İSTANBUL SMMM Odasından ;
Değerli üyemiz,15/09/2009

Bilindiği üzere şehrimizin bazı ilçelerinde sel felaketi yaşanmıştır. Sel felaketi nedeniyle zarar gören mükelleflerin 30 Eylül tarihine kadar vermeleri gereken beyannamelerini, 2009/Ekim ayında verilecek beyannameler ile birlikte verilmesi imkanı getirilmiştir. Süre uzatımına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının WEB sayfasında yayımladığı basın açıklaması aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu basın açıklamasından da anlaşılacağı üzere; 08 /Eylül/ 2009 - 30/Eylül/2009 tarihleri arasında verilmesi gereken TÜM VERGİ BEYANNAMELERİ 2009/Ekim ayında verilecek beyannameler ile birlikte her ay için ayrı ayrı beyan edilecektir. Ödemeler için de aynı kural geçerlidir.

Örneğin: Sel felaketinden zarar gören ( X ) A.Ş.’nin;

23/Eylül/2009 tarihine kadar verilmesi gereken 2009/Ağustos dönemine ilişkin Muhtasar Beyannamesini; 23/10/2009 tarihine kadar verebilecek, ödenecek vergiyi de 26/Ekim/2009 tarihine kadar yapabilecektir.

24/Eylül/2009 tarihine kadar verilmesi gereken 2009/Ağustos dönemine ilişkin KDV Beyannamesini; 26/10/2009 (24 Ekim C.tesi olduğundan beyan 26’sına uzamaktadır) tarihine kadar verebilecek, ödenecek vergiyi de 26/Ekim/2009 tarihine kadar yapabilecektir.

08/Eylül/2009 - 30/Eylül/2009 tarihleri arasında verilmesi gereken diğer tüm beyannameler için de yukarıdaki örneklere göre süre hesaplaması yapılacaktır.

Ağustos/2009 dönemine ilişkin Ba-Bs Formları 05/Ekim/ 2009 tarihinde verilecektir. Söz konusu Ba ve Bs formları verilme süresinde değişiklik olmamıştır.

Ayrıca; Sel felaketi nedeniyle zarar gören mükelleflerin ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi 8/Eylül/2009 – 30/Eylül/2009 tarihlerine rastlayan vergi ve cezalarının ödeme süreleri de vade tarihlerinden itibaren 1 ay süreyle uzatılmıştır.
Bu uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin, 30 Eylül 2009 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmaları ve başvuru sırasında selden zarar gördüklerini ispat eden belgeleri (itfaiye raporu, polis tutanağı gibi) ibraz etmeleri gerekmektedir.
Edited by: batu