kamu kurumlarında ihale ile temizlik yemek çevre düzenleme işi yapan firmamız var. firma
%5 prim indirimden faydalanıyor. bugün hastanenin müdürü bu indirimin sizin hak edişinizden keseceğiz diyor. Gerekçe ise hem devletin bütçesinden ödenek alıyorsunuz hemde hazineden alıyorsunuz diyor bu konu hakkında bilgisi olan var mı.? ihale kurumunun böyle bir kesinti yapma hakkı var mıdır?