Toplam 6 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 6 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: SSK e-bildirge yeni sözleşmeleri.

 1. #1
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610  <TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
  <T>
  <TR style="mso-yfti-lastrow: yes; page-break-inside: avoid">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 72.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width=96>
  <?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /></v:stroke></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:ulas></vath><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shape></v:image></v:shape></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 349.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" width=466>
  <H3 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm">SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI</H3>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">e-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİ[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">sayfa-[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1[/B]</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 75.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width=101>
  </v:image></v:shape></TD></TR></T></TABLE>
  Sosyal Sigortalar Kurumu ile işveren ve/veya işverence yetki verilen kişi arasında, e-Bildirge kapsamında yer alan bildirge ve belgelerin internet üzerinden gönderilmesi ve alınması hususunda aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.
  <H5 style="MARGIN: 2pt 0cm; TEXT-INDENT: 7.1pt; mso-paginati&#111;n: widow-orphan lines-together">Tanımlar</H5>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 1 : [/B]Bu Sözleşmede geçen;
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">a) Kurum :[/B]Sosyal Sigortalar Kurumunu,
  b) Ünite: İşyerinin işlem gördüğü Kurumun Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünü,
  c) Kanun:506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ek ve değişikliklerini,
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">d) İşveren :[/B]Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişileri, aracıları ve iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalıları geçici olarak devir alan gerçek veya tüzel kişileri,
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">e) Yetkili kişi :[/B]Tüzel kişilerde, şirketi temsil ve ilzama; gerçek kişilerde, işveren nam ve hesabına işlem tesis etme yetkisini haiz ve işverence yetkili kılınan kişi ile işverence Kuruma internet ortamında bildirge ve belgeleri verme yetkisi verilen serbest muhasebeci veya mali müşavir ünvanlarına sahip kişiyi,
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">f) e-Bildirge : [/B]Kurum Yönetim Kurulunca İnternet ortamında gönderilmesine ve alınmasına karar verilen bildirge ve belgeyi,
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">g) Kullanıcı Kodu : [/B]Kurum tarafından verilen ve işveren ya da yetkili kıldığı kişi tarafından e-Bildirge işlemlerinde kullanılacak alfabetik ve nümerik işareti,
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">h) Kullanıcı Şifresi : [/B]Kurumun, işverene ya da yetkili kıldığı kişiye verdiği ve bu sözleşme hükümleri dahilinde internet ortamında işlem yapmakta kullanılacak özel numarayı,
  i) Çıktı:İşveren/yetkili kişi tarafından kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi kullanılmak suretiyle Kuruma internet ortamında gönderilen ve her sayfası üzerinde Kurumca üretilen referans numarası ile bildirge ve belgenin Kuruma internet ortamında gönderildiği tarih ve saati gösteren Kurum bilgisayarından alınan yazılı dökümü,
  j) Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu : Ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalıların bildirimi amacıyla üniteye verilen örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 8 nolu ekinde yayımlanan belgeyi,
  İfade eder.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sözleşmenin Amacı[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 2: [/B]İşbu sözleşmenin amacı, Kurum Yönetim Kurulunca internet üzerinden gönderilmesine ve alınmasına karar verilen bildirge ve belgelerin, işverene ve/veya yetkili kişiye Kurumca verilen kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi ile internet üzerinden gönderilmesi ve alınmasına ilişkin şartların belirlenmesini, Kurum ve işveren arasındaki ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">e-Bildirge Kapsamı[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 3 :[/B]Kurum Yönetim Kurulunca internet üzerinden gönderilmesine ve alınmasına karar verilen bildirge ve belgelerin yasal verilme süresi içinde internet ortamında gönderilmesi ve alınması hakkında bu sözleşme hükümleri uygulanır.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Başvuru, Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin Verilmesi[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 4: [/B]Kurum Yönetim Kurulunca internet üzerinden gönderilmesine ve alınmasına karar verilen bildirge ve belgeleri, internet ortamında Kuruma vermek isteyen işveren ve yetkili kişi, ilgili üniteye başvurarak, kendisi ve/veya yetkili kişi adına örneği Kurumca hazırlanan “<B style="mso-bidi-font-weight: normal">e-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu[/B]” nu (Ek:1) gerçeğe uygun şekilde doldurup, imzalayarak üniteye teslim eder.
  Kurumca gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra, kapalı şifre zarfı içindeki kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi, başvuru yapılan ünitece, işverene ve/veya yetkili kişiye “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı” (Ek:2) ile teslim edilir.
  Bu sözleşme ile İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı taraflarca imzalandıktan sonra birer nüshası işverene ve yetkili kişiye verilir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin Kullanılması [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 5: [/B]Kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi, Kurum Yönetim Kurulunca internet ortamında gönderilmesine vce alınmasına karar verilen bildirge ve belgelere kaydedilecek bilgilerin, kanuni süresinde ve işveren ya da yetkili kişi tarafından internet ortamında Kuruma gönderilmesi amacıyla kullanılır.
  İşveren;
  a) Kendisine veya yetkili kişiye ait, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi bir tüzel kişiliğe verilmiş ise, e-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formunda (EK:1) zikredilen yetkililerin kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu,
  b)Kurum tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yapılan işlemlerin kendisi veya temsil edilen tüzel kişilik için bağlayıcı olacağını,
  c)Kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi veya yetkili kişilerce yapılmadığı iddiasını ileri süremeyeceğini,
  d)Kurumun, kendisinin veya tüzel kişinin temsil ve ilzama yetkili kişinin kimliğini ve yetkilerini araştırmakla yükümlü olmadığını,
  e)Kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin kendisi dışında veya yetkisiz kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlarından, bizzat kendisinin ve/veya tüzel kişinin sorumlu olacağını, Kurumun sorumlu tutulmayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı Kurumu peşinen ibra ettiğini;
  Kabul ve taahhüt eder.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin Kullanım Sorumluluğunun Başlaması[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 6: [/B]İşverenin sorumluluğu, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin teslim alındığı anda başlar.
  Kullanıcı kodu veya kullanıcı şifresinin, işverenin yetki verdiği yetkili kişiye teslimi de işverene teslimi hükmündedir.
  Kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin işveren ve/veya yetkili kişi dışındaki kişiler tarafından kullanılması yasak olup, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin her ne şekil ve suretle olursa olsun, üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk işverene aittir. Bu nedenle işveren, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engelleyecek her türlü önlemi almakla yükümlüdür.
  İşveren, yetkili olarak Kuruma bildirdiği kişinin yetkilerini iptal ettiği taktirde, durumu derhal ilgili üniteye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin Kurum kayıtlarına giriş anına kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki, mali ve cezai sorumluluk işverene aittir.
  Sözleşmede yer alan e-Bildirge hizmetlerinden yararlanması için kendisine kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilen yetkili kişi doğabilecek her türlü zarardan işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
  Kurum, internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilen yetkilinin, yetkisinin sona erdiğine dair ilgili üniteye işveren tarafından yazılı olarak bildirim yapılmadığı sürece, yetkili kişinin, gerçek veya tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili olduğunu kabul eder.
  İşveren veya yetkili kişi, kullanıcı kodu veya kullanıcı şifresinin çalınması, kaybolması veya unutulması gibi hallerde, bu durumu Kurumun ilgili ünitesine derhal yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Bu bildirimin Kurum kayıtlarına giriş anına kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki, mali ve cezai sorumluluk işveren ve yetkili kişiye aittir.
  İşveren; toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu işyerleri hariç olmak üzere, örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yayımlanan Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formuna, sigortalıların ay içinde 30 günden az çalıştıklarını veya eksik ücret ödendiğini kanıtlayıcı nitelikteki belgeleri ekleyerek, bu formu Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ilgili Üniteye ayrıca vermekle yükümlüdür.  <TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
  <T>
  <TR style="mso-yfti-lastrow: yes; page-break-inside: avoid">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 72.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width=96>
  </v:image></v:shape></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 349.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" width=466>
  <H3 style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm">SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI</H3>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">e-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİ[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">sayfa-[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  </TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 75.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width=101>
  </v:image></v:shape></TD></TR></T></TABLE>

  Kanunun 79 uncu maddesine istinaden Kurum Yönetim Kurulu kararı ile bildirge ve belgeleri internet ortamında Kuruma göndermekle zorunlu tutulan işveren; bu bildirge ve belgeyi, internet ortamında Kuruma verme yükümlülüğünü anılan Kanununda öngörülen sürelerde yerine getirmediği taktirde bu sözleşmenin 10 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendisine aynı Kanunun 140 ıncı maddesi gereğince idari para cezası verilir.
  Ancak, bildirge ve belgeyi internet ortamında verme zorunluluğu olmadığı halde, kendiliğinden e-Bildirge Sözleşmesini imzalayarak kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi alan işverenler; bildirge ve belgeyi internet ortamında Kuruma göndermedikleri takdirde, bu bildirge ve belgeyi yasal süresinde üniteye doğrudan vermek veya taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermekle yükümlüdür.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Kurum Kayıtlarının Esas Alınması[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 7: [/B]Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil, her türlü işlemlerin, arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtları esas alınır. Bu bilgi ve belgeler adli ve idari merciler nezdinde geçerlidir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sözleşmenin İptal ve Feshi[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 8: [/B]İşyerinin başka ünite bölgesine nakli, devri, intikali, kapanması, terki, tasfiyesi, tescil işleminin iptali veya işverenin ölümü, fiil ehliyetinin sınırlanması, iflası, gaipliğine karar verilmesi ya da yetkili kişinin; değişmesi, fiil ehliyetinin sınırlanması, gaipliğine karar verilmesi, yetkisinin kaldırılması ya da ölümü gibi durumlarda Kurumun ilgili ünitesine yapılan yazılı bildirim üzerine, işverene ve/veya yetkili kişiye verilen kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi iptal edilir.
  İşbu sözleşme; işverenin kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin iptal edilmesi halinde, işverene, sözleşmenin fesh edildiği iadeli taahhütlü yazı ile bildirilir.
  Kurumca kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin iptal edildiği veya sözleşmenin fesih edildiğinin işverene tebliğ tarihine kadar geçen sürede, yasa ve yönetmeliklerle öngörülen yükümlülüklerden doğan sorumluluk işverene aittir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Münhasır Delil Sözleşmesi [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 9: [/B]İşveren ve/veya yetkili kişi; kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin kullanımından doğacak tüm uyuşmazlıklarda, Kurum bilgi işlem “Kayıt ve Çıktıları” ile diğer kayıt ve belgelerinin münhasıran yazılı delil olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i ya da dava halinde Kurum bilgi işlem “Kayıt ve Çıktılarına” karşı delil göstermeyeceğini, Kurumun “Kayıt ve Çıktılarını” kabul edeceğini ve bunlara karşı delil gösterme hakkından feragat ettiğini peşinen kabul eder.
  Bu madde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287 nci maddesinde belirtilen münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olup, Kurumca gösterilenler dışında başkaca delil kabul edilmez.
  e-Bildirgenin Süresinde Verilmesini Engelleyen Haller
  Madde 10: Kurum Yönetim Kurulu kararı ile bildirge ve belgeleri internet ortamında Kuruma göndermekle zorunlu tutulan işverenlerin, yine aynı Kanunun ek 42. maddesinin 2. fıkrası gereğince; işveren ve/veya yetkili kişi tarafından, sözleşme konusu e-Bildirgenin Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma internet ortamında verilememesine veya Kurumca alınamamasına; neden olabilecek geçerli haller aşağıda sayılmıştır.
  1)Kurum Bilgi İşlem Merkezinde e-Bildirge uygulamasının çalışmasını engelleyecek şekilde;
  a)Donanımsal ve yazılımsal arızalar,
  b)Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelebilecek arızalar,
  c)Yangın, yıldırım, infilak (doğalgaz dahil) ile bu olaylar sonucu meydana gelebilecek duman, buhar, hararet,
  d)Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem, grev, lokavt, sabotaj, terör saldırısı,
  2)Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızaların,
  Olması ve bu nedenlerin Kurum Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla, taraflarca süresinde e-Bildirge verilmesini engelleyici sebep olarak kabul edilecektir.
  Ancak, işveren ve/veya yetkili kişi yukarıda belirtilen e-Bildirgenin süresinde verilmesini engelleyecek hallerin ortadan kalktığı günü takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar e-Bildirgeyi Kuruma verdiği ve muhteviyatı primleri de aynı süre içinde ödediği takdirde, bu yükümlülüklerin Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş olduğu kabul edilir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sözleşmede Değişiklik Yapma Yetkisi [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 11: [/B]Kurum, tek taraflı olarak sözleşmeye yeni bir madde ilave etme veya sözleşmenin herhangi bir maddesinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Bu durumda, ilave edilen ya da değişiklik yapılan madde metninin, işverene iadeli taahhütlü olarak gönderilecek yazı ile bildirilmesi zorunludur.
  Sözleşmenin madde metinlerindeki değişiklikler ya da sözleşmeye yeni ilave edilen madde hükümleri işverene tebliğ tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Anlaşmazlıklarda Yetkili Mercii[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 12 :[/B]Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, ünitenin bulunduğu ildeki İş Mahkemeleri yetkilidir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yürürlük Tarihi[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 13 : [/B]İşbu sözleşme, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin işverene ve/veya yetkili kişiye teslim edildiği saat itibariyle yürürlüğe girer.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Taraflar[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 14: [/B]Kurum ile işveren ve/veya yetkili kişi yukarıda belirtilen şartlarda mutabık kalarak sözleşmeyi imzaladıklarını kabul eder.
  Ondört maddeden oluşan işbu sözleşme, taraflarca …./…../…..... tarihinde .........saatinde bir asıl iki suret olarak düzenlenmiş ve müştereken imza altına alınarak, sözleşme ve eklerinin bir sureti işverene/yetkili kişiye verilmiştir.
  <DIV align=center>
  <TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
  <T>
  <TR style="HEIGHT: 14.2pt">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.36%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 14.2pt; : transparent" vAlign=bottom width="42%">
  <H4 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-paginati&#111;n: widow-orphan lines-together" align=left> KURUM ADINA</H4></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31.44%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 14.2pt; : transparent" vAlign=bottom width="31%">
  <H4 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt; mso-paginati&#111;n: widow-orphan lines-together">İŞVEREN</H4></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 26.2%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 14.2pt; : transparent" vAlign=bottom width="26%">
  YETKİLİ KİŞİ</TD></TR>
  <TR style="HEIGHT: 5.65pt; mso-yfti-lastrow: yes">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.36%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 5.65pt; : transparent" vAlign=bottom width="42%">
  (Adı Soyadı – İmza – Mühür)</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31.44%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 5.65pt; : transparent" vAlign=bottom width="31%">
  (Adı Soyadı/Ünvanı – İmza varsa Kaşe)</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 26.2%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 5.65pt; : transparent" vAlign=bottom width="26%">
  (Adı Soyadı/Ünvanı – İmza varsa Kaşe)</TD></TR></T></TABLE>
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 2. #2
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610
  Konu:<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yeni e-bildirge Sözleşmesi[/B] <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">T.C.[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">....................... SİGORTA İL/ SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> .........................[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Müdürlüğünüzde işlem gören……………………………………………… sicil sayılı işyeri ile ilgili olarak ………………tarihinde başvurup, e-bildirge Sözleşmesini imzalayarak e-bildirge hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi almıştım.[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Bu defa, Yönetim Kurulunuzun kararına istinaden değiştirilen ve 16-347 Ek sayılı Genelge ekinde yer alan değişik e-bildirge sözleşmesini …………… tarihinde okudum ve yapılan tüm değişiklikleri kabul ediyorum.[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.[/B]

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ek: e-bildirge sözleşmesini imzalayan[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">İşveren ve/veya yetkili kişiye ait imza sirküleri[/B]

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">/ /[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> İşveren ve/veya yetkili kişi[/B]  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">İşveren :[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Vergi Kimlik No :[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Kurumlar Vergisi No :[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">T.C. Kimlik No : [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">İşyeri tel :[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ADRES :[/B]
  ........................................
  ........................................
  ........................................
  ..................
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 3. #3
  Üye
  Üyelik tarihi
  08.Temmuz.2005
  Nereden
  Turkey
  Mesajlar
  74


  değerli meslektaşlarım...


  bu konuyla ilgili bugün ulaştığım bi bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum...


  eski aldığımız şifrelerle ilgi olan yukarda mustafa beyin de örneğini verdiği dilekçeyi gaziosmanpaşa sigorta istemiyor ama fatih istanbul bköy sigorta(şuan daha bunlara gidebildim) bu dilekçeyi istiyor bu nası iştir ben anlayamadım


  hade hayırlısı işlerinizde kolaylıklar
  bjkceyhun

 4. #4
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610
  Ek ve iptal bildirgeleri için SSK yeni sözleşmeleri hazırlamış. Sağolsunlar da; bu yeni sözleşmeleri müşterilerimiz SSK ya imza beyannamesi veya sirküleri ile götürecekmiş. Hayırlı olsun.
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 5. #5
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610
  Hemde 31.07.2005 son diyorlar. İnternetteki bir yazı ile bunu nasıl hükmedeler bilinmez.
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 6. #6
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  19.Temmuz.2005
  Mesajlar
  2


  ALLAHTAN İNTERNET VAR YOKSA HALİMİZ HARAP SSK GİBİ HIZLI BİR KURUMU TAKİP EDEMEZDİK [img]smileys/smiley11.gif[/img]


  MARDİNDEN SELAMLAR SAYGILAR

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •