayında satın alınıp işletmeye kaydedilse dahi, bir tam yıl üzerinden amortisman ayrılıp, gider yazılır.

Yukarıdaki açıklamalardan da farkedileceği gibi; işletmelerin, ticari faaliyetlerinde kullanmak amacıyla, taşıt satın alırken; panelvan ve minibüslere sağlanan vergi avantajlarını göz önünde bulundurmalarında yarar var. Peki, ‘jeep alırsak ne olacak?’ diye soranlar için yanıtlayalım; Maliye Bakanlığı, jeepleri binek otomobil olarak kabul ediyor. Aksini düşünenlerin, bu konuda başı ağrıyabilir.