Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Derneklerde 30 Eylül Son!

 1. #1
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610


  Değerli Meslektaşımız Sayın İbrahim Balcıoğlu'nun girişimleriyle ve çalışmalarıyla hazırlanmış çalışmayı aşağıya alıyorum.


  Dernekler İl Müdürlüğü’nün değişen Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği’nin değişen hükümlerinin derneklere neler getirdiği ve neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme toplantılarından ilki Özel Kaşgarlı Mahmut Lisesi konferans salonunda yapıldı.
  Gaziosmanpaşa’da kurulu dernek yöneticilerinin katıldığı toplantı beklenenin üstünde bir katılımla yapıldı. Dernekler İl Müdürlüğü görevlilerinden Muhammed Kara’nın katıldığı toplantıda yeni kanun ve yönetmelikler çerçevesinde nelerin nasıl yapılması gerektiğini anlatan sayın Kara, biz ceza verilmesi taraftarı değiliz ama kanun ve yönetmeliğin yanlışlıklar için ceza öngördüğünü de hatırlattı. Kara kanunun dernek kurmayı ve dernek işlemlerini basitleştirdiğini ancak bu tür işlemlerin yönetmelikte belirtilen kurallara uyması gerektiğini de hatırlattı. Kara, dernek yöneticilerinin ellerinde bulunan alındı makbuzu ve gider makbuzlarını 30 Eylül 2005 tarihine kadar kullanacaklarını bu tarihten sonra bunların hükümsüz kalacağını, yerine matbaalarda yenisinin bastırılması gerektiğini de ekleyerek “30 Eylüle kadar yeni ihdas edilen defterlerinizi ya bize ya da noterlere mutlaka tasdik ettirin” diyerek sözlerini bitirdi.
  Katılımcıların çeşitli konularda sorduğu soruları da cevaplandıran kara bu ve değişik konularda İstanbul dernekler müdürlüğü ve dernekler dairesi başkanlığı adreslerinde daha ayrıntılı bilgiler olduğunu da hatırlattı.

  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 2. #2
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610


  Sayın Balcıoğlunun Çalışması,
  DERNEKLER KANUNU VE YÖNETMELİĞİ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

  GİRİŞ:

  Avrupa Birliği uyum sürecinde bazı kanunlarda zaman zaman yapılan değişikliklerle vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması öngörülmekte ve bazen de bu hedefe kolayca ulaşılmaktadır. Bu makalede konumuz yeni Dernekler Kanunu ve bunun uygulanmasını anlatan yönetmelik olacaktır. Bilindiği gibi 5253 sayılı Dernekler Kanunu 4/11/2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve eski mevzuatı baştan aşağı değiştirmiştir. Yönetmeliğin de bu mantıkla hazırlanması beklenirken buram buram bürokrasi kokan bir garip mevzuatlar yığını ile karşılaştık. Bu yönetmelik de 31/03/2005 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yönetmelik tam 73 sayfalık bir kitap boyutundadır. 11 sayfalık ve sadeleştirilmiş bir kanuna 73 sayfalık bir yönetmelik.
  Dernekler Kanunu’nda dernek kurmak kolaylaştırılırken yönetmelikle dernek kuranlar adeta pişman edilmektedir. Daha yeni kurulan bir derneğimiz için dernekler il müdürlüğü bir hafta kadar kısa sürede dernek kuruluşumuzun tamamlandığını bildirerek faaliyete başlayabileceğimizi ve 6 ay içinde ilk genel kurulumuzu yapmamız gerektiği tarafımıza bildirmiştir. Dernekler Kanununda yapılan değişiklikle genel kurul yapmak basitleştirilmekte ve genel kurul ilanın çeşitli şekillerde yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Genel kurul bildirimi 30 güne çıkarılmakta verilen bir sürü evrak da azaltılmaktadır.
  Eski Dernekler Kanununa göre verilmesi gereken cezalar çok daha ağır ve bütün yöneticilere verilirken bu defa cezalar hafifletilerek yönetim kurulu başkanına verilmektedir. Bunun da anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ceza dernek adına verilmeli ancak ödenmesinden bütün yönetim kurulu sorumlu olmalıdır.


  DERNEK KURMA:

  Dernekler Kanununda yapılan değişiklikle dernek kurma hakkı fiil ehliyetine haiz gerçek ve tüzel kişilere verilirken; TSK mensupları ile özel kanunlarında kısıtlama getirilen memurlara kuruculuk hakkı verilmemiştir. Tüzel kişinin dernek kuruculuğu böylece mevzuatımıza kazandırılmıştır. Ayrıca ilk kez 15 yaşını bitirenler çocuk derneği kurma hakkı elde etmişlerdir. 12 yaşını bitirenler de yasal temsilcisinin izni ile derneğe üye olabilir ancak yönetim kademelerinde görev alamazlar.Bu derneklere 18 yaşını bitirenler üye ve kurucu olamazlar.[1]

  YARDIM VE İŞBİRLİĞİ:

  Dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetinin en fazla %50’si oranında ayni ve nakdi katkı sağlayabilirler.[2]

  GELİR VE GİDERLERDE USUL

  Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.[3]

  Bu belgeler müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.[4]

  YETKİ BELGESİ

  Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.[5]

  Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.[6]
  Dernek gelirlerini toplamak için yetki belgesine niçin ihtiyaç duyulduğu izahtan varestedir. Her yönetici zaten dernek gelirlerini toplamaya yetkili değil midir? Bundan amaç dışarıda ve topluma yönelik yardım toplama ise yetki belgesi anlamlı olur. Dernek gelirlerini toplayacak kişi yönetim kurulunca belirlenip yetki belgesi de başkan tarafından onaylanıp dernekler müdürlüğünden izin alınacak. İzin alınmadan da tahsilat yapamayacak. Bunu anlamak hiç mümkün değildir. Yasa yetkiyi yönetim kuruluna vermişken Yönetmelik bunu kısıtlamıştır.

  DERNEKLERDE TUTULACAK DEFTERLER

  Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.[7]

  Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
  a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  5)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1)(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
  2)Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
  Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.[8]
  Bu defterler daha önceki kanunda da böyle idi değişen bütçe defterinin yerine envanter defterinin geçirilmesi olmuştur. 2003 yılında çıkarılan yönetmelikte basitleştirilen defterler hangi sebeple bilinmez yine çoğaltılmıştır. Gelen giden evrak, demirbaş ve alındı belgesi kayıt defteri birçok dernek için hiç gereksiz ise de ceza kesebilmenin de çok kolay bir yoludur. Yasa düzenlemeyi yönetmelikle yapalım derken zorlaştırmayı amaçlamadığı halde bürokratlar eski kanunu geri getirmenin bir yolunu bulmuşlardır.

  BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

  Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.[9]

  Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK- 21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. İl merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler beyannamelerini bir adet, diğer ilçe merkezinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler.[10]

  Beyanname verme yükümlülüğü 2002 yılında başlamış bir yükümlülük olarak 2002 ve 2003 yıllarında uygulanmıştır. Eski usulde daha basit olan bu beyanname yeni sistemde tam 17.sayfaya çıkarılarak sonuna da şöyle bir not düşülmüştür:” 1) Beyannamedeki tüm soruların cevaplanması zorunludur. Ancak, dernek beyannamesi örneğinde gösterilen yönlendirmeler gereğince bazı sorular ve/veya alt bölümleri doldurulmaz. Örneğin: Beyannamenin VII inci Bölümün "1. Defterlerinizi hangi usulde tutuyorsunuz?" sorusuna "Basit Usul (İşletme Defteri)" kutucuğunun işaretlenerek cevap verilmesi durumunda, bu bölümün yalnızca 2 ve 3 üncü sorularına cevap verilecek 4, 5, 6 ve 7 nci soruları ise cevaplanmayacaktır. Cevaplanmayan soruların beyannamede gösterilmesi zorunlu değildir.” [11]
  Oysa yönetmeliğin 83.maddenin son bendinde “Dernekler beyannamesinde belirtilen sınıflamaların alt gruplarını belirlemeye veya alt gruplarda değişiklik yapmaya Daire Başkanlığı yetkilidir” denilmektedir. Buna göre başkanlık bu yetkisini kullanarak basit bir beyanname ile derneklerin %90’ını bu angaryadan kurtarmalıdır. Birçok derneğin bu sorulara verilecek cevabı yoktur.

  CEZALAR

  Bu yasa sivil toplum örgütlerinin gelişmesini amaçladığı için bazı hata ve noksanlıkların giderilmesi konusunu da düzenlemiş ve mülki idare amirinin yazılı istemi ile 30 gün içinde bunların giderilmesini zorunlu hale getirmiştir.[12] Fakat bu konu inisiyatife açık bir konudur. Defter tutmak zorunlu olduğu halde bunlardan birini veya birkaçını yazmamak hata ve noksanlıktır. Sırf bu yüzden geçmişte sayısına bakılmaksızın bütün yöneticiler ağır para cezasına çarptırılmışlardır.Sırf hayri ve hasbi hizmetler için bir araya gelen toplulukları sanki suç örgütü kurmuş gibi cezalandırmak da bu kanunun konusu olmamalıdır. Bu konu belki yönetmelikle açıklanması gerekirken buna hiç değinilmemiştir. Yine bu yönetmelik defter tasdik süresi geçtiği için yıl sonuna kadar eski defterlerin kullanılacağı yeni defterlerin 2006 yılı başından itibaren geçerli olacağına dair bir hüküm serdetmemiştir. Birçok dernek bu yönetmelikten ne zaman haberdar olacaktır bu da bilinmez.

  <DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all>
  <HR align=left width="33%" SIZE=1>

  <DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
  [1] Dernekler Kanunu Madde-3
  <DIV id=ftn2 style="mso-element: footnote">
  [2] Dernekler Kanunu Madde-10
  <DIV id=ftn3 style="mso-element: footnote">
  [3] Dernekler Kanunu- Madde-11/a
  <DIV id=ftn4 style="mso-element: footnote">
  [4]Yönetmelik – Madde-42
  <DIV id=ftn5 style="mso-element: footnote">
  [5]Dernekler Kanunu- Madde-11/b
  <DIV id=ftn6 style="mso-element: footnote">
  [6]Yönetmelik - Madde-46
  <DIV id=ftn7 style="mso-element: footnote">
  [7]Dernekler Kanunu - Madde-11

  <DIV id=ftn8 style="mso-element: footnote">
  [8]Yönetmelik- Madde-32
  <DIV id=ftn9 style="mso-element: footnote">
  [9]Dernekler Kanunu - Madde-19
  <DIV id=ftn10 style="mso-element: footnote">
  [10]Yönetmelik - Madde-83
  <DIV id=ftn11 style="mso-element: footnote">
  [11]Yönetmelik Ek-21 sayfa 73

  <DIV id=ftn12 style="mso-element: footnote">
  [12] Dernekler Kanunu - Madde-17
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •